Oznam o externej expertnej spolupráci

Dátum: 25.08.2020

Peter Goliaš a Dušan Zachar boli podpredsedom vlády a ministrom financií Eduardom Hegerom požiadaní o šesťtýždňovú externú spoluprácu pri príprave Plánu obnovy, ktorý bude pokrývať reformy a investície v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (Recovery and Resilience Facility) a boli vymenovaní za expertov pre kapitoly Fiškálna politika, verejné financie a finančná stabilita, resp. Zdravotníctvo. Ide o dobrovoľnú konzultačnú činnosť bez nároku na odmenu.