Okrúhly stôl INEKO o demokracii na Slovensku

Dátum: 11.11.2016

Dátum: 11. novembra 2016
Cieľ: Prediskutovať závery dotazníkového prieskumu INEKO o demokracii na Slovensku

Zoznam účastníkov:

- Meno Organizácia Oblasť pôsobenia
1 Bardy Peter Aktuality.sk médiá
2 Čikovský Konštantín Denník N médiá
3 Goliaš Peter INEKO mimovládna organizácia
4 Hajko Jozef Podnikateľská aliancia Slovenska podnikateľ
5 Kičina Robert Nestlé Slovensko, s.r.o. podnikateľ
6 Kovalčík Ján INEKO mimovládna organizácia
7 Kremský Peter Podnikateľská aliancia Slovenska mimovládna organizácia
8 Lehuta Michal Trend médiá
9 Molnárová Ivana Profesia, s.r.o. podnikateľka
10 Obradovič Filip Trend médiá
11 Pätoprstá Elena Creative Net dizajnérka, protikorupčná aktivistka
12 Piško Michal Transparency International Slovensko mimovládna organizácia
13 Serina Peter Podnikateľská aliancia Slovenska advokát, podnikateľ
14 Slosiarik Martin Agentúra Focus sociológ, podnikateľ
15 Spáč Samuel Univerzita Komenského, Bratislava akadémia
16 Szomolányi Soňa Univerzita Komenského, Bratislava akadémia
17 Vašáková Lívia Zastupiteľstvo EK v SR ekonomická analytička
18 Zachar Dušan INEKO mimovládna organizácia

Hlavné závery:

Opatrenia na podporu demokracie na Slovensku by mali zahŕňať (zoradené približne podľa miery výskytu v argumentoch diskutujúcich):

 • Kvalitnejšie vzdelávanie: dôraz na kritické myslenie, vzdelávanie o podstate a význame demokracie (inšpirovať sa pozitívnym príkladom Nemecka, využiť IT na hravú formu vzdelávania), zvýšenie objemu financovania školstva, zmeny v obsahu a spôsobe vzdelávania už od materských škôl, rozvoj kritického myslenia podporovať aj medzi dospelými
 • Viac pozitívnej spätnej väzby na prácu politikov, úradníkov aj novinárov. Dnes vysoko prevláda negatívna spätná väzba, čoho dôsledkom sa polarizuje spoločnosť. Vyzdvihovanie len negatív skresľuje pravdu a môže nahrávať extrémistom. Osobitný problém je negatívne vnímanie politikov, čo prispieva k tomu, že slušní ľudia odmietajú vstupovať do politiky, resp. ich od toho odrádzajú ľudia z ich okolia. Príklad pochvaly: Ocenenie Úradníka roka; „Biela vrana“ aj pre úradníkov, nie len pre aktivistov
 • Diskusie s voličmi nedemokratov; treba prekonať nenávisť, ktorá často vyplýva z rozdelenia spoločnosti na „úspešných a neúspešných“. Názorová nevraživosť je problém pre kultivovanie demokracie – potrebná je väčšia tolerancia pri vzájomných diskusiách, vzdelávanie a osveta, otvorená diskusia aj s voličmi nedemokratov. Nie je správne osočovať ľudí podporujúcich nesystémových politikov, ale hľadať príčiny, ktoré ich viedli k zapudeniu štandardných politických strán.
 • Väčšia angažovanosť ľudí pri správe vecí verejných – vstup slušných a schopných ľudí do politiky (aj komunálnej), protesty, mobilizačné kampane pred voľbami
 • Osveta o základných hodnotách na ktorých je postavená demokracia (napr. názorová tolerancia, sloboda, spravodlivosť, rovnosť šancí), ktoré sú často „vykúpené krvou“ a ktoré sú často spojené aj s historickým vývojom na Slovensku
 • Riešenie problémov (začať treba otvorenou diskusiou o vízii, ako ich riešiť): rómska otázka, nezamestnanosť, stav ciest, korupcia, bezpečnosť, zdravotníctvo, atď.
 • Reformy s cieľom zvýšiť ekonomický rast a životnú úroveň ľudí, zlepšiť kvalitu verejných služieb
 • Analýza vplyvu nárastu sociálnych nerovností, nízkej životnej úrovne na popularitu nedemokratických politikov
 • Efektívnejšie vymáhať dodržiavanie pravidiel (napr. riadne platenie daní, trestanie korupcie, atď.)
 • Skladanie účtov – posilnenie nezávislosti polície, prokuratúry, súdov (vrátane ústavného)
 • Médiá (osobitne televízie, ktoré majú najväčší vplyv) by mali nastavovať zrkadlo politikom, aby sa im menej vyplácal populizmus
 • Analytická podpora a vzdelávanie novinárov, napr. škola kritického myslenia
 • Decentralizovať štruktúru politických strán, aby sa v rámci nich vytvárali názorové platformy, ktoré by umožňovali novým lídrom presadzovať sa v rámci ich strany a znížili tak ich motiváciu zakladať nové strany
 • Odpolitizovanie štátnej správy – prijatie zrušeného zákona o štátnej službe
 • Zlepšenie povinného vzdelávania sudcov, zrušenie ich doživotnej funkcie napr. v prípade profesionálneho či etického zlyhania
 • Hľadanie a podpora demokratických lídrov
 • Osveta medzi podnikateľmi (v prieskumoch sú naladení veľmi proti EÚ, resp. majú nereálne vysoké vnímanie korupcie, napríklad v rebríčku Svetového ekonomického fóra)
 • Treba rozlišovať medzi zlyhávaním demokracie a zlyhávaním štátu (osobné zlyhania politikov, štátnych úradníkov pri spravovaní štátu, neriešenie problémov). Mnoho ľudí si zlyhávanie štátu zamieňa za zlyhávanie demokracie.