Ocenenie Nemocnica roka putuje opäť do Banskej Bystrice a košickej Šace. Pandémia zhoršila indikátory kvality

Dátum: 16.12.2021

Tlačová správa, 16.12.2021

Siedmy ročník hodnotenia nemocníc inštitútom INEKO podľa vybraných ukazovateľov kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, operačných skúseností lekárov, náročnosti diagnóz, spokojnosti pacientov, hospodárenia a transparentnosti za obdobie 4 rokov.

Hodnotenie Nemocnica roka 2021 vychádza predovšetkým z dát rokov 2017 až 2020. Pandémia koronavírusu sa v slovenských nemocniciach v roku 2020 negatívne podpísala na plošnom zhoršení úrovne všetkých sledovaných indikátorov kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Kvôli pandémii sa znížil počet realizovaných operačných výkonov. Medziročne klesol celoplošne o takmer štvrtinu. Na druhej strane sa zvýšila reportovaná spokojnosť pacientov, hospodárenie, ako aj transparentnosť nemocníc. Nepreukázalo sa, že by nemocnice s vyšším počtom kovidových hospitalizácií boli pri hodnotení znevýhodnené alebo zvýhodnené.

✪ Kategória Štátne univerzitné a fakultné nemocnice

Najvyššie ocenenie Nemocnica roka 2021 v kategórii štátnych univerzitných a fakultných nemocníc získala po roku opäť Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica. Je to jej štvrtý triumf v rade. Druhé a tretie miesto v hodnotení vybraných ukazovateľov kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, operačných skúseností lekárov, náročnosti diagnóz, spokojnosti pacientov, hospodárenia a transparentnosti obhájili Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – FN a Univerzitná nemocnica Martin. Zaujímavosťou je, že ružomberská nemocnica neskončila počas doterajších siedmich ročníkov hodnotenia horšie ako tretia a martinská bola len dvakrát mimo prvej trojky.

• Vyjadrenia laureátov ocenenia Nemocnica roka 2021

Ing. Miriam Lapuníková, MBA, riaditeľka Fakultnej nemocnice F. D. Roosevelta Banská Bystrica: „V týchto dňoch je toho na nás všetkých tak akosi veľa, o to viac ma potešil telefonát z inštitútu INEKO, že sa nám podarilo obhájiť titul najlepšej nemocnice. Verte mi, znamená to pre nás veľmi veľa a v týchto dňoch asi ešte viac. Ďakujem spiritu Rooseveltky, že žije v našich srdciach a pomáha nám všetkým v odhodlaní nájsť priestor posúvať sa napriek okolnostiam ďalej. Je to silná vec, kiežby v nás pretrvala. Preto moje veľké ďakujem patrí všetkým, s ktorými mám tú česť spolupracovať.”

Petra Dišková, hovorkyňa Ústrednej vojenskej nemocnice SNP Ružomberok – FN: „To, že sa nemocnica už niekoľko rokov po sebe umiestňuje na popredných priečkach hodnotiaceho prieskumu INEKO, je výsledkom tímovej práce všetkých zamestnancov nemocnice. V neposlednom rade patrí vďaka aj nášmu zriaďovateľovi Ministerstvu obrany SR. ÚVN SNP Ružomberok – FN chce aj naďalej poskytovať svojim pacientom kvalitnú zdravotnú starostlivosť na čo najvyššej úrovni. Sme veľmi radi, že aj napriek mimoriadne náročnému obdobiu, ktoré je spojené s pandémiou COVID-19, sa nám podarilo obhájiť minuloročné druhé miesto.”

MUDr. Dušan Krkoška, PhD., MBA, generálny riaditeľ Univerzitnej nemocnice Martin: „Teší nás, že si už niekoľko rokov udržujeme v hodnotení kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti TOP pozíciu medzi univerzitnými a fakultnými nemocnicami na Slovensku. Stále sú však ukazovatele, v ktorých máme priestor sa zlepšovať. Je pre nás výzvou poskočiť v rebríčku inštitútu INEKO o čosi vyššie a stať sa najlepšími. Veríme, že kým sa postaví nová univerzitná nemocnica v Martine, budeme pripravení aj na prvenstvo.”

2021 (2020) Kategória:
Štátne univerzitné a fakultné nemocnice
Rating
[0;100]
Indikátory kvality Operačné skúsenosti lekárov Náročnosť diagnóz Spokojnosť pacientov Hospo-
dárenie
Transpa-
rentnosť
1. ᐊ
(1.)
FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica 65,4
2. ᐊ
(2.)
ÚVN SNP Ružomberok – FN 63,6
3. ᐊ
(3.)
UN Martin 57,8
4. ᐊ
(4.)
UN Bratislava 57,0
5. ᐊ
(5.)
FNsP Žilina 54,4
6.
(8.)
FNsP J.A. Reimana Prešov 52,9
7. ᐊ
(6.)
FN Nitra 51,7
8.
(7.)
FNsP Nové Zámky 51,5
9. ᐊ
(9.)
FN Trenčín 49,3
10.
(11.)
FN Trnava 48,0
11.
(10.)
UN L. Pasteura Košice 45,3
Priemer 54,3 výrazný
nadpriemer
lepšie ako
priemer
okolo
priemeru
horšie ako
priemer
výrazný podpriemer

Pozn.: Nemocnice možno porovnávať len v rámci svojej kategórie.

Zdroj: INEKO

Rooseveltova nemocnica v Banskej Bystrici má aj po roku ako jediná z veľkých štátnych zariadení nadpriemerné bodové hodnotenie v každej zo šiestich hlavných oblastí sledovaných ukazovateľov. Vývoj jej ukazovateľov v porovnaní s ostatnými nemocnicami je stabilný. Ani Rooseveltka, tak ako ostatné nemocnice, sa nevyhla medziročnému zhoršeniu indikátorov kvality v dôsledku pandémie, ktorá odsunula veľkú časť zdravotnej starostlivosti na vedľajšiu koľaj a zmenila aj po organizačnej stránke fungovanie mnohých oddelení. Banskobystrickej nemocnici sa napríklad medzi rokmi 2019 a 2020 výraznejšie zvýšila miera rehospitalizácií a úmrtnosti po náhlej cievnej mozgovej príhode. Ale keďže hodnoty indikátorov kvality aj ostatných veľkých štátnych nemocníc sa zhoršili podobne alebo viac, tak si Rooseveltova nemocnica bodovo v porovnaní s konkurentmi dokonca v tejto kategórii mierne polepšila. Pandémia znížila aj počet vykonaných operácií. Napriek tomu si nemocnica z Banskej Bystrice udržala druhú najvyššiu priečku v kategórii operačných skúseností lekárov a ich tímov pred košickou Univerzitnou nemocnicou L. Pasteura (UNLP). Viac operačných výkonov realizuje len oveľa väčšia Univerzitná nemocnica Bratislava pozostávajúca však až z piatich pracovísk – v podstate funkčne samostatných nemocníc. Z hľadiska medicínsko-ekonomickej náročnosti diagnóz má Rooseveltova nemocnica v priemere najkomplikovanejších pacientov na Slovensku. Medziročne jej síce pribudli sťažnosti pacientov, ale aj tak sa môže v rámci štátnych univerzitných a fakultných nemocníc hrdiť nadpriemernou spokojnosťou pacientov. FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica je nasledovaniahodným lídrom v transparentnosti.

Absolútnou doménou Ústrednej vojenskej nemocnice (ÚVN) SNP v Ružomberku je spokojnosť pacientov. ÚVN zaznamenala v pandemickom roku 2020 relatívne najmenšie zhoršenie indikátorov monitorujúcich kvalitu poskytovania zdravotnej starostlivosti spomedzi porovnateľných nemocníc. Silnou stránkou nemocnice sú nízke počty úmrtí pacientov po operačných výkonoch a po akútnej mozgovo-cievnej príhode. Dobré čísla (rozumej: nízke) vykazuje aj pri nutnosti opakovania operácií. Medziročne si ako jediná štátna nemocnica zlepšila ukazovateľ úmrtnosti hospitalizovaných pacientov starších ako 65 rokov po zlomenine stehennej kosti, pri ktorom bola ružomberská nemocnica v predošlom hodnotení Nemocnice roka najhoršou. Pohoršila si pri indikátore úmrtnosti na jednotke intenzívnej starostlivosti (JIS). Slabou stránkou ružomberskej vojenskej nemocnice zostáva pri porovnaní s ostatnými štátnymi univerzitnými a fakultnými nemocnicami nižšia transparentnosť. Zaujímavosťou je, že ÚVN je spomedzi všetkých hodnotených nemocníc jediná, ktorá minulý rok skrátila dobu čakania pacienta privezeného záchrankou na urgentný príjem, konkrétne takmer o 3 minúty na hodnotu necelých 16 minút. Žiaľ, celoslovensky sa táto hodnota v nemocniciach zhoršuje už niekoľko rokov. V roku 2020 sa priemerné čakanie záchraniek s pacientom na urgente predĺžilo na takmer 20,5 minút.

Spomedzi všetkých nemocníc trávia záchranári s pacientom na urgente najkratší čas (priemerne necelých 15 minút), napriek medziročnému zhoršeniu, v Univerzitnej nemocnici Martin (UNM). V martinskej univerzitke bývajú hospitalizovaní pacienti s náročnými diagnózami, ktorí vyjadrujú v dotazníkoch vysokú spokojnosť s liečbou v nej. Druhý najvyšší Case Mix Index (CMI – priemerná náročnosť diagnóz pacientov) medzi univerzitnými a fakultnými nemocnicami na Slovensku môže sťažovať dosahovanie najlepších hodnôt indikátorov kvality, keďže ťažké hospitalizačné prípady sú prirodzene spojené s väčšími zdravotnými komplikáciami a väčším rizikom úmrtí. Možno aj preto má UNM v porovnaní s ostatnými nemocnicami v kategórii najvyššiu mieru reoperácií či druhú najvyššiu rehospitalizovanosť a úmrtnosť pacientov po mozgovej porážke. Na druhej strane v nej však zomiera najmenej seniorov, ak utrpia zlomeninu stehennej kosti. UNM sa nemôže pochváliť dobrými hospodárskymi číslami, ani pozitívnym trendom v tejto oblasti.

Najväčšia slovenská nemocnica – Univerzitná nemocnica Bratislava (UNB) je v rebríčku aj po roku na štvrtom mieste. UNB zostáva špičkou v kvalite poskytovanej zdravotnej starostlivosti a v skúsenosti a erudícii lekárov pri vybraných operačných výkonoch. Napriek tomu, že bratislavská UNB zostáva najmenej bodujúcou štátnou nemocnicou, čo sa týka spokojnosti pacientov, medziročne si pri tomto ukazovateli mierne polepšila. Bez vplyvu oddlžovania zo strany štátu hospodári UNB stále so stratami a dlh po lehote splatnosti je obrovský – vyše 200 miliónov eur. Pozitívom však je, že sa nemocnica snaží medziročne aspoň znižovať stratu a vlastnými silami aj staré dlhy. To jej pomohlo, aby už nebola štátnou nemocnicou s najhorším finančným zdravím. Oceniť treba aj zlepšenie v transparentnosti.

Sklamaním je umiestnenie našej druhej najväčšej nemocnice – UNLP Košice. Žiadna zo štátnych nemocníc sa medziročne nezhoršila v toľkých ukazovateľoch ako košická UNLP. Zostala nemocnicou s najhoršími indikátormi kvality – najvyššia úmrtnosť po operačných výkonoch, najvyššia úmrtnosť na JIS-ke, rekordne dlhé čakanie záchraniek na urgente (v priemere skoro 29 minút, čo je medziročné zhoršenie takmer o 5 minút), najvyššia „pokutovanosť“ od Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) za zle poskytnutú zdravotnú starostlivosť. Pasteurova nemocnica v Košiciach sa zhoršila aj v spokojnosti pacientov, pričom ich sťažnosti výrazne narástli. Stala sa tiež najhoršie hospodáriacou štátnou nemocnicou. Zostáva dúfať, že nový riaditeľ UNLP, ktorý do nemocnice prišiel až v priebehu tohto roka, a teda mohol ovplyvniť pri aktuálnom rebríčku výsledky nemocnice zatiaľ len v oblasti transparentnosti, bude replikovať úspechy z jeho predošlého pôsobenia v susednej nemocnici v Šaci a prinesie zmenu.

✪ Kategória Všeobecné nemocnice

Nemocnicou roka 2021 v kategórii všeobecných nemocníc sa stala Nemocnica AGEL Košice-Šaca, čím si udržala svoju čelnú pozíciu z ostatných dvoch rokov. Striebornú priečku obsadila Ľubovnianska nemocnica, ktorá nebola počas siedmich ročníkov nikdy horšia ako druhá, pričom štyrikrát si odniesla najvyššie ocenenie. Nováčikom medzi tromi najúspešnejšími všeobecnými nemocnicami je Nemocnica AGEL Komárno. Na treťom mieste vystriedala spišskonovoveskú nemocnicu zo siete nemocníc Svet zdravia, ktorá tento rok klesla v rebríčku o štyri priečky nižšie.

• Vyjadrenia laureátov ocenenia Nemocnica roka 2021

MUDr. Pavol Rusnák, MBA, riaditeľ Nemocnice AGEL Košice-Šaca a.s.: „Sme veľmi poctení, že sa nám po tretíkrát podarilo obhájiť prvé miesto v hodnotení všeobecných nemocníc. Zásluhy za získanie ocenenia v tejto neľahkej dobe rozhodne nepatria iba vedeniu nemocnice, ale predovšetkým celému kolektívu zamestnancov. Obrovské poďakovanie a moje osobné uznanie patrí každému jednému členovi tímu nemocnice. Ocenenie ma teší o to viac, že ľudia napriek obrovskej únave z doby, ktorej čelíme v súvislosti s pandémiou COVID-19, svoju prácu naďalej vnímajú ako poslanie a pre zdravie pacientov robia maximum. Titul Nemocnica roka nás zaväzuje k tomu, aby sme naďalej napĺňali naše poslania. Smerovať k tomu budú určite aj všetky naše iniciatívy v budúcnosti.”

MUDr. Peter Bizovský, MPH, riaditeľ Ľubovnianskej nemocnice, n.o.: „Hodnotené obdobie bolo pre Ľubovniansku nemocnicu, n.o. veľmi náročné. V tomto období prebiehala jednak výstavba, ale aj rekonštrukcia operačných sál na chirurgickom a gynekologickom oddelení. Pôrodné sály gynekologického oddelenia fungovali v náhradných priestoroch a zároveň bežala výstavba urgentného príjmu a časti RTG a detského oddelenia. Toto všetko komplikovala aj prebiehajúca druhá vlna pandémie COVID-19. Museli sme sa vysporiadať s nedostatkom zamestnancov, ktorí sa počas pandémie nakazili (bolo obdobie, keď nám chýbalo viac ako 20 % zamestnancov v organizácii). V tomto období sme reprofilizovali jednotlivé oddelenia, nakoľko v nemocnici nebolo a nie je infekčné oddelenie. Toto všetko sme v uvedenom období zvládli, za čo patrí vďaka tak všetkým zamestnancom nemocnice, ako aj pacientom. Ocenenie, ktoré sme dostali, je jednak poďakovaním za vykonanú prácu a bude povzbudením do ďalšej práce.”

Mgr. Miroslav Jaška, MPH, riaditeľ Nemocnica AGEL Komárno s.r.o.: „Tretie miesto v ankete Nemocnica roka 2021 je pre nás obrovskou poctou a veľkým zadosťučinením hlavne pre všetkých našich zamestnancov, že naša cesta rozvoja a dôvery, ktorú sme zvolili v rámci filozofie Skupiny AGEL, je správna. Keď som pred takmer piatimi rokmi do Nemocnice AGEL Komárno nastupoval, bola to obrovská výzva na zásadné zlepšenie fungovania celej nemocnice. Mal som vtedy odvážnu ambíciu, aby sa komárňanská nemocnica stala „Nemocnicou Košice-Šaca“ západu. Bol to môj sen. Som veľmi rád a úprimne ďakujem všetkým kolegom, zdravotníkom i nezdravotníckym zamestnancom, že sa stotožnili s našou filozofiu, pretože 3. miesto je náš spoločný úspech. V našom snažení vybudovať veľmi dobré zdravotnícke zariadenie so zameraním na potreby pacienta v našom regióne nás nezastavila ani pandémia koronavírusu. Naopak, v tých najkritickejších situáciách sa potvrdilo, že máme skvelý tím, ktorý dokáže s nasadením všetkých síl, s trpezlivosťou a ochotou bojovať o životy pacientov. Za ocenenie veľmi pekne ďakujeme a veľmi si ho vážime.”

2021 (2020) Kategória:
Všeobecné nemocnice
Rating [0; 100] Indikátory kvality Operačné skúsenosti lekárov Náročnosť diagnóz Spokojnosť pacientov Hospo-
dárenie
Transpa-
rentnosť
1. ᐊ
(1.)
Nemocnica AGEL Košice-Šaca 71,0
2. ᐊ
(2.)
Ľubovnianska nemocnica 68,0
3.
(7.)
Nemocnica AGEL Komárno 62,0
4. ᐊ
(4.)
Nemocnica Poprad 61,6
5.
(6.)
Dolnooravská NsP Dolný Kubín 61,1
6.
(5.)
Nemocnica Rimavská Sobota 59,6
7.
(3.)
NsP Spišská Nová Ves 59,4
8.
(12.)
Nemocnica Topoľčany 59,1
9.
(8.)
Nemocnica A. Leňa Humenné 58,8
10.
(15.)
Nemocnica AGEL Levoča 58,3
11.
(9.)
Vranovská nemocnica 56,8
12.
(11.)
NsP Š. Kukuru Michalovce 56,5
13.
(10.)
Všeobecná NsP Lučenec 56,2
14.
(20.)
Nemocnica L. Svobodu Svidník 56,2
15.
(18.)
Nemocnica Žiar nad Hronom 55,1
16. ᐊ
(16.)
Nemocnica A. Wintera Piešťany 54,4
17.
(13.)
Nemocnica Snina 54,0
18.
(24.)
NsP Dunajská Streda 53,4
19.
(14.)
Nemocnica AGEL Skalica 52,7
20.
(17.)
Liptovská NsP Liptovský Mikuláš 52,6
21.
(23.)
Kysucká NsP Čadca 52,2
22.
(21.)
NsP Trebišov 50,3
23.
(28.)
NsP Myjava 50,0
24.
(19.)
NsP sv. Jakuba Bardejov 49,9
25.
(27.)
Nemocnica AGEL Levice 49,7
26.
(22.)
NsP sv. Barbory Rožňava 49,6
27.
(25.)
NsP Brezno 49,2
28.
(26.)
NsP Považská Bystrica 47,5
29.
(31.)
Nemocnica AGEL Zvolen 47,4
30.
(32.)
Nemocnica Partizánske 46,5
31.
(30.)
NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach 46,0
32.
(33.)
NsP Revúca 44,7
33.
(29.)
NsP sv. Lukáša Galanta 44,7
Priemer 54,4 výrazný
nadpriemer
lepšie ako
priemer
okolo
priemeru
horšie ako
priemer
výrazný podpriemer

Pozn.: Nemocnice možno porovnávať len v rámci svojej kategórie.

Zdroj: INEKO

Nemocnica skupiny AGEL v Košiciach-Šaci má nadpriemerné bodové hodnoty vo všetkých šiestich skúmaných hlavných oblastiach ukazovateľov. Najviac exceluje pri parametroch – operačné skúsenosti zdravotníckeho personálu a spokojnosť pacientov. Oproti minuloročnému hodnoteniu zaznamenala šačianska nemocnica bodové straty pri ukazovateľoch kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, najmä čo sa týka úmrtnosti na lôžkovom oddelení po preklade z JIS a čakania záchranárov s pacientmi na urgentnom príjme. Dobrou správou je, že nemocnica nedostáva pokuty od ÚDZS za zle poskytnutú liečbu. Tak ako väčšina súkromných nemocníc sa môže oprieť o dlhodobo výborné hospodárenie.

Ľubovnianska nemocnica dosahuje vysoko nadpriemerné hodnotenie až v štyroch oblastiach. V kvalite poskytovanej zdravotnej starostlivosti meranej vybranými indikátormi kvality a v spokojnosti pacientov je druhá najlepšia spomedzi hodnotených všeobecných nemocníc. V hospodárení a transparentnosti je táto župná a mestská neziskovka zo Starej Ľubovne dlhodobým lídrom. Z ukazovateľov kvality treba vyzdvihnúť najkratšie čakanie záchraniek na urgentnom príjme v rámci všeobecných nemocníc a medziročné zníženie nutnosti opakovania hospitalizácií. V porovnaní s predošlým hodnotením stratila nemocnica najviac bodov za vyššiu úmrtnosť na lôžkovom oddelení po preklade z JIS, čo môže súvisieť s kovidovými hospitalizáciami. Pozitívom sú medziročné bodové zisky pri ukazovateli medicínsko-ekonomickej náročnosti priemernej hospitalizácie v nemocnici (tzv. Case Mix Index).

Nemocnica AGEL Komárno pokračuje v spanilej jazde spred roka. V minuloročnom hodnotení Nemocnice roka sa posunula zo 14. na 7. miesto, v aktuálnom o ďalšie štyri priečky až na bronzovú pozíciu. Najviac jej pomohlo zlepšenie spokojnosti pacientov a v menšej miere aj bodové zisky v oblastiach hospodárenia a transparentnosti. Komárňanská nemocnica hospitalizuje v priemere pacientov s klinicky a ekonomicky najnáročnejšími diagnózami v kategórii všeobecných nemocníc. Medziročne sa však výrazne zhoršila pri indikátoroch úmrtnosti po operačných výkonoch a úmrtnosti pacientov nad 65 rokov po zlomenine stehennej kosti.

Pri Nemocnici Poprad stoja za zmienku bohaté operačné skúsenosti zdravotníckeho personálu aj pri náročnejších diagnózach pacientov. Táto štátna akciovka má relatívne dobré finančné zdravie a spolu s Fakultnou nemocnicou Nitra sú jedinými štátnymi zariadeniami v rámci tohto hodnotenia, ktoré uhrádzajú dlhodobo svoje záväzky v plnej výške a načas.

Polepšila si a do top 5 všeobecných nemocníc sa dostala Dolnooravská NsP Dolný Kubín, ktorej zriaďovateľom je žilinská župa. Má vôbec najnižšiu úmrtnosť po operačných výkonoch. Jej priemerný pacient má priemerne náročnú diagnózu a stav.

Jednoznačného skokana roka je tentoraz ťažké určiť. Bodovo, si najviac polepšili Nemocnica AGEL Levoča (+5,6 b.) a NsP Myjava (+5,5 b.). O najviac priečok, šesť, poskočili smerom hore nemocnice siete Svet zdravia zo Svidníka a Dunajskej Stredy. Svidnícka nemocnica je zariadením s najlepšou štatistikou úmrtí pacientov po náhlej cievnej mozgovej príhode. Na druhej strane však nemocnica nevykonáva v porovnaní s ostatnými veľký počet operačných zákrokov a možno aj táto nižšia skúsenosť personálu sa potom odzrkadľuje v horších číslach úmrtnosti po operačných výkonoch.

Pozoruhodné pri Nemocnici A. Wintera v Piešťanoch je, že má v kategórii všeobecných nemocníc sumárne najlepšie hodnoty ukazovateľov kvality. Má najnižšiu mieru rehospitalizácií, úmrtnosti po preložení z JIS-ky a po nemocnici v Žiari nad Hronom druhú najnižšiu reoperovanosť. Tieto výborné výsledky však nemocnica nevedela dlho pretaviť do vyššej spokojnosti pacientov. Medziročne však prišlo k zlepšeniu v celkovej spokojnosti piešťanských pacientov, aj keď paradoxne sťažnosti občanov na nemocnicu adresované ÚDZS narástli.

Percentuálne najnižšiu úmrtnosť na JIS-ke má Nemocnica AGEL Skalica a najnižšiu mieru úmrtí starších pacientov hospitalizovaných so zlomeninou krčka stehennej kosti dosahuje Liptovská NsP Liptovský Mikuláš.

Napriek miernemu zlepšeniu zostáva Všeobecná nemocnica Lučenec na chvoste indexu transparentnosti v sledovanom 4-ročnom období. Rovnako na konci, tentoraz rebríčka hospodárenia, spočívajú nemocnice trenčianskej župy z Považskej Bystrice a Prievidze (so sídlom v Bojniciach). Treba však konštatovať, že aj bez oddlženia znížili medzi rokmi svoje straty a dlhy po lehote splatnosti. Pri týchto dvoch nemocniciach je zaujímavé dodať, že v roku 2020 hospitalizovala každá z nich takmer tisíc pacientov s ochorením COVID-19 a na celom Slovensku boli len dve ďalšie zariadenia – fakultné nemocnice Nitra a Trenčín, ktoré mali v minulom roku väčší počet kovidových hospitalizácií (pozn. pri UNB boli porovnávané jednotlivé pracoviská).

Rebríček hodnotenia Nemocnica roka 2021 v kategórii všeobecných nemocníc uzatvárajú NsP Revúca a NsP sv. Lukáša Galanta (nemocničná sieť Svet zdravia). Nemocnica z Revúcej sa medziročne najviac zlepšila v indikátoroch kvality a hospodárení, klesla však v spokojnosti pacientov a v transparentnosti. Obzvlášť je škoda, že predstavitelia nemocnice neudelili súhlas so zverejnením vybraných štatistických údajov (napr. o chirurgických výkonoch) z databázy NCZI. Galantskú nemocnicu ťažia najmä sumárne najhoršie čísla za ukazovatele kvality a spokojnosť pacientov počas sledovaného 4-ročného obdobia.

METODIKA

Aby mohli byť nemocnice hodnotené1 v rámci ocenenia Nemocnica roka, museli prejsť kvalifikačnými kritériami komplexnosti (poskytovanie zdravotnej starostlivosti v minimálne 5 zo 7 základných odborností)2 a dostatočnej veľkosti vzorky pri sledovaných ukazovateľoch. Ocenené zariadenia získali pri nich sumárne najvyšší počet bodov – rating. Posudzované bolo obdobie uplynulých štyroch rokov (väčšinou 2017 až 2020), pričom so vzdialenejším rokom sa váha hodnôt ukazovateľov znižuje. Index transparentnosti (údaje z rokov 2018 až 2021) zostavil na základe vlastného výskumu inštitút INEKO podľa metodiky vytváranej v spolupráci s Transparency International Slovensko.
INEKO porovnávalo nemocnice v rámci dvoch kategórií (štátne univerzitné a fakultné nemocnice a všeobecné nemocnice) na základe hodnôt nasledovných 16 ukazovateľov v šiestich hlavných oblastiach:

Oblasť ukazovateľov Váha Názov ukazovateľa Váha
A) Kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti 40 % A1) Indikátor kvality (IK) Reoperovanosť 8 %
A2) IK Rehospitalizovanosť do 30 dní 6 %
A3) IK Úmrtnosť po operačných výkonoch 6 %
A4) IK Úmrtnosť na akútnu mozgovo-cievnu príhodu 4 %
A5) IK Úmrtnosť po zlomenine stehennej kosti (65+ rokov) 4 %
A6) IK Úmrtnosť na JIS 4 %
A7) IK Úmrtnosť na lôžkovom oddelení po preklade z JIS 4 %
A8) Doba čakania pacienta na urgente privezeného záchrankou 3 %
A9) Pokuty od ÚDZS 1 %
B) Operačné skúsenosti lekárov 10 % B1) Počty realizovaných 20 operačných výkonov za rok (Evidence-Based Hospital Referral (EBHR)) 10 %
C) Náročnosť diagnóz pacientov 10 % C1) Case Mix Index (CMI) 10 %
D) Spokojnosť pacientov 18 % D1) Celková spokojnosť pacientov (zložená z 12 subindikátorov) 16 %
D2) Sťažnosti pacientov 2 %
E) Hospodárenie 12 % E1) Schopnosť generovať vlastné zdroje (bez vplyvu oddlžovania) 6 %
E2) Dlh po lehote splatnosti a jeho medziročná zmena (bez vplyvu oddlžovania) 6 %
F) Transparentnosť 10 % F1) Index transparentnosti (v roku 2021 zostavený z 21 subindikátorov) 10 %
100% Zdroj: INEKO 100 %
Upozornenie
INEKO preberá dáta od zdravotných poisťovní, zdravotníckych zariadení, MZ SR, VÚC, ÚDZS, NCZI, OS ZZS SR, a ďalších inštitúcií, a preto nemôže garantovať a niesť právnu zodpovednosť za správnosť použitých originálnych dát. Prípadné chyby sa snaží zisťovať a po ich verifikovaní relevantnými inštitúciami aj priebežne odstraňovať.„Zvyšovanie transparentnosti zverejňovaním relevantných informácií o kvalite a efektívnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti je podľa nás jedným z kľúčových predpokladov na to, aby bola verejnosť lepšie informovaná, aby sa vedela kvalifikovanejšie rozhodovať a vytvárať účinnejší tlak na zlepšovanie verejných služieb, čo potom motivuje zdravotnícke zariadenia sa neustále zlepšovať. Cieľom je, aby pacienti dostávali najlepšiu starostlivosť za najlepšiu cenu. V súlade s myšlienkou a konceptom hodnoty za peniaze.”

Dušan Zachar, INEKO

Ak sa Vám aktivity a činnosť inštitútu INEKO zdajú prínosné, budeme radi, ak nás podporíte v našej ďalšej práci. Ďakujeme veľmi pekne!
—————————————————

1 Nemocnice, ktoré neboli z metodických dôvodov posudzované (pozn.: nevypovedá to nič o ich kvalite) (v abecednom poradí): Bánovce n/B., Bratislava (Nemocnica sv. Michala, UNsP Milosrdní bratia, Železničná nemocnica), Gelnica, Handlová, Hlohovec, Hnúšťa, Ilava, Kežmarok, Košice (Železničná nemocnica), Kráľovský Chlmec, Krompachy, Malacky, Nové Mesto nad Váhom, Sobrance, Šahy, Trstená, Veľký Krtíš a Zlaté Moravce.

2 Vnútorné lekárstvo (interné), chirurgia, neurológia, pediatria, gynekologicko-pôrodnícke oddelenie, novorodenecké oddelenie (neonatológia) a oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny (OAIM).

Chceli by sme vyjadriť vďaku najmä zdravotným poisťovniam Dôvera a Union, ako aj Všeobecnej zdravotnej poisťovni a tiež Ministerstvu zdravotníctva SR, Operačnému stredisku záchrannej zdravotnej služby SR, Národnému centru zdravotníckych informácií, Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Transparency International Slovensko, samosprávnym krajom a samotným nemocniciam za spoluprácu, ochotu a súčinnosť pri výskume a poskytovaní štatistických údajov potrebných pre hodnotenie nemocníc v SR.
Zozbierané údaje o nemocniciach, vrátane rozšírených výsledkov hodnotenia Nemocnica roka 2021, ako aj indikátory kvality ambulantných poskytovateľov je možné nájsť na voľne prístupnom portáli: kdesaliecit.SK
Portál podporujú: