"Národná" nemocnica bude skôr v Banskej Bystrici, a nie v Bratislave

Dátum: 31.05.2024

Facebook INEKO, 29.5.2024

Presne takto sa to nerobí. Paradoxne, po dnešnom rozhodnutí vlády, že Národná univerzitná nemocnica Bratislava (NUNB) má vyrásť v Ružinove a na Rázsochách sa vraj postaví nový Národný ústav detských chorôb (NÚDCH), vzniklo viac otázok ako odpovedí.

Očakávali sme, že sa ešte pred vládnym rozhodnutím bude viesť odborná diskusia aj o výbere lokality, ktorá by bola podporená aj nezaujatými analýzami komplexne porovnávajúcimi výhody a nevýhody tej-ktorej lokality. To neprišlo ani v dnes schválenom vládnom materiáli, ktorý je po obsahovej stránke, diplomaticky povedané, veľmi “diétny”, teda absolútne nedostatočný. Široká verejnosť nemá prístup k žiadnym fundovaným porovnaniam, a tak si na základe dostupných informácií nedokáže urobiť kvalifikovaný názor.

Projekt NUNB v Ružinove je dnes veľkou “mačkou vo vreci” s mnohými otáznikmi. Nereálne krátky vyzerá plánovaný čas dokončenia stavby a nereálne nízka vyzerá jej celková suma. Národná univerzitná nemocnica v Bratislave nebude po architektonickej a procesnej stránke najmodernejším zdravotníckym zariadením na Slovensku, keďže na mieste zimného štadióna (apropos, kde a za koľko sa postaví nový?) vznikne len stredne veľká nová nemocničná budova s niečo viac ako 400 lôžkami (aj nemocnice v Čadci, Galante, Lučenci či Trebišove majú viac lôžok) a s jestvujúcim monoblokom (po novom s niečo menej ako 600 lôžkami), ktorý musí prejsť komplexnou rekonštrukciou (za prevádzky..!), bude prepojená mostom (“Zamestnanci, kupujte kolobežky na presun medzi budovami! :-))”

Mimochodom, ešte v roku 2015, keď sa o PPP výstavbu novej UNB v lokalite na Patrónke (už si ani nespomínate, že za II. Ficovej vlády bola v hre lokalita bývalej vojenskej nemocnice a III. Ficova vláda potom Patrónku zrušila a preferovala Rázsochy, však?) uchádzali renomované zahraničné spoločnosti, jedna z nich si po návšteve Ružinovskej nemocnice (t.j. “socialistického” monobloku, ktorý sa má teraz v rámci projektu NUNB rekonštruovať) pri dôkladnom dezinfikovaní si rúk poťažkala, že takú nemocničnú budovu ešte nevideli, a že je NEREKONŠTRUOVATEĽNÁ pre účely medicíny 21. storočia a treba ju zbúrať…

Na rozdiel od bratislavského Ružinova sa v nemocnici v Banskej Bystrici s azbestovými dvojičkovými monoblokmi pre akútnu zdravotnú starostlivosť už nepočíta, a ak sa všetko podarí, tak namiesto nich bude v areáli nemocnice stáť úplne nová nemocnica, ktorá sa pravdepodobne nadlho stane najmodernejšou národnou, ergo štátnou nemocnicou na Slovensku.

Čo sa týka NUNB v Ružinove, budeme pozorne pozorovať, či to nebude len ďalšia sága o nemohúcnosti štátu postaviť v Bratislave veľkú koncovú nemocnicu.

A vysvetlil niekto, prečo treba úplne nový NÚDCH na Rázsochách, keď sa dá pohodlne rozšíriť a zmodernizovať v jestvujúcom areáli na Kramároch…? Ale o tom možno niekedy nabudúce. Veď času bude dosť…

Podcast rádia Expres Dopodrobna, 31.5.2024: Je to definitívne, Národná nemocnica na Rázsochách nebude!

Podcast rádia Expres Dopodrobna, 22.5.2024: Veľkú koncovú univerzitnú nemocnicu na Slovensku potrebujeme, Rázsochy sú ale stále otázne

Relácia Doslova, HN Televízia,13.5.2024: Analytik Zachar: Pri koncovej nemocnici v Bratislave sme teraz pri bode nula. Nápady Dolinkovej sú prekvapivé

Denník Pravda, 15.5.2024: Zakliata Bratislava?

Zatiaľ to vyzerá tak, ako keby súčasná vláda a ministerka zdravotníctva mali úmysel zamiesiť na obrovskú miliardovú investíciu do výstavby novej univerzitnej nemocnice v Bratislave bez širokej odbornej diskusie a dostatočného odkomunikovania plánov smerom k verejnosti. Pritom je veľmi pravdepodobné, že ak sa aj teraz začnú, resp. obnovia práce na projektovaní a príprave výstavby novej nemocnice, tak jej realizácia bude prebiehať pokojne počas trvania funkčného obdobia aj troch vlád. Preto je legitímnou požiadavkou niektorých opozičných politikov, aby sa zvolal široký okrúhly stôl, kde by sa začali obrusovať hrany a skúšalo sa dospieť k nejakému udržateľnému spoločnému zámeru, keďže realizáciu výstavby môžu mať na stole v budúcnosti rôzne vládne garnitúry. Práve chýbajúca kontinuita je jedným z najviac bolestivých miest v zdravotnej politike na Slovensku, ktorá nás brzdí v napredovaní a dobiehaní zdravotných systémov a výsledkov vyspelého sveta, Českú republiku nevynímajúc.

Takisto by si takýto veľký projekt, ktorý bude zaťažovať verejné financie po mnohé roky (zatiaľ to nevyzerá na veľké možnosti financovania z nenávratných európskych zdrojov), zaslúžil argumenty, dáta a analýzy, ktoré sú čo najmenej zaťažené konfliktmi záujmov, a najmä, sú zverejnené aj pre širokú verejnosť, aby si tá mohla urobiť kvalifikovanejší úsudok a mohla efektívnejšie dohliadať na konanie a rozhodovanie nimi zvolených politikov a političiek. Zároveň tu máme analytické útvary jednak na ministerstve zdravotníctva a jednak na ministerstve financií, ktoré by sa k investičným zámerom mali aktívne verejne vyjadrovať ex ante, ešte pred „definitívnym“ rozhodnutím. Proste, treba radšej dvakrát merať, až potom strihať.

Možno si poviete, veď načo zasa toľko diskutovať, veď diskutujeme o novej nemocnici v Bratislave už desiatky rokov. Podľa mňa však o nej skôr viac jednostranne hovoríme a práveže spolu nediskutujeme. Navyše tu už medzitým máme novú situáciu. Od minulého roka vlastne v Bratislave jednu novú, stredne veľkú všeobecnú nemocnicu už máme – na Boroch. A túto skutočnosť nesmieme prehliadať, musíme ju zahrnúť do našich „výpočtov“. Geografická blízkosť lokality Rázsoch k Borom by však nemala byť hneď považovaná za diskvalifikačný predpoklad pri výbere miesta pre výstavbu novej univerzitnej nemocnice. Treba zodpovedne, odborne a pokiaľ možno čo najviac nestranne a komplexne posúdiť viaceré lokality, spôsoby projektovania, výstavby, financovania a prevádzkovania nemocnice a jej koexistencie a spolupráce, resp. konkurovania si s ostatnými zdravotníckymi zariadeniami v dnešnej situácii – v bode nula. A priebežne o tom komunikovať so širokou verejnosťou. Lebo sú to naše peniaze a my a budúce generácie ich budeme musieť zarobiť. A my a naši potomkovia z celého Slovenska budeme navštevovať túto koncovú nemocnicu.

Pre ekonomicky správne rozhodnutie sa nemá zmysel pozerať „dozadu“ – koľko miliónov už bolo preinvestovaných na Rázsochách a inde v Bratislave (možno si už málokto spomenie na posudzovanie lokality a rozbehnuté procesy na Patrónke). Musíme sa pozerať od súčasného bodu nula do budúcnosti a vyhodnocovať od neho rôzne alternatívy na základe budúcich nákladov a výnosov pre spoločnosť. Musíme zároveň vnímať súčasný stav, že máme v Bratislave novú modernú nemocnicu na Boroch, že máme v hlavnom meste fragmentovanú ústavnú zdravotnú starostlivosť – pracoviská Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) roztrúsené na Kramároch, Ružinove, Petržalke, Starom Meste, Podunajských Biskupiciach, ktoré sú viaceré v havarijnom a nevyhovujúcom stave po stránke hygieny a bezpečnosti pacienta a zamestnancov a všetky treba modernizovať na súčasné potreby medicíny, zároveň tu máme samostatný kardioústav, samostatný onkoústav a detskú nemocnicu vo vlastných budovách. A potom ešte ďalšie menšie nemocničky a popritom nedostatok zdravotníckeho personálu.

Mimochodom, vedeli ste, že nemocnice v Prešove a Banskej Bystrici sú počtom lôžok väčšie ako najväčšie bratislavské nemocničné pracovisko v Ružinove a počet lôžok (následne navýšený) pri projekte Rázsochy (vyše 800) nižší ako pri deklarovanom zámere výstavby novej 900-lôžkovej vojenskej nemocnice v Prešove? Vedeli ste, že vraj nová UNB v Ružinove by sa stavala 14 rokov a minister obrany Robert Kaliňák chce postaviť tú vojenskú v Prešove vraj za 3 roky a pár mesiacov? Veríte, že sa to v Prešove dá takto zázračne stihnúť, keď dlhé roky pripravované projekty výstavby štátnych nemocníc v Martine a Banskej Bystrici budú mať obrovský problém vôbec stihnúť do polovice roka 2026 splniť míľnik Plánu obnovy a mať postavenú aspoň hrubú stavbu budov? Vedeli ste, že v médiách sa objavila informácia, že ministerstvo zdravotníctva chce údajne postaviť v lokalite na Rázsochách nový Národný ústav detských chorôb, ktorý má mimochodom vo vlastnom areáli na Kramároch dostatok miesta, ako aj príslušné projekty na modernizáciu a výstavbu novej budovy detskej nemocnice?

Isté je jedno, na konci funkčného obdobia tejto vlády uvidíme, či po nej zostanú len plané sľuby, slová, projekty, minuté milióny na ne, prinajlepšom nemocničné skelety alebo aj niečo viac.

Dušan Zachar, INEKO

Pozn.: INEKO realizuje zdravotnícky projekt, ktorý podporujú zdravotné poisťovne Dôvera a Union a spoločnosť Msquare. Donori nevstupujú do výstupov inštitútu INEKO.