Najžiadanejšie opatrenia na ozdravenie verejných financií

Dátum: 17.01.2014

ineko.blog.sme.sk, 17.1.2014
Najžiadanejšie opatrenia na ozdravenie verejných financií

Potreba ozdravovať verejné financie je akútna, hoci sa to možno v atmosfére blížiacich sa prezidentských volieb nemusí zdať. S cieľom podporiť verejnú diskusiu o možných opatreniach INEKO zverejňuje zoznam 30 najžiadanejších opatrení, ktoré si vybrali návštevníci nášho konsolidačného portálu.

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť minulý mesiac vyhodnotila parlamentom schválený návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2014 až 2016: „Schválený rozpočet verejnej správy na roky 2014 až 2016 zhoršuje dlhodobú udržateľnosť verejných financií z dôvodu zvýšenia štrukturálneho deficitu. Veľkosť jednorazových a dočasných opatrení dosiahne v roku 2014 úroveň 1,7 % HDP, štrukturálny deficit sa predpokladá na úrovni 4,0 % HDP, pričom konsolidačné úsilie je záporné na úrovni 0,5 % HDP.”

Potrebu ozdravovať verejné financie v tom istom čase pripomenul v stĺpčeku pre HN aj šéf Inštitútu finančnej politiky Martin Filko: „Nádejali sme sa, že verejná debata o rozpočte bude práve o možných trvalých opatreniach. Bez investičnej výnimky ich budeme potrebovať o 0,6 percenta HDP (460 miliónov eur) viac.“

S cieľom podporiť verejnú diskusiu o možných opatreniach INEKO zverejňuje zoznam 30 najžiadanejších konsolidačných opatrení, ktoré si vybrali návštevníci nášho konsolidačného portálu za prvé tri mesiace, odkedy výber zvolených opatrení monitorujeme. Portál prezentuje databázu 196 opatrení vrátane ich dopadov na verejné financie a s možnosťou pre každého návštevníka zostaviť si vlastný konsolidačný balíček. V sledovanom období od 17.10.2013 do 16.1.2014 sme na stránke zaznamenali 1122 návštev. Tu sú výsledky:

# Najžiadanejšie opatrenia
1 Pravidelne porovnávať a zverejňovať ceny liekov, zdrav. prístrojov a materiálov
2 Pravidelne zverejňovať analýzy efektívnosti stredných a vysokých škôl
3 Obmedzovať úniky na DPH vyplývajúce z nadmerných odpočtov
4 Sprístupňovať ľuďom údaje o ich budúcich dôchodkoch a zaplatených odvodoch
5 Posielať ľuďom elektronicky raz ročne údaje o výdavkoch zdravotných poisťovní na nich
6 Znížiť počet policajtov na 1000 obyvateľov na priemer krajín V3
7 Podporiť z eurofondov projekty zamerané na systémové riešenia problémov SR
8 Pravidelne zverejňovať analýzy efektívnosti poskytovateľov zdrav. starostlivosti
9 V dobrých časoch (napr. rast nad 3%) znižovať verejný dlh, zakázať deficit
10 Zvýšiť transparentnosť a súťaživosť pri verejnom obstarávaní
11 Obmedziť resp. úplne zastaviť poskytovanie investičných stimulov súkromným firmám
12 Zlúčiť 100 najmenších obcí so susediacimi
13 Zvýšiť o 1 % daň z príjmu pre osoby nesúhlasiace so zverejnením výšky ich daní a odvodov
14 Zaviesť registračné pokladnice pre lekárov
15 Zaviesť elektronické predpisovanie liekov umožňujúce kontrolu v reálnom čase
16 Znížiť rozpočet SIS na polovicu
17 Zanalyzovať a znížiť verejné výdavky v neefektívnych sektoroch podľa vyspelých krajín
18 Realizovať a zverejniť audit všetkých významných výdavkov štátneho rozpočtu
19 Zrušiť 100 najmenších málotriednych škôl
20 Zverejňovať informácie o členoch poradných orgánov ministerstva zdravotníctva
21 Zverejňovať údaje o dlžníkoch podnikov vlastnených verejnou správou
22 Poskytovať dostatok informácií o finančnom zdraví miest a obcí
23 Zverejňovať náklady na lieky a liečebné postupy uplatňované pri najdrahších diagnózach
24 Znižovať verejné investície s nízkou a otáznou návratnosťou
25 Finančne motivovať úrady práce a firmy na znižovaní nezamestnanosti v najhorších regiónoch
26 Znížiť objem nákupov vo verejnom obstarávaní
27 Pravidelne analyzovať príčiny a riešiť vysoké ceny energií
28 Zvýšiť plat učiteľov ZŠ a SŠ na priemer VŠ-vzdelaných zamestnancov
29 Odhaľovať a zverejňovať skryté dlhy aj na samosprávnej úrovni
30 Zrušiť vo verejnej správe vyplácanie odchodného pri odchode do dôchodku