Nadácia Zastavme korupciu a INEKO požadujú nový výber kandidátov do Rady ÚVO

Dátum: 27.11.2018

Tlačová správa, 27.11.2018

Po vypočutí kandidátov a kandidátok do Rady Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) komisia odporučila vláde vymenovať bývalú podpredsedníčku ÚVO Danku Bekeovú a Mateja Ovčiarku z ministerstva životného prostredia. Podľa mimovládnych organizácií, ktorých zástupcovia sa na vypočutí zúčastnili, komisia nevybrala najsilnejšiu kandidátku zo šestice uchádzačov. A tiež neskúmala podozrenia o kandidátoch, ktorých navrhla.

“Rozhodnutie komisie minulý štvrtok nás zaskočilo a máme pocit, že sme boli na inom vypočutí. Podľa nás najsilnejšia kandidátka neprešla a odporúčaný kandidát nás nepresvedčil o dostatočných znalostiach a skúsenostiach vo verejnom obstarávaní,” zhrnul riaditeľ Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) Peter Goliaš postrehy viacerých účastníkov verejného vypočutia na strane verejnosti.

Podozrenia bez vysvetlení

Komisia na vypočutí nežiadala od kandidátov vysvetlenia k podozreniam, ktoré sa týkajú ich predchádzajúceho pôsobenia.

V prípade kandidáta Ovčiarku ide o jeho pôsobenie v skupine Eastfield, kde bol v rokoch 2008 až 2012 finančným riaditeľom. Zo spoločného podniku tejto skupiny, kde mala len menšinový podiel, boli v uvedenom období podľa medializovaných informácií vyvedené významné aktíva bez informovania väčšinového vlastníka. Ten svoje nároky voči majiteľovi Eastfieldu uspokojil až po eskalácii sporu a žalobách na súde. Od pána Ovčiarku, ktorý bol v tom období finančným riaditeľom Eastfieldu, mala výberová komisia žiadať vysvetlenie. Žiadnu otázku k tejto veci však nedostal a sám ju aktívne nevysvetlil.

Kandidátka Bekeová bola v rokoch 2013 až 2018 podpredsedníčkou ÚVO, pričom do jej pôsobnosti patrila aj kontrolná činnosť úradu. V jej prípade komisiu malo zaujímať, ako sa mohlo stať, že aj počas jej pôsobenia na úrade zamrzli konania o desiatkach sporných tendrov. Vážne pochybenia obstarávateľov namiesto uloženia nápravy či uplatnenia pokút išli do stratena. Prípad neriešenia spolu 70 sporných tendrov začína skúmať generálna prokuratúra a miera zavinenia osôb z vedenia úradu zatiaľ nebola preskúmaná.

Uvedené informácie vzbudzujú pochybnosť o vhodnosti doterajších podpredsedov ÚVO Danky Bekeovej a Andreja Holáka na pozície členov Rady ÚVO. Komisia ich mala s aktuálnymi zisteniami konfrontovať a žiadať vysvetlenie, čo sa nestalo.

Vyhlásenie novej voľby

Rozhodnutie komisie má odporúčací charakter. Vláda má možnosť nezvoliť žiadneho z odporúčaných kandidátov alebo kandidátok a môže vyhlásiť novú voľbu.

V rozhovore pre portál aktuality.sk, zverejnenom až po výberovom konaní, bývalá zamestnankyňa Ministerstva životného prostredia SR upozornila, že jej vtedajší nadriadený M. Ovčiarka ju v posledný deň skúšobnej lehoty prepustil zo štátnej agentúry. Podľa tejto bývalej štátnej úradníčky to bolo preto, že upozorňovala na plytvanie s verejnými zdrojmi.

“Tieto skutočnosti neboli počas verejného vypočutia známe. Ak by boli, kandidáta by sme sa na ne pýtali a aj komisia by ich musela reflektovať. Vyzývame preto na nové kolo výberu kandidátov a kandidátok do Rady ÚVO,” hovorí riaditeľka Nadácie Zastavme korupciu Zuzana Petková.

Návrh na systémové zmeny

V opakovanej a každej ďalšej voľbe INEKO a Zastavme korupciu odporúčajú minimálne tieto systémové zmeny:

  1. Členovia komisie by nemali pracovať zadarmo.
  2. Hodnotenie komisie a jej jednotlivých členov by malo byť verejné.
  3. Vypočutia by mali byť nahrávané na video a zverejnené, optimálne vysielané online.

Hlbšou zmenou by bol prenos právomoci vyberať členov Rady ÚVO z vlády na parlament, prípadne aj prezidenta. Rada totiž do veľkej miery plní kontrolné funkcie vo vzťahu k ministerstvám a iným štátnym organizáciám ako veľkým obstarávateľom. V analýze o nezávislosti inštitúcií INEKO priamo odporúča, aby členov Rady menoval prezident na návrh parlamentu.

Aktualizácia 18.12.2018: Na základe infožiadosti výberová komisia poskytla anonymné hodnotiace hárky za jednotlivých členov. Pri hlasovaní siedmich členov sa Danka Bekeová umiestnila 5x na prvom a 2x na druhom mieste, Matej Ovčiarka 2x na prvom, 4x na druhom a 1x na treťom mieste a Marcela Turčanová 1x na prvom a 6x na treťom mieste.