Na chronických pacientov sa pri vakcinácii po novom zabudlo

Dátum: 10.03.2021

9.3.2021, dennikn.sk
Na chronických pacientov sa pri vakcinácii po novom zabudlo

Oceňujeme, že od pondelka je účinná nová vyhláška MZ SR ustanovujúca kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19, ktorá určila vek ako rozhodujúci faktor pri priorizácii očkovacích skupín. Ale diabol sa skrýva v detailoch vyhlášky.

Je nespochybniteľné, že vo všeobecnosti je vek kľúčový faktor pre ťažký priebeh ochorenia COVID-19, pre využívanie nemocničnej intenzívnej starostlivosti a následné úmrtia. Avšak hneď potom nasledujú ako rizikové činitele vážne choroby ľudí významne zvyšujúce riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19 (zjednodušene ďalej ako: chronické choroby). Je načisto jasné, že päťdesiatnik, ktorý je onkologickým pacientom, ťažkým diabetikom, veľmi obéznym, je po transplantácii orgánov, alebo mu zlyhávajú pľúca, obličky, pečeň či srdce je v súvislosti s ťažkým priebehom ochorenia COVID-19, hospitalizáciou a možným úmrtím oveľa rizikovejšia skupina ako zdravý rovnako starý jedinec. Ak sa aktuálna očkovacia stratégia nezmení a bude sa realizovať tak, ako je na papieri, tak ľudia s rizikovým zdravotným stavom nebudú v skutočnosti vôbec pri vakcinácii priorizovaní. A to je chyba.

Chronickí pacienti sa síce, technicky vzaté, dostali do prvej fázy očkovania, ale len ako možní náhradníci, ak sa niekto nedostaví na očkovanie, alebo nebude v daný deň dostatok záujemcov. Reálna šanca, že sa nejaké zmysluplné percento chronicky chorých dostane týmto spôsobom k vakcíne skôr ako ich zdraví rovesníci, je iluzórne. Navyše, proti hovoria aj ďalšie okolnosti. Na roveň s chronikmi sa totiž dostali ako dúfajúci možní náhradníci aj opatrovatelia, predavači, taxikári, vodiči, revízori, vlakoví sprievodcovia a pod., ktorí majú 50 a viac rokov. Pritom už len dostať sa na zoznam náhradníkov nie je vôbec triviálnou záležitosťou. Jednak neexistuje jednotný prihlasovací systém, niektoré nemocnice vyžadujú vyplniť webový formulár, iné preferujú mailovať, ďalšie telefonovať, niektoré vytvárajú nové zoznamy náhradníkov každý týždeň, jednak mnohé vakcinačné centrá momentálne už neprijímajú do zoznamu náhradníkov nových záujemcov, lebo sú plné a jednak vôbec nie je pre mnohých jednoduché splniť podmienku dostaviť sa na očkovanie ako náhradník do 30 minút od zavolania. Veď dokonca aj motorizovaný Bratislavčan, ak nebýva doslova pár metrov od nemocnice, by mal problém sa z domácnosti dostaviť ako náhradník do ambulancie bratislavskej nemocnice do 30 minút (treba aj zaparkovať…). Nehovoriac napríklad o takom Senčanovi či Pezinčanovi alebo o obyvateľoch miest a obcí vzdialenejších od stredísk vakcinácie.

Na rozdiel od chronicky chorých však môžu byť stále spokojní príslušníci silových zložiek a neprimerane nafúknutej „kritickej“ infraštruktúry, ktorí sa prihlasujú na očkovanie prostredníctvom slabo kontrolovaného elektronického objednávacieho formulára ministerstva vnútra. Majú totiž privilégium a aj garanciu vakcinácie už v prvej fáze, a to dokonca bez ohľadu na vek a zdravotnú indikáciu.

Také je Slovensko.

Dušan Zachar
analytik INEKO

Písané 9.3.2021 pre Denník N.