Lego kocka pre ministerku Dolinkovú

Dátum: 27.10.2023

Facebook INEKO, 26.10.2023

Hoci premiér Robert Fico už avizoval, že sa návrhmi opatrení na ozdravenie verejných financií, ktoré pripravila úradnícka vláda a prezentovala ich ako skladačku lego, nebude inšpirovať, dovolíme si nastupujúcej ministerke zdravotníctva Zuzane Dolinkovej predsa len ponúknuť na využitie jednu lego kocku, ktorá sa v Ódorovom zozname nenachádza.

Ide o podporu vstupu generík a biosimilárov na náš trh. Sú to lieky, ktoré sú plnohodnotnou terapeutickou alternatívou s rovnakou účinnou látkou ako výrazne drahšie originálne lieky. Čiže tú istú muziku môžeme mať za menej peňazí.

Podľa rozpočtu majú tento rok generiká a biosimiláry ušetriť verejnej kase 23 miliónov eur, budúci rok 46 mil. a v roku 2025 až 69 miliónov. Tieto sumy sú však zatiaľ “len” optimistickým teoretickým predpokladom na papieri. Aby sa tieto plánované úspory aj prejavili v realite, je nevyhnutná aktívna politika štátu v prospech väčšej penetrácie generických a biosimilárnych liekov na náš trh, udržania ich na ňom, ako aj ich intenzívnejšieho využívania.

Preto si dovoľujeme odporučiť zopár návrhov, ktoré by tomu dopomohli:

• Uvoľniť príliš silnú cenovú reguláciu pri generikách a biosimilároch, najmä ak existuje potenciál viacerých konkurujúcich si liekov na trhu, napr.:
a) zrušením (alebo aspoň znížením) povinnej zrážky z ceny pri vstupe na trh,
b) vyňatím generík a biosimilárov z externého referencovania cien podľa odporúčaní EURIPID-u.
• Zrušiť výnimku z tzv. fixného doplatku poistenca, resp. ponechať túto výnimku len pre lieky, pri ktorých nie je potenciál pre vstup konkurenčných liekov na trh.
• Výrazne zjednodušiť a skrátiť proces posudzovania generických a biosimilárnych liekov od ich registrácie po určenie maximálnej ceny a úhrady.
• Presadzovať možnosť predpisovania účinnej látky aj pri biologických a biologicky podobných liekoch podobne, ako to už funguje pri generickej preskripcii.
• Realizovať centrálne nákupy zdravotných poisťovní cez tendre vypísané na účinnú látku, nie na konkrétny obchodný názov lieku.
• Garantovať určený objem centrálne nakúpených liekov pri spotrebe štátnych poskytovateľov (napr. legislatívne alebo motiváciou cez zdieľanie úspor).
• Zefektívniť revíziu úhrad liekov (odstrániť rozdiely v úhradách:
a) v rovnakých a porovnateľných referenčných skupinách,
b) za lieky s rovnakou účinnou látkou ale rozdielnou cestou a podania).
• Prehodnotiť nákladovú efektívnosť liekov, ktorých komparátory výrazne znížili cenu aj maximálnu úhradu zo zdravotného poistenia po vstupe generických alebo biosimilárnych liekov na trh.

Máme nádej, že táto lego kocka nemusí byť ministerkou hodená do koša, keďže jej materská strana HLAS-SD mala odstránenie bariér pre vstup nových generických liekov na trh vo svojom volebnom programe. Snáď sa dostane aj do programu vlády.

Pozn.: INEKO realizuje projekt, ktorý podporuje Asociácia pre generické a biosimilárne lieky GENAS .