Slovensko v EÚ - kedy prijať Euro?

Dátum: 10.06.2003

Organizátor:

INEKO

Dátum a miesto konania:

10. júla 2003 od 15.30 hod.
hotel Holiday Inn na Bajkalskej ulici v Bratislave.

Program:

15.30 – 15.40: Eugen Jurzyca (riaditeľ INEKO)
Privítanie
15.40 – 16.00: Ivan Mikloš (minister financií SR)
“Slovensko a Euro”
16.00 – 16.20: Marián Jusko (guvernér NBS)
“Výhody vstupu SR do eurozóny”
16.20 – 16.40: Ing. Peter Gonda (analytik, Konzervatívny inštitút M.R.Štefánika)
“Slovensko a EMÚ bez ružových okuliarov”
16.40 – 17.00: Mgr. Mário Blaščák (analytik, Ľudová banka, a.s.)
“Vstup SR do EMÚ – druhá strana mince”
17.00 – 18.30: Diskusia

Milan Kisztner , koordinátor

Prepis seminára Slovensko v EÚ – kedy prijať EURO