Prinášame nové hodnotenie nezávislosti 26 verejných inštitúcií

Dátum: 01.12.2021

1.12.2020, ineko.blog.sme.sk
Pozrite si aktuálne hodnotenie nezávislosti verejných inštitúcií

Nezávislosť verejných inštitúcií zohráva kľúčovú úlohu pri ochrane demokracie a je potrebná pre efektívnu kontrolu politikov. S cieľom poskytnúť zákonodarcom a exekutíve odporúčania ako nezávislosť a odbornosť inštitúcií posilniť zverejňuje INEKO už štvrté medziročné hodnotenie nezávislosti, odbornosti a otvorenosti verejných inštitúcií. V našej metodike skúmame mieru nezávislosti inštitúcií od výkonnej moci a politikov, organizačnú aj finančnú autonómnosť a odbornosť a otvorenosť prebiehajúcich výberových konaní na vedúce pozície pre 26 vybraných inštitúcií. Kompletné hodnotenie sme publikovali aj na samostatnom internetovom portáli institucie.ineko.sk.

Po štvrtýkrát sa na vrchole rebríčka ocitá Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ), Generálna prokuratúra (GP) a Ústavný súd (ÚS). Tieto inštitúcie sú jednoznačnými víťazmi v spôsobe obsadzovania a odvolávania čelných funkcionárov, suverenity organizácie, výšky platov a otvorenosti výberových konaní. Naopak, najhoršie hodnotenými zostávajú Slovenský pozemkový fond (SPF), Správa štátnych hmotných rezerv (SŠHR) a Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA). Z legislatívneho hľadiska, ale aj z pohľadu praxe sú znepokojujúco nízko hodnotenými aj Protimonopolný úrad (PMÚ), Finančné riaditeľstvo (FR) či Slovenská informačná služba (SIS).
Na spodných priečkach sú najmä inštitúcie vedené výlučne jednou osobou, ktorá je dosadzovaná a odvolávaná monokraticky jedným štátnym orgánom – najmä ministrom alebo vládou a výber vedúceho funkcionára väčšinou prebieha za zatvorenými dverami. Silné prepojenie na vládu znamená aj zásahy do organizačnej štruktúry inštitúcií, obsadzovanie zástupcov šéfov či schvaľovanie štatútov.
Medzi naše odporúčania pre zákonodarcov patrí stanovenie lehoty povinnej politickej pasivity pred nástupom do funkcie na najmenej dva roky. Napriek chýbajúcej legislatíve sa minulý rok zdalo, že tento trend dosádzania politikov do vedúcich funkcií už skončil. Z pôvodných štyroch (guvernér NBS Peter Kažimír, sudcovia ÚS Jana Laššáková a Mojmír Mamojka a predseda ÚRSO Ľubomír Jahnátek) už zostali v kreslách len dvaja (Peter Kažimír a Jana Laššáková). Nepríjemným prekvapením je preto nová politická nominácia Jána Marosza do čela Slovenského pozemkového fondu.

PORADIE CELKOVÉ PORADIE HODNOTENIA NEZÁVISLOSTI INŠTITÚCIÍ A TRANSPARENTNOSTI VÝBEROVÝCH KONANÍ
1 Rada pre rozpočtovú zodpovednosť 89%
2 Generálna prokuratúra 80%
3 Ústavný súd 76%
4 Národná banka Slovenska 71%
5 Rozhlas a televízia Slovenska 67%
6 Úrad pre reguláciu elektronických komunikačných a poštových služieb 65%
7 Policajný zbor 63%
8 Verejný ochranca práv 60%
9 Úrad na ochranu osobných údajov 59%
10 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 59%
11 Najvyšší kontrolný úrad 58%
12 Súdna rada 57%
13 Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 57%
14 Úrad pre verejné obstarávanie 56%
15 Rada pre vysielanie a retransmisiu 54%
16 Ústav pamäti národa 51%
17 Štatistický úrad 49%
18 Úrad inšpekčnej služby 49%
19 Protimonopolný úrad 47%
20 Dopravný úrad 46%
21 Národný bezpečnostný úrad 45%
22 Finančné riaditeľstvo 41%
23 Slovenská informačná služba 39%
24 Slovenský pozemkový fond 35%
25 Správa štátnych hmotných rezerv 34%
26 Pôdohospodárska platobná agentúra 25%

(zdroj: INEKO)

Výberové konania na vedúce pozície
Najtransparentnejšími zostávajú konkurzy z dielne bývalého ministra financií Eduarda Hegera. Jedná sa o pozície predsedu RRZ a prezidenta Finančného riaditeľstva. Tretím je výberové konanie na post generálneho prokurátora, ktoré podliehalo veľkej verejnej kontrole. Pri mnohých inštitúciách však verejná kontrola, aj zákonná definícia priebehu výberového konania chýba. Vo väčšine prípadov si tak spôsob organizácie konkurzu na danú pozíciu určuje orgán zodpovedný za menovanie, voľbu či nomináciu.
Často absentuje aj stanovenie základných požiadaviek na kandidátov ako napríklad požiadavky praxe či znalosť cudzieho jazyka. V kombinácii s monokratickým rozhodovaním o nominantoch za zatvorenými dverami (napríklad pri vymenúvaní len príslušným ministrom) sa stáva pre verejnosť nemožné akokoľvek skontrolovať vhodnosť vybraného kandidáta. Takéto potenciálne politické alebo nekvalifikované nominácie nezávislosti a odbornosti inštitúcií nepomáhajú.
Oproti minuloročným výberovým konaniam, ktoré sme chválili (okrem spôsobu obsadenia postu predsedu Správy štátnych hmotných rezerv bez výberového konania), tento rok neprebehol žiaden konkurz úspešne a transparentne zároveň. Priamou nomináciou bola obsadená napríklad pozícia riaditeľa SIS či predsedníčky Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS), zatiaľ čo na post policajného prezidenta a šéfa Úradu inšpekčnej služby (ÚIS), kde sa podľa platnej legislatívy výberové konanie vyžaduje, boli nominanti dosadení len dočasne.
Kritiku si zaslúži politická nominácia ministra pôdohospodárstva do čela SPF. Okrem politickej minulosti a chýbajúcej kvalifikácie nového generálneho riaditeľa je potrebné ministrovi Samuelovi Vlčanovi vytknúť aj ignorovanie výsledkov výberového konania. Ján Marosz sa na ňom totiž nezúčastnil a bol dosadený po jeho zrušení. Podobne sa minister zachoval aj pri hľadaní nového šéfa Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Víťaza transparentného výberového konania odmietol vymenovať a namiesto vyhlásenia opakovaného konkurzu priamo dosadil Jozefa Kissa.
Aj preto vidíme v porovnaní s výberovými konaniami organizovanými minulý rok veľký pokles v kvalite a otvorenosti výberového procesu v roku 2021.

OTVORENOSŤ A ODBORNOSŤ VÝBEROVÝCH KONANÍ ORGANIZOVANÝCH ZA NOVEJ VLÁDY (2020 V. 2021)
2020
Rada pre rozpočtovú zodpovednosť Predseda Ján Tóth 18.9.2020 95,8%
Finančné riaditeľstvo Prezident Jiří Žežulka 1.12.2020 79,2%
Generálna prokuratúra Generálny prokurátor Maroš Žilinka 10.12.2020 72,9%
Úrad pre reguláciu elektronických komunikačných a poštových služieb Predseda Ivan Marták 21.9.2020 64,6%
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví Predseda Andrej Juris 9.7.2020 43,8%
Súdna rada Predseda Ján Mazák 23.4.2020 29,2%
Správa štátnych hmotných rezerv Predseda Ján Rudolf 14.5.2020 16,7%
Priemerné hodnotenie za rok 2020 57,4%
2021
Úrad na ochranu osobných údajov Výberové konanie bolo zrušené
Policajný zbor Policajný prezident dočasne poverený výkonom Štefan Hamran 20.9.2021
Úrad inšpekčnej služby Riaditeľ dočasne poverený výkonom Peter Scholtz 16.6.2021
Úrad pre dohľad and zdravotnou starostlivosťou Predsedníčka Renáta Bláhová 29.4.2021 29,2%
Pôdohospodárska platobná agentúra Generálny riaditeľ Jozef Kiss 1.7.2021 16,7%
Slovenská informačná služba Riaditeľ Michal Aláč 6.5.2021 16,7%
Slovenský pozemkový fond Generálny riaditeľ Ján Marosz 15.10.2021 16,7%
Priemerné hodnotenie za rok 2021 19.8%

(zdroj: INEKO)

Platy sa výrazne nehýbali
Férové odmeňovanie vo vedúcich funkciách považujeme za kľúčové na zlepšovanie politickej nezávislosti inštitúcií, zníženie rizika korupcie a na zvýšenie atraktivity pre kvalifikovaných kandidátov. Priemerný zárobok na vedúcich pozíciách narástol na 6 849 EUR. Najvyššie platy vedúcich sme za rok 2020 zaznamenali v Národnej banke Slovenska, v Súdnej rade a na Ústavnom súde. Naopak, najmenej zarábali šéfovia Dopravného úradu, Protimonopolného úradu a Slovenského pozemkového fondu. Informácia o plate riaditeľa SIS nám po prvýkrát nebola sprístupnená a pozícia predsedu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou nebola v tom roku obsadená.

PORADIE HRUBÝ MESAČNÝ PRÍJEM VEDÚCEJ OSOBY
1 Národná banka Slovenska* 20 766 €
2 Súdna rada 9 529 €
3 Ústavný súd 9 395 €
4 Rozhlas a televízia Slovenska 9 039 €
5 Najvyšší kontrolný úrad 8 391 €
6 Generálna prokuratúra 8 041 €
7 Rada pre rozpočtovú zodpovednosť 7 692 €
8 Úrad pre ochranu osobných údajov 7 454 €
9 Správa štátnych hmotných rezerv 6 437 €
10 Finančné riaditeľstvo 6 393 €
11 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 6 252 €
12 Policajný zbor 6 042 €
13 Verejný ochranca práv 5 902 €
14 Úrad pre reguláciu elektronických komunikačných a poštových služieb 5 429 €
15 Úrad inšpekčnej služby 5 331 €
16 Národný bezpečnostný úrad 5 046 €
17 Úrad pre verejné obstarávanie 4 899 €
18 Pôdohospodárska platobná agentúra 4 730 €
19 Štatistický úrad 4 683 €
20 Rada pre vysielanie a retransmisiu 4 427 €
21 Ústav pamäti národa 4 368 €
22 Dopravný úrad 3 527 €
23 Protimonopolný úrad 3 276 €
24 Slovenský pozemkový fond 2 893 €
- Slovenská informačná služba** -
- Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou*** -

*Výška platu guvernéra NBS je vyrátaná ako odhad hrubého príjmu na základe čistého mesačného príjmu zverejneného vo výročnej správe NBS
**SIS nezverejnila výšku platu riaditeľa
***Pozícia predsedu ÚDZS nebola obsadená
(zdroj: INEKO)

Našim odporúčaním je popri atraktívnom nastavení platov aj ich naviazanie na priemernú mesačnú mzdu zamestnanca v hospodárstve, a to najmä na pozíciách, kde k týmto nárastom nemusí dôjsť kvôli zmrazovaniu platov v štátnej správe alebo kvôli nevôli vlády.

PORADIE PRIEMERNÝ HRUBÝ MESAČNÝ PRÍJEM ČLENOV RADY
1 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 5 174 €
2 Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 1 665 €
3 Rozhlas a televízia Slovenska 1 191 €
4 Úrad pre verejné obstarávanie 1 000 €
5 Slovenský pozemkový fond 759 €
6 Protimonopolný úrad 440 €

(zdroj: INEKO)

Pri platoch členov rád treba brať do úvahy, že nie všetky pozície sú na plný úväzok, ich zvyšovanie, resp. zvyšovanie odmien je napriek tomu žiaduce. V prípade PMÚ sa odmeny nezvýšili, a tak opäť nedosiahli ani výšku minimálnej mzdy (tá bola 580 EUR za rok 2020). Priemernú mesačnú mzdu v hospodárstve (vo výške 1133 EUR za rok 2020) presiahli odmeny členov rád RTVS, ÚDZS a ÚRSO. Príjmy členov rady ÚRSO boli zároveň výrazne vyššie ako ostatné odmeny a medziročne sa zvýšili až o 1119 EUR.

INEKO

Podrobnejšie informácie o indexe nezávislosti, vrátane bodového hodnotenia jednotlivých orgánov, platové podmienky, ako aj zoznam odporúčaní INEKO na posilnenie nezávislosti a odbornosti inštitúcií a zvýšenie transparentnosti výberových konaní nájdete na portáli v analýze.

Projekt, v ktorom INEKO monitoruje nezávislosť verejných inštitúcií a spôsob výberu a odvolávania čelných funkcionárov, podporuje v roku 2021 Nadácia Konrada Adenauera v Bratislave.

Ak sa Vám aktivity a činnosť inštitútu INEKO zdajú prínosné, budeme radi, ak nás podporíte v našej ďalšej práci. Ďakujeme.