INEKO portál prináša prehľadné porovnania všetkých úsekov chystaných diaľnic a rýchlostných ciest

Dátum: 29.11.2018

Tlačová správa, 29.11.2018

Termíny dokončenia vyše 80 úsekov plánovaných diaľnic a rýchlociest, ktoré prezentuje rezort dopravy, naďalej hrubo zavádzajú širokú verejnosť. Za uplynulých 12 mesiacov sa posunuli v priemere o rok a v drvivej väčšine prípadov to zďaleka neznamená, že tie dnešné sa už podarí splniť. Sľubovaním začatia väčšiny stavieb do roku 2023 sa len vytvára zdanie, že všetky regióny sa čoskoro dočkajú. Reálne budú aj pre zlé riadenie a uprednostňovanie málo naliehavých úsekov na lepšiu cestu čakať zbytočne podstatne dlhšie.


Prameň: INEKO, podľa údajov Národnej diaľničnej spoločnosti
Poznámka: Graf ukazuje, aká explózia výstavby diaľnic by musela nastať po roku 2020, ak by sa štátom prezentované termíny výstavby všetkých úsekov mali dodržať. Kým doteraz má Národná diaľničná spoločnosť naraz vo výstavbe menej ako 100 kilometrov ciest, po roku 2020 to vychádza na 250-500 kilometrov. Takáto explózia výstavby v skutočnosti nemôže nastať, nerešpektuje totiž finančné, manažérske ani technické kapacity na strane štátu i na strane projektantov, stavebných firiem a dozorov. Svedčí to o nereálnosti termínov začatia výstavby takmer všetkých plánovaných úsekov diaľnic a rýchlostných ciest.

Portál INEKO zásadne mení dostupnosť informácií o diaľniciach a rýchlostných cestách. Médiá, odborná i široká verejnosť budú menej odkázaní na obmedzené informácie od vlády a jej nominantov, ktorí o diaľniciach síce veľa hovoria ale málo informujú. Či už preto, že nechcú, alebo sami nevedia.

Prezrádza napríklad, že v poradí plánovaného začínania výstavby sú mimoriadne vysoko úseky s nízkou naliehavosťou, najmä na rýchlostnej ceste R7 a čiastočne aj R2. Naopak s neprimerane neskorou výstavbou sa ráta najmä na úsekoch severného Slovenska, na diaľnici D3, či na Orave. Ukazuje tiež, že v prípade rýchlostnej cesty R2 rezort dopravy tento rok rozbehol výkupy pozemkov vo veľkom predstihu, keď ešte nemá objednanú projektovú dokumentáciu (pri Rimavskej Sobote), v inom prípade vyhlásil súťaž na zhotoviteľa stavby napriek nedotiahnutým projektom a nevykúpeným pozemkom (R2 Kriváň – Mýtna). Taktiež nebezpečne tlačí na skoré vyhlásenie nedostatočne pripravenej súťaže na zhotoviteľa úseku R2 s tunelom Soroška.

Portál obsahujúci vyše 8-tisíc údajov o takmer stovke úsekov umožňuje rýchlo nájsť paletu užitočných informácií za ľubovoľný úsek. O plánovaným parametroch, dokončenej i aktuálne prebiehajúcej príprave, oficiálne prezentovaných termínoch i hodnotení ich (ne)reálnosti. INEKO dopĺňa aj dôležité upozornenia a kontextové informácie k úsekom, ktoré si zaslúžia zvýšenú pozornosť.

Doplnením nových nástrojov, ktoré umožňujú komfortné porovnávanie projektov podľa ľubovoľne zvolených parametrov, vnáša portál ešte viac svetla do témy, ktorá si zaslúži oveľa informovanejšiu spoločenskú diskusiu a tlak na zodpovednejšie rozhodovanie. Veríme, že sa stane obľúbeným a často využívaným nástrojom pre každého, kto sa o dopravu a obzvlášť diaľnice zaujíma či už profesionálne alebo z osobného záujmu.

Tento výstup vznikol aj vďaka finančnej podpore Fondu pre transparentné Slovensko v Nadácii Pontis a je tiež súčasťou projektu, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa.

Operačný program Efektívna verejná správa