INEKO podporuje iniciatívu za lepšie hodnotenie efektívnosti

Dátum: 08.03.2016

INEKO plne podporuje iniciatívu Martina Filka, Štefana Kišša a Ľudovíta Ódora za lepšie hodnotenie efektívnosti verejných výdavkov, investícií, politík aj regulácií. Súhlasíme, že nedostatok informácií o efektívnosti zvyšuje riziko plytvania verejnými zdrojmi, a to vedomého (často sprevádzaného korupciou) aj nevedomého. Štát potrebuje podstatne zlepšiť svoju analytickú základňu, aby dokázal efektívnosť vyhodnocovať. Analytickú podporu v rozhodovaní potrebujú politici a sme presvedčení, že aj verejnosť napríklad pri rozhodnutiach o výbere škôl alebo nemocníc. Súčasťou nového systému hodnotenia efektívnosti, ktorý autori navrhujú zaviesť, by preto podľa nás malo byť aj pravidelné hodnotenie poskytovateľov verejných služieb.

INEKO sa už roky pokúša aspoň čiastočne kompenzovať zlyhania štátu v tejto oblasti, keď hodnotíme výsledky žiakov základných a stredných škôl, kvalitu a efektívnosť nemocníc aj finančné zdravie samospráv. Súčasne sa v rámci našich možností snažíme dohliadať nad efektívnosťou veľkých investícií, najnovšie PPP projektov na výstavbu obchvatu Bratislavy a novej univerzitnej nemocnice. Nemyslíme si, že štát dokáže plne nahradiť prínos tretieho sektora v týchto oblastiach, keďže hodnotenie je v mnohých prípadoch politicky príliš citlivé. Budeme však veľmi radi, keď štát svoje zlyhania v uvedených oblastiach začne naprávať a k zhromažďovaniu potrebných dát aj k hodnoteniu efektívnosti začne pristupovať systematicky. Práve zverejnená štúdia môže byť dobrým impulzom aj návodom, ako zásadne skvalitniť rozhodovanie o verejných výdavkoch, investíciách, politikách a reguláciách.

Štúdiu si môžete prečítať tu: https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxuYWpsZXBzaXptb3pueWNoc3ZldG92fGd4OjRiM2U0YmY2ZDViYTk1ZTg