INEKO hľadá stážistu

Dátum: 20.04.2021

INEKO hľadá stážistu, študenta magisterského štúdia ekonómie, manažmentu, verejnej politiky, prípadne aj iných odborov pre pomoc pri realizácii niektorého z našich projektov v oblasti vzdelávania, zdravotníctva, dopravy a verejných financií. Ponúkame štipendium vo výške 300 eur mesačne po dobu jedného roka so začiatkom od októbra 2021 s možnosťou odmien v závislosti od výsledkov práce. Záujemcovia môžu poslať žiadosť o štipendium, životopis a motivačný list na mailovú adresu uvedenú na tejto stránke. V žiadosti môžu uviesť, na realizácii ktorého projektu by sa najradšej podieľali. Podmienkou prijatia sú dobré študijné výsledky, hodnoty v súlade s misiou INEKO a Konrad Adenauer Stiftung, ktorá štipendium financuje, záujem o verejné dianie. Výhodou je dobrá znalosť angličtiny, analytické myslenie a schopnosť pracovať s dátami.