Harmonogram stavieb ciest a diaľnic má vážne nedostatky

Dátum: 04.06.2021

Harmonogram prípravy a výstavby projektov cestnej infraštruktúry predložilo ministerstvo dopravy neskoro a s veľkými nedostatkami, hodnotí analytik INEKO Ján Kovalčík. Materiál, ktorý v máji prerokovala vláda SR, podľa neho nenapĺňa oprávnené očakávania. Prečo?

,,Predložený dokument neobsahuje prehľadný harmonogram prípravy ani výstavby. Iba harmonogram míňania peňazí zo štátneho rozpočtu a zdrojov EÚ na jednotlivé stavby. Je zarážajúce, že vecný plán vôbec nezverejnili. Práve ten totiž zaujíma projektantov, stavbárov, samosprávy aj širokú verejnosť. Informácie, kedy sa majú jednotlivé úseky projektovať a stavať, zostávajú zbytočne zahmlené. Ďalším prejavom netransparentnosti je, že neuviedli aktuálny stav prípravy za väčšinu projektov,“ konštatuje Ján Kovalčík.

Oceňuje, že súčasná vláda prináša oproti minulosti reálnejší pohľad na to, koľko úsekov je reálne stavať v najbližších rokoch. Ale kritizuje, že plánované čerpanie zdrojov na jednotlivé projekty nie vždy zodpovedá deklarovaným prioritám, stavu prípravy a dostupným zdrojom. Dopravou preťažené obce napríklad v okolí Kežmarku, v Šariši, na Orave, či dokonca na severnej D1 by pri takomto prístupe čakali zbytočne dlho.

Ján Kovalčík tiež upozorňuje, že ministerstvo dopravy nehovorí, kedy (a či vôbec) konečne zabezpečí spoľahlivejšie sčítania dopravy na cestných ťahoch, kde plánuje najväčšie investície. ,,Je nonsens, aby sa ministerstvo roky vyhýbalo zabezpečiť kľúčové vstupné údaje na rozhodovanie o investíciách za miliardy eur. A len konštatovalo, že za daný objem peňazí sa nedá urobiť viac a na ďalšie úseky treba peniaze navyše. O to môže žiadať až také ministerstvo dopravy, ktoré presvedčí, že si splnilo svoje domáce úlohy a zabezpečilo kvalitnejšie a dôveryhodné vstupné údaje. A tiež prijalo účinné systémové opatrenia na to, aby nedochádzalo k výraznému a zbytočnému predražovaniu stavieb dopravnej infraštruktúry či už vo fáze projektovej prípravy alebo realizácie. Riadnym plnením domácich úloh by ministerstvo dopravy určite zistilo, že za dané zdroje je možné zrealizovať podstatne viac projektov, než sa to javí v harmonograme, ktorý predložili,“ tvrdí Ján Kovalčík.

Prečítajte si viac v rozhovore k tejto téme pre Denník N.