Demokracia sa u nás zhoršuje, zatiaľ ale menej ako v Poľsku či Maďarsku

Dátum: 11.11.2016

dennikn.sk/blog, 11.11.2016
Demokracia sa u nás zhoršuje, zatiaľ ale menej ako v Poľsku či Maďarsku

Okamžité zlepšenie by prinieslo vyšetrenie kauzy Bašternák, systematické stráženie veľkých tendrov, zverejňovanie podrobných majetkových priznaní a posilnenie nezávislosti polície, prokuratúry a súdov

Demokracia na Slovensku sa za posledných 5 rokov zhoršila podľa väčšiny osobností, ktoré oslovil inštitút INEKO. Spomedzi 80 odborníkov 35 uviedlo mierne zhoršenie, 17 väčšie zhoršenie a 5 výrazné zhoršenie. Naproti tomu 13 odborníkov uviedlo, že sa kvalita ani nezlepšila ani nezhoršila, 8 uviedlo mierne zlepšenie a 2 väčšie zlepšenie, výrazné zlepšenie neuviedol ani jeden expert.

V kvalite demokracie podľa väčšiny osobností zaostávame za Rakúskom aj Českou republikou, keď v priemere odborníci hodnotili kvalitu u nás ako ani dobrú ani zlú. Ako skôr zlú hodnotia kvalitu demokracie v Poľsku, o niečo horšie v Maďarsku a za veľmi zlú považujú kvalitu demokracie na Ukrajine. Rovnaké poradie krajín uvádza aj demokratický index, ktorý zostavuje The Economist Intelligence Unit.

K zhoršeniu demokracie na Slovensku prispelo v posledných piatich rokoch najmä nevyšetrenie káuz Gorila a Bašternák, netrestanie korupcie, nástup Kotlebu a jeho strany, reakcia politikov na migračnú krízu, spôsob voľby Generálneho prokurátora, ako aj okolnosti menovania sudcov Ústavného súdu.

Naproti tomu demokracii najviac pomohlo zverejňovanie zmlúv so štátom ako aj súdnych rozsudkov, nástup a pôsobenie Andreja Kisku vo funkcii Prezidenta SR, nezvolenie Štefana Harabina za predsedu Súdnej rady a Najvyššieho súdu SR, ako aj vznik a pôsobenie Denníka N.

Spomedzi hlavných aktérov k rozvoju demokracie vzhľadom na ich potenciál najviac prispieva prezident Andrej Kiska ako aj mimovládne organizácie zamerané na systémové zmeny a kontrolu mocných. Naproti tomu najmenej prispieva vláda, Národná rada SR a Generálna prokuratúra.

Tieto závery vyplývajú z prieskumu, ktorý vykonal inštitút INEKO na prelome septembra a októbra 2016 medzi názorovými lídrami a odborníkmi z mimovládneho sektora, podnikateľského prostredia, akadémie, médií a verejnej správy na Slovensku. Prieskumu formou elektronického dotazníka sa z viac než 200 oslovených zúčastnilo 81 osobností, z nich 16 si želalo ostať v anonymite.

Cieľom prieskumu bolo zistiť postoje odborníkov na stav demokracie na Slovensku a na hlavné príčiny vysokej popularity autoritatívnych a anti-demokratických politikov. Zároveň chceme identifikovať iniciatívy, ktoré najviac pomáhajú alebo by mohli pomôcť rozvoju demokracie.

INEKO považuje zhoršovanie kvality demokracie v strednej Európe za hrozbu pre dlhodobý rozvoj, stabilitu a prosperitu. Fungujúca demokracia je podľa nás základným predpokladom rastu kvality života všetkých občanov. Je totiž efektívnym nástrojom na ochranu občanov pred zneužívaním moci a tiež na hľadanie čo najlepších riešení spoločenských problémov.

V nasledujúcom texte uvádzame zhrnutie ďalších hlavných záverov prieskumu:

Demokraciu u nás ohrozujú najmä politické strany Kotleba-ĽSNS a Sme rodina Borisa Kollára, skôr škodia aj strany SNS a Smer-SD. Výrazným prínosom pre demokraciu nie je žiadna politická strana. Mierny prínos majú strany KDH, SaS, Most-Híd a Oľano-NOVA. Zaujímavý je nesúlad hodnotenia prínosu pre demokraciu niektorých strán a ich lídrov. Napríklad lídri strán SaS a Oľano-NOVA majú podstatne nižší prínos než celé strany. Naproti tomu prínos lídrov KDH a SNS je vyšší, než prínos ich strán.

Hlavné príčiny rastúcej popularity autoritatívnych a neštandardných politikov na strane dopytu:

 • Ľudia sú sklamaní z korupcie štandardných politikov a ich previazania na oligarchov a podnikateľské skupiny
 • Ľudia sú sklamaní z toho, že štandardní politici nepriniesli poriadok a spravodlivosť
 • Ľudia sú sklamaní z toho, že štandardní politici nezvyšujú kvalitu verejných služieb napríklad v školstve, zdravotníctve, súdnictve, bezpečnosti, atď.

Hlavné príčiny rastúcej popularity autoritatívnych a neštandardných politikov na strane ponuky:

 • Populizmus – politikom sa darí využívať vplyvné médiá na šírenie nereálnych alebo klamlivých sľubov/riešení, ktoré sú nedostatočne, resp. iba niekedy konfrontované s realitou či hodnotením odborníkov
 • Medzi politickými stranami chýba slušná demokratická alternatíva
 • Autoritatívni a neštandardní politici ťažia z toho, že najsledovanejšie médiá v SR sa namiesto hľadania pravdy väčšinou uspokoja s politickou vyváženosťou, v ktorej populizmus vyhráva

Medzi najúčinnejšie riešenia, ktoré by zlepšili demokraciu už v krátkom čase patria:

 • Dôveryhodné vyšetrenie kauzy Bašternák
 • Monitoring a hodnotenie efektívnosti projektov a tendrov v rezortoch, kde sa rozdeľujú najväčšie verejné zákazky (napr. v doprave, zdravotníctve, IT a pod.)
 • Zverejňovanie podrobných majetkových priznaní politikov a vysokých štátnych funkcionárov
 • Posilnenie nezávislosti fungovania polície, prokuratúry a súdov napr. ich oddelením od výkonnej moci, zriadením nezávislej inšpekcie polície a prokuratúry, zrušením bezdôvodnej odvolateľnosti policajného prezidenta, otvorením Rady prokurátorov členom mimo prokurátorského prostredia, atď.

Medzi najúčinnejšie riešenia, ktoré by dlhodobo zlepšili demokraciu patria:

 • Deti a študenti by sa na školách mali učiť lepšie kriticky myslieť a rozumieť významu demokracie
 • Posilnenie nezávislosti a verejnej kontroly polície, prokuratúry a súdov
 • Zvyšovanie kvality verejných služieb napríklad v školstve, zdravotníctve, súdnictve, bezpečnosti, atď. (napr. meraním a zverejňovaním výsledkov, finančnými motiváciami, atď.)
 • Príchod dôveryhodných demokratických politikov (napr. vznik nových politických strán, ktoré by mobilizovali demokratických voličov)

Nové iniciatívy občianskej spoločnosti na podporu demokracie by sa mali venovať najmä:

 • Verejnej kontrole, posilneniu a sfunkčneniu súdov, polície, prokuratúry, ako aj ďalších kontrolných úradov verejnej moci (napr. Úradu pre verejné obstarávanie, Najvyššieho kontrolného úradu)
 • Verejnej kontrole efektívnosti pri používaní verejných zdrojov, najmä veľkých projektov v IT, doprave, zdravotníctve, obrane, atď.
 • Výchove a vzdelávaniu mladých ľudí k demokratickému občianstvu, rozvíjaniu kritického myslenia a podpore občianskej a komunitnej angažovanosti
 • Podpore a vzdelávaniu médií, odhaľovaniu dezinformácií vo verejnom priestore – konfrontácia s faktami (overovanie médií aj politikov z pohľadu pravdivosti ich vyjadrení, kontrola skutkov a sľubov politikov)

Kompletné výsledky dotazníka vrátane zoznamu respondentov si môžete prečítať tu. Dotazníkový prieskum medzi odborníkmi je súčasťou projektu o demokracii na Slovensku, ktorý INEKO realizuje vďaka finančnej podpore Center for International Private Enterprise (CIPE) a v spolupráci s Podnikateľskou alianciou Slovenska (PAS).

Peter Goliaš
riaditeľ INEKO