Decentralizáciou by Slovensko zbohatlo o desatinu

Dátum: 28.06.2021

Peter Goliaš diskutoval v denníku Postoj o výhodách a možnostiach ďalšej decentralizácie na Slovensku. Okrem iného predstavil návrhy INEKO na:

  • zavedenie daňového mixu pri financovaní samospráv,
  • zvýšenie daní z nehnuteľností a zníženie daní z príjmov v dostatočne dlhom prechodnom období,
  • posilnenie vlastných príjmov samospráv,
  • úpravy pri financovaní kompetencií tak, aby mali samosprávy dostatočné kapacity pri vykonávaní zložitejších činností akou je napríklad aj stavebné konanie a tiež aby boli motivované spájať sa pri ich výkone.

Trendom v OECD je presun poskytovania viacerých verejných služieb na samosprávy, pričom centrálna vláda si ponecháva nástroje na reguláciu, meranie výsledkov a koordináciu činností. Bolo by chybou, keby Slovensko išlo opačným smerom.