Chceme vedieť, aký budeme mať dôchodok

Dátum: 02.04.2014

ineko.blog.sme.sk, 2.4.2014
Chceme vedieť, aký budeme mať dôchodok

Tlačová správa, 2. apríla 2014

Petícia za priebežné sprístupňovanie informácií o výške budúceho starobného dôchodku všetkým dospelým občanom

Petičný výbor: Peter Goliaš, INEKO; Radovan Ďurana, INESS; Dušan Zachar, INEKO; Gabriel Šípoš, Transparency International Slovensko; Zuzana Wienk; Juraj Smatana, komunálny poslanec a protikorupčný aktivista; Michal Lehuta, ekonomický analytik; Michal Mušák, ekonomický analytik; Róbert Kičina, Podnikateľská aliancia Slovenska; Marián Zachar, analytik vo vzdelávaní; Grigorij Mesežnikov; Peter Gonda, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika; Peter Pažitný, Health Policy Institute; Stanislav Boledovič; Marcel Burkert, OZ Stop alibizmu; Ctibor Košťál, Inštitút SGI

Petičný výbor v hore uvedenom zložení si dovoľuje vyzvať občanov, aby sa svojím podpisom pripojili k návrhu na presadenie povinnosti štátu vypočítavať a priebežne sprístupňovať informácie o výške budúceho starobného dôchodku všetkým dospelým občanom.

V systémoch starobného dôchodkového poistenia aj sporenia sa neustále vykonávajú zmeny, ktorých dopady na výšku dôchodku sú zásadné. Občan pritom nie je informovaný o tom, ako sa budú týkať práve jeho. Okrem chystaného predlžovania veku odchodu do dôchodku sa mení aj valorizácia dôchodkov, postupne sa oslabuje zásluhovosť, chystajú sa zmeny vo výpočte dôchodkov pre účastníkov druhého piliera. Občania nemajú prehľad, ako sa výška nimi zaplatených odvodov prejaví vo výške ich budúceho dôchodku, a teda napríklad ani nevedia, v akom rozsahu sa majú zabezpečiť na starobu súkromnými úsporami. V tejto súvislosti považujeme za dôležité, aby štát priebežne prepočítaval orientačnú výšku budúcich starobných dôchodkov každého dospelého občana. Požadujeme, aby štát každému občanovi umožnil priebežný prístup k takejto informácii.

Changenet: http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=767787

Iniciátorom petície je mimovládna organizácia INEKO.