Analýzy a trendy: Návody na vyšší rast

Dátum: 07.11.2014

TA3, 6.11.2014
Peter Goliaš diskutoval v Analýzach a trendoch TA3 s analytikom Tatra banky Jurajom Valachym. Okrem iného povedal:

  • podľa čerstvej prognózy Európskej komisie bude hospodársky rast SR v tomto roku najpomalší v krajinách V4 a to napriek tomu, že vláda zvyšuje deficit verejných financií a pomáha tak rastu
  • pre rok 2016 Európska komisia predpovedá rast ekonomiky o 3,3% a deficit verejných financií 2,3% HDP, čo by výrazne znížilo pravdepodobnosť splnenia záväzku dosiahnuť vyrovnaný rozpočet v roku 2017
  • pri rastoch nad 3% by Slovensko už nemalo tvoriť deficit
  • z pohľadu budúcich reforiem dáva INEKO na prvé miesto meranie efektívnosti a kvality verejných služieb, to znamená spracovanie a zverejňovanie dát o tom, ako hospodária a liečia nemocnice, ako kvalitne vyučujú školy, ako efektívne fungujú súdy alebo polícia
  • INEKO pripravuje portál hodnotiaci nemocnice, naráža však na neochotu poskytovať dáta zo strany štátu, predovšetkým Všeobecnej zdravotnej poisťovne
  • miera nezamestnanosti mladých je po očistení o študentov na školách podobná ako pre iné vekové skupiny, dotovať mladých na úkor iných nezamestnaných preto nie je efektívne