Ako zlepšiť súťaž na trhu zdravotného poistenia?

Dátum: 11.04.2012

Inšpirácie podľa najlepších zahraničných skúseností s dôrazom na Holandsko a program Medicaid v USA

Nazdávame sa, že zdravotníctvo na Slovensku aj v iných najmä európskych štátoch stojí pred otázkou či a do akej miery treba posilniť súkromné vlastníctvo a pluralitu ako protiváhu štátneho vplyvu. V tomto dokumente analyzujeme systém zdravotného poistenia na Slovensku, v Holandsku a v USA s dôrazom na program Medicaid. Hlavným zámerom je skúmať podmienky súťaže zdravotných poisťovní a využiť najlepšie skúsenosti pri formulovaní odporúčaní na zlepšenie súťaže na slovenskom poistnom trhu. Štúdia je určená pre odbornú verejnosť zaujímajúcu sa o reformu zdravotníctva na Slovensku.

Tento dokument vznikol najmä vďaka finančnej podpore americkej zdravotnej poisťovne Centene.