Ako súvisí kvalita demokracie s blahobytom a dĺžkou života?

Dátum: 29.01.2019

Pripomeňme si na čerstvých dátach:

  • Najdemokratickejšie štáty sveta sú aj najbohatšie a ľudia v nich žijú najdlhšie
  • Existujú aj bohaté nedemokratické štáty, bez výnimky ale ide o štáty bohaté na ropu
  • Ak vylúčime ropné štáty a Singapur, na svete neexistuje žiadna krajina s horšou demokraciou a zároveň bohatšia ako Slovensko
  • Kvalita demokracie na Slovensku je vyššia ako v Maďarsku či Poľsku, ale nižšia ako v Česku (všade sa však od roku 2006 zhoršila)
  • Kvalita demokracie na Slovensku je na úrovni Brazílie, Argentíny, Panamy či Indie, ale napríklad horšia ako v Uruguaji, Botswane, Čile alebo Kostarike
  • V Čile a Kostarike (dve modré bodky s indexom demokracie blízko hodnoty 8) ľudia žijú v priemere zhruba o 2,5 roka dlhšie ako na Slovensku
  • V Rusku je autoritatívny režim a ľudia tam žijú v priemere o 5,5 roka kratšie ako na Slovensku
  • V Číne je autoritatívny režim a ľudia tam žijú v priemere o 1 rok kratšie ako na Slovensku, pričom HDP na hlavu po zohľadnení cenových rozdielov je v Číne len zhruba polovičné v porovnaní so Slovenskom