Aká bude nová ministerka zdravotníctva, čo od nej očakávať a čomu by sa mala prioritne venovať

Dátum: 27.10.2023

Denník Postoj, 23.10.2023

Lukáš Kekelák, Postoj:
Ako vnímate nomináciu Zuzany Dolinkovej na ministerku zdravotníctva vzhľadom na jej profesijnú minulosť i prezentované názory o zdravotníctve?

Dušan Zachar, INEKO:
Pani Dolinková pôsobila viac rokov v štruktúrach stavovskej organizácie zastupujúcej časť ambulantných poskytovateľov, ktorá (ZAP) neraz veľmi tvrdo presadzovala záujmy svojich členov. Predpokladám, že tento background môže mať za následok väčšiu empatiu budúcej ministerky k problémom ambulantného sektora. Budeme sa môcť o tom presvedčiť hneď od začiatku pri riešení problematiky redukcie detských pohotovostí. Neúspešne som skúšal nájsť na webe profesijný životopis pani Dolinkovej, ale predpokladám, že nemá bohaté manažérske skúsenosti s riadením veľkých organizácií s veľkým počtom zamestnancov, a aj preto bude dôležité, akými odborníkmi sa na ministerstve obklopí. Ak sa pozriem na výroky pani Dolinkovej, vrátane zdravotníckeho volebného programu strany HLAS-SD, ktorý sme spolu s ostatnými zdravotníckymi analytikmi označili spomedzi ostatných hodnotených programov za priemerný až podpriemerný, tak tam nevidno jasnú koherentnú predstavu, kam má slovenské zdravotníctvo kráčať a akou logickou postupnosťou a krokmi to dosiahnuť. Preto neočakávam v najbližšom období revolučné zmeny. Očakávam, že sa verejná debata a reálne kroky ministerstva a vlády budú točiť najmä okolo zdrojov, a už menej o tom, akú hodnotu za ne pacienti dostávajú. Nepredpokladám, že sa novej ministerke podarí presadiť predvolebný sľub, že sociálno-zdravotná problematika sa stane premiérskou témou, vrátane jej priameho organizačného ukotvenia v kancelárii predsedu vlády SR. Myslím si, že bude úspechom, ak budeme po skončení nasledujúcej vlády hovoriť o stagnácii slovenského zdravotníctva.
A ešte by som poznamenal, že nás – analytikov zaujala vo volebnom programe strany HLAS-SD zmienka o krížovom vlastníctve v zdravotníctve, ktoré strana nevníma “ako prekážku, ale naopak môže sa stať prostriedkom na skvalitnenie starostlivosti o pacientov”.

Čomu by sa mala venovať na ministerstve prioritne už od prvých dní v úrade?

Určite to budú negociácie rozpočtu na budúci rok, keďže momentálne v zákone stanovená výška platby za poistencov štátu (4,5%) pravdepodobne nebude stačiť na krytie predpokladaných nákladov v zdravotníctve. Zároveň bude musieť ministerka riešiť problematiku detských ambulantných pohotovostí a implementovať zdravotnícke projekty Plánu obnovy a dohliadať na ich obsahové a časové plnenie, ktoré je pri mnohých ohrozené. V neposlednom rade bude horúcou témou čiastočné zavádzanie DRG-systému ako podkladu pre platby nemocniciam, ako aj realizovanie ďalších, verme že implementačných, krokov v optimalizácii siete nemocníc.

Pokladáte pani Dolinkovú za človeka, ktorý dokáže obstáť tlak viacerých záujmových skupín v zdravotníctve?

Ustátie tohto tlaku bude jedným z dôležitých aspektov, aby v zdravotníctve prevládol verejný nad partikulárnymi súkromnými záujmami, a teda aby tu bol potenciál na zmenu k lepšiemu. Pani Dolinková bola v minulosti sama predstaviteľkou záujmovej skupiny – stavovskej organizácie zastupujúcej časť ambulantných poskytovateľov, takže môže byť na takýto tlak pripravená a nemusí ju preto prekvapiť. Bude však do značnej miery závisieť aj od charakteru a morálneho kompasu osoby, ako mu bude čeliť, ako sa vysporiada s konfliktami záujmov a ako sa to (ne)prejaví na jej konkrétnych krokoch.