Súťaž o najlepšiu esej na tému: "Dane, ako na ne, čo za ne? Vaša predstava o daňovej reforme"

Dátum: 01.03.2004

1. Kategória: Študenti vysokých škôl:

1. miesto: Urvová Jarmila (Brezno)
2. miesto: Gregáň Miloslav (Levice)
3. miesto: Ďuranová Magdaléna (Ružomberok)

Na štvrtom až desiatom mieste sa umiestnili: (Mená sú uvedené v abecednom poradí.)

Furmaník Peter (Košice)
Jánoš Richard (Spišské Vlachy)
Kantor Radoslav (Poprad)
Mihaliková Mária (Banská Bystrica)
Pagač Peter (Becherov)
Riška Jozef (Bratislava)
Roháč Dalibor (Bratislava)
Seewald Róbert (Sasinkovo)

2. Kategória: Študenti stredných škôl:

1. miesto: Krivošík Lukáš(Prievidza)
2. miesto: Spáč Peter (Nitra)
3. miesto: Kostúrová Alexandra (Bratislava)

Na štvrtom až desiatom mieste sa umiestnili: (Mená sú uvedené v abecednom poradí.)

Bančanský Milan (Trebišov)
Duda Matej (Vinné)
Korpáš Eduard (Sečovce)
Matys Michal (Prešov)
Ostrihoň Branislav
Pálová Aneta (Veľký Horeš)
Sarčáková Petra (Brezno)

Súťažiaci v jednotlivých kategóriách, ktorých porota vyhlásila na prvých troch miestach, obdržali nasledujúce ceny:

1. miesto:

  • študijný pobyt v zahraničí v hodnote 50 000,- Sk od Slovenskej sporiteľne, a.s.,
  • mobilný telefón (vrátane aktivácie a 100% zľavy na mesačný poplatok k užívateľskému programu P120 na jeden rok) od spoločnosti Orange Slovensko, a.s.
  • ročné predplatné týždenníka Trend od spoločnosti Trend Holding, spol. s r.o.

2. miesto:

  • mobilný telefón (vrátane aktivácie a 100% zľavy na mesačný poplatok k užívateľskému programu P120 na jeden rok) od spoločnosti Orange Slovensko, a.s.
  • ročné predplatné týždenníka Trend od spoločnosti Trend Holding, spol. s r.o.

3.miesto:

  • mobilný telefón (vrátane aktivácie a 100% zľavy na mesačný poplatok k užívateľskému programu P60 na jeden rok) od spoločnosti Orange Slovensko, a.s.
  • ročné predplatné týždenníka Trend od spoločnosti Trend Holding, spol. s r.o.