Správa a riadenie podnikov II (Corporate Governance II)

Dátum: 31.03.2000

Organizátor:

CPHR v spolupráci s INEKO s podporou The Center for International Private Enterprise (CIPE) a The German Marshall Fund of The United States

Dátum a miesto konania:

20. apríla 2000 od 9.00 hod.
konferenčná sála budovy Slovenského zväzu spotrebných družstiev na Bajkalskej ulici č. 25 v Bratislave

Program:

08.30 – 09.00: Registrácia
09.00 – 09.10: Otvorenie seminára
09.10 – 09.40: František Okruhlica (Fakulta podnikového manažmentu EU)
"Stratégia vlastníkov v podnikoch – predstavy a realita."
09.40 – 10.10: Lucia Žitňanská (Univerzita Komenského)
"Vzťahy medzi vlastníkmi a orgánmi správy a riadenia z pohľadu práva obchodných spoločností."
10.10 – 10.40: Andrej Dupaľ (Fakulta podnikového manažmentu EU)
"Trendy v manažmente výroby na Slovensku a Corporate Governance."
10.40 – 11.10: Diskusia
11.10 – 11.40: Prestávka (občerstvenie)
11.40 – 12.10: Peter Kollárik (generálny riaditeľ, Siemens, s.r.o.)
"Zahraničné investície a ich prínos pre správu a riadenie podnikov – príklad firmy Siemens."
12.10 – 12.40: Michal Mejstřík (riaditeľ inštitútu, Institut ekonomických studií – ČR)
"Corporate Governance – teória a prax v Českej republike."
12.40 – 13.10: David Frankel (Federálna obchodná komora, USA)
"Transparentnosť v podnikaní v USA: prehľad zverejňovania informácií zo súkromného sektora”
13.10 – 13.40: Diskusia