Korupcia a etika vo verejnom sektore

Dátum: 28.06.2000

Organizátor:

INEKO a CPHR

Dátum a miesto konania:

22. septembra 2000 od 9.00 hod.
zasadačka na 5. poschodí v budove Slovenského zväzu spotrebných družstiev na Bajkalskej ulici č. 25 v Bratislave

Program:

08.30 – 09.00: Registrácia
09.00 – 09.10: Otvorenie seminára
09.10 – 09.40: Katarína Stanislavská (Okresný súd Trnava)
"Sudca, etika a korupcia"
09.40 – 10.10: Viera Krakovská (Obecný úrad Brusno)
"Korupcia a etika v miestnej samospráve"
10.10 – 10.40: Prestávka (občerstvenie)
10.40 – 11.10: Mikuláš Bakay (Úrad pre verejné obstarávanie)
"Etika a korupcia vo verejnom obstarávaní"
11.10 – 11.40: Peter Nižňanský (Protimonopolný úrad SR)
"Štýl práce PÚ SR vo svetle boja proti korupcii a budovania etiky v práci verejného sektora"
11.40 – 12.10: Diskusia