Odborné školstvo na slovensku a jeho ďalší rozvoj

Dátum: 26.06.2001

Organizátor:

INEKO

Dátum a miesto konania:

27. júna 2001 od 8.30 hod.
kongresová sála hotela Devín v Bratislave

Program:

08.00 – 08.30: Prezentácia
08.30 – 09.00: Jozef Uhrík (Volkswagen)
09.00 – 10.45: Panelová diskusia o vzťahu SOU, podnikovej sféry a zamestnanosti
František Bruckmayer (AZZZ), Karol Pavlů (ZPS), Jozef Uhrík (Volkswagen), Pavol Tomasta (NÚP)
Moderátor: Eugen Jurzyca (INEKO)
10.45 – 11.00: Prestávka
11.00 – 13.00: Panelová diskusia o budúcnosti SOU, racionalizácii siete SOU a vzťahu k celkovej reforme školstva
Gabriela Jakubová (ŠIOV), Juraj Vantuch (SNO), Mária Prikopská (MŠ SR)
Moderátor: Miroslav Beblavý (INEKO)

Účasť na seminári je bezplatná a organizátor hradí občerstvenie. V prípade, že sa zúčastníte seminára, potvrďte nám svoju účasť do 24. júna 2001 poštou, faxom alebo e-mailom na našu adresu, prípadne nás kontaktujte telefonicky.