Zbabraný tender odsúva opravy ciest I. triedy o ďalší rok

Dátum: 20.09.2019

Ešte pred letom sme šéfa SSC aj ministra dopravy varovali, že zle nastavený megatender na opravy ciest je nutné opraviť. Nepočúvali. A tak sa väčšie opravy štátnych ciest odsúvajú o ďalší rok. Celých 1300 km vozoviek v nevyhovujúcom stave teda počká až na novú vládu.

Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) tento týždeň nariadil Slovenskej správe ciest zrušiť súťaž na veľkoplošné opravy ciest I. triedy, ktorú vyhlásila v máji. Ide o doteraz najväčšiu súťaž SSC, do ktorej nezmyselne zahrnula všetky plánované väčšie opravy vozoviek po celom Slovensku na obdobie 4 rokov. Spolu v hodnote až 200 miliónov eur (vrátane DPH). INEKO už v máji a júni upozornilo šéfa SSC Žemberu aj ministra dopravy Érseka na vážne nedostatky a riziká vyhlásenej súťaže a nutnosť jej opravy. Išlo najmä o neodôvodnené spájanie zákaziek (v rôznych regiónoch aj s rôznymi technológiami opráv), z toho vyplývajúce obmedzenie súťaže, ako aj nevhodný spôsob valorizácie ceny navádzajúci k špekuláciám. Žiaľ, oprava neprišla. Ani žiadosti o nápravu od uchádzačov SSC neakceptovala. Nasledovali odôvodnené námietky podané na Úrade pre verejné obstarávanie, mesiace zbytočného čakania a teraz zákonité rozhodnutie ÚVO – zle nastavenú súťaž musí SSC zrušiť.

Pred rokom sľúbené naštartovanie opráv ciest I. triedy sa teda nekoná. Tentoraz nie pre chýbajúce peniaze. Ani pre obštrukcie uchádzačov, či zdĺhavé rozhodovanie ÚVO. Za pokračovanie degradácie ciest môžu zlé rozhodnutia zodpovedných v rezorte dopravy.

Viac informácií k tejto veci poskytne analytik INEKO Ján Kovalčík (kovalcik@ineko.sk).

Tento výstup i predchádzajúca analýza adresovaná v tejto veci SSC a MDV je súčasťou projektu, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa.