Z prvej ruky v Rádiu Slovensko: Analytik J. Kovalčík o prioritách vo výstavbe cestnej infraštruktúry

Dátum: 24.09.2020

Vládny dokument k prioritám vo výstavbe cestnej infraštruktúry schválený v septembri považuje Ján Kovalčík za doteraz najlepší materiál na túto tému. No treba ho čítať celý, nielen poradie projektov. Uznáva aj slabiny, ktoré sú dané nedostatočnosťou vstupných údajov. Odstrániť ich môžu kontinuálne merania dopravy na cestných ťahoch, kde sa zvažujú veľké investície, i kvalitné dopravné modely a štúdie, ktoré posúdia rôzne možnosti riešenia konkrétnych dopravných problémov. Zároveň treba v príprave dopravných stavieb eliminovať požiadavky, ktorých spoločenské prínosy sú banálne v porovnaní s nákladmi navyše. Radšej použime zdroje na iné projekty, aby sme vyriešili viac dopravných problémov a priniesli spolu vyššie prínosy pre celé Slovensko. Je veľmi dôležité, že vysoko medzi prioritami vlády sú aj rekonštrukcie 1300 km ciest I. triedy – to môže už v najbližších rokoch pomôcť mnohým regiónom Slovenska, nielen pár lokalitám, ktorým sa ujde niektorý z mála nových úsekov diaľnice.