Slovensko a postoje strán k európskym výzvam

Dátum: 14.11.2019

Peter Goliaš diskutoval (cca od 30. minúty), ako politické strany reagujú na výzvy starnutia obyvateľstva, digitalizácie a klimatických zmien. Okrem iného povedal:

  • Dopady starnutia obyvateľstva, digitalizácie/automatizácie aj klimatických zmien budú niečo stáť a čím bohatší budeme, tým ľahšie sa s nimi budeme vedieť vyrovnať alebo im predchádzať. Pre budúcu prosperitu je kľúčová:
    • kvalita demokracie (právny štát, nízka korupcia – najvyššia priorita pre všetkých okrem SNS; kvalitou v tejto oblasti vyniká program PS-SPOLU),
    • kvalita vzdelávania (najvyššia priorita pre všetkých okrem ĽSNS a SNS) a
    • kvalita podnikateľského prostredia – aby sa oplatilo vytvárať pridanú hodnotu (podrobné opatrenia v programe SAS, čiastočne Za ľudí).
  • Tak, ako vznikli analytické centrá na rôznych ministerstvách, mali by vzniknúť aj v politických stranách. Bez lepších analytických podkladov k identifikácii a efektívnemu riešeniu kľúčových problémov, a bez výpočtu dopadov opatrení na verejné financie hrozí, že politici budú len opakovať „vnímané“ problémy bez znalosti, či sa zlepšujeme alebo zhoršujeme, koľko stojí riešenie problémov, aké sú alternatívy.
  • Slovensko potrebuje nezávislý prepočet dopadov volebných programov na verejné financie. Vhodné nástroje aj know-how na také prepočty má Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. Bez prepočtov bude pretrvávať sklon strán k populizmu vo forme záplavy opatrení s významným dopadom na verejné financie, ktoré kvôli nedostatku zdrojov nebudú môcť byť realizované, alebo prispejú k neúnosnému zvyšovaniu verejného dlhu. V aktuálnych programoch v tomto smere vyniká strana SME Rodina a čiastočne aj OĽANO, najmä čo sa týka opatrení v rodinnej a sociálnej politike.
  • Slovensko ani EÚ svet pred klimatickými zmenami nezachránia. Emisie skleníkových plynov sa u nás dlhodobo znižujú. Naopak emisie rastú v krajinách ako Čína a India a ak tu nedôjde k zmene, bude sa svet naďalej otepľovať. Napriek tomu má význam ísť príkladom a vymáhať znižovanie emisií aj cez obchodnú politiku, keďže vyspelý svet dováža z krajín s vysokými emisiami množstvo produktov s vysokou uhlíkovou stopou.

PS1: SMER a KDH program zatiaľ nezverejnili ani nedodali podklady pre konferenciu.
PS2: Peter Goliaš spolupracuje s Eugenom Jurzycom, europoslancom za SAS, pri príprave podkladov na hodnotenie a ovplyvňovanie environmentálnych politík EÚ.