Seminár: Sme pripravení na starnutie obyvateľstva?

Dátum: 06.02.2018

Organizátori:

Informácie o seminári:

Dátum: 15.4.2019
Miesto: Európske informačné centrum, Palisády 29, Bratislava

Populácia Slovenska patrí medzi najmladšie v EÚ. V nasledujúcich desaťročiach ale bude starnúť najrýchlejšie. Prudko sa tak zvýšia výdavky štátu na starobné dôchodky, zdravotníctvo aj dlhodobú starostlivosť. Podľa prognóz Európskej komisie ubudne v nasledujúcich troch dekádach z pracovnej sily vyše 700-tisíc ľudí. Časť politikov a odborári súčasne plánujú zaviesť stropy na dôchodkový vek. Unesú to verejné financie? Aké opatrenia treba prijať, aby sme udržali dlhodobo vyrovnanú bilanciu v dôchodkovom systéme, aby boli starší ľudia schopní a motivovaní zapájať sa do trhu práce a aby existovali dostatočné kapacity aj finančné zdroje na zabezpečenie starostlivosti o starých ľudí? Na tieto a ďalšie otázky budú hľadať odpovede účastníci aprílového seminára INEKO a Zastúpenia Európskej komisie v SR.

Seminár bude naživo vysielaný na internete na FB stránke Zatúpenia Európskej komisie v SR (pripravujeme). Do diskusie sa budete môcť zapojiť prostredníctvom aplikácie Sli.do za použitia kódu (pripravujeme).

Jazyk: Slovenčina

Registrácia:

Ak máte záujem sa seminára zúčastniť, vyplňte a odošlite prosím nasledujúci formulár. Registrácia je bezplatná a prebieha do 10.4.2019 resp. do vyčerpania kapacity miestnosti.

Registrácia na seminár

Zaujímavé články a analýzy k téme:

Predbežný program seminára:

08:30 – 09:00 Registrácia prihlásených účastníkov

09:00 – 09:05 Otvorenie – Ladislav Miko, Vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR

09:05 – 10:35 PANEL I: Dopady starnutia obyvateľstva na dôchodkový systém

 • Ivan Švejna, štátny tajomník, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 • Eugen Jurzyca, poslanec NR SR
 • Ivan Šramko, predseda, Rada pre rozpočtovú zodpovednosť
 • Emil Machyna, predseda Rady, Odborový zväz KOVO
 • Lívia Vašáková, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku
 • Moderátor: Peter Goliaš, riaditeľ inštitútu INEKO

10:35 – 10:50 Prestávka

10:50 – 12:20 PANEL II: Dopady starnutia obyvateľstva na trh práce a dlhodobú starostlivosť

 • Branislav Ondruš, štátny tajomník, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 • Eduard Heger, poslanec NR SR
 • Inštitút zdravotnej politiky, Ministerstvo zdravotníctva SR (TBC)
 • Peter Goliaš, riaditeľ INEKO
 • Moderátorka: Ľudmila Majláthová, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku

12:20 – 13:20 Obed