Šéf INEKO P. Goliaš o deficite v štátnom rozpočte

Dátum: 06.05.2020

Peter Goliaš komentoval v TA3 aktuálny stav verejných financií:

  • priebežné dáta ku koncu apríla hovoria o čiastočnom výpadku daňových príjmov a masívnom náraste výdavkov
  • v ďalších mesiacoch sa na základe aktuálnej daňovej prognózy očakáva aj masívny výpadok daňových príjmov
  • hoci ide o hotovostné dáta len za štátny rozpočet (t.j. bez hospodárenia Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní, samospráv a iných subjektov), tieto čísla už sú výstrahou, že sa stav verejných financií v tomto roku výrazne zhorší
  • podľa odhadov NBS aj RRZ sa deficit verejných financií dostane na 7-10 % HDP a verejný dlh stúpne zo 48 % na približne 60 % HDP
  • v ďalších rokoch bude výpadok daňových príjmov len mierne klesať a v najhoršom scenári sa môže dlh priblížiť k hranici 70% HDP do roku 2023
  • dlhodobo sa pod tlakom demografie bude dlh ďalej zvyšovať, k čomu výrazne prispeli aj nedávne zmeny v dôchodkovom systéme
  • vyšší dlh znamená hrozbu vyšších daní a radikálnych škrtov verejných výdavkov, hrozí nám tiež zhoršenie ratingu a zvýšenie nákladov na obsluhu dlhu
  • prioritou vlády by malo byť udržať verejné financie pod kontrolou
  • popri intenzívnej pomoci ľuďom a firmám postihnutým krízou preto treba čím skôr prehodnotiť priority vo verejných výdavkoch a znížiť alebo zrušiť neprioritné výdavky, ako napríklad trináste dôchodky, neefektívne verejné obstarávania, od nového roka by sa mali zmraziť platy vo verejnej sfére
  • potrebné bude zrušiť stropy na dôchodkový vek a vzhľadom na prudký rast dlhu aj upraviť pásma dlhovej brzdy a rozložiť požadovaný pokles dlhu na dlhšie obdobie