Riaditeľ inštitútu INEKO P. Goliaš o hľadaní nového šéfa rozpočtovej rady

Dátum: 12.07.2020

Kandidátov na predsedu Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) vypočula komisia zložená z politikov ale aj odborníkov. Uchádzačov hodnotil aj riaditeľ inštitútu INEKO Peter Goliaš, ktorý v rozhovore pre TA3 vysvetľuje význam RRZ, hodnotí jej doterajšiu činnosť, stav verejných financií ako aj samotný spôsob výberu nového predsedu.

Otvorený výberový proces je v súlade s odporúčaniami INEKO, podľa ktorých majú byť čelní predstavitelia kontrolných, regulačných ale aj justičných inštitúcií vyberaní transparentne a na základe verejného vypočutia. Zvyšuje sa tým pravdepodobnosť, že tieto funkcie budú zastávať eticky aj odborne spoľahliví ľudia. Preto je dôležité, aby sa podobne otvorený výber na kľúčové pozície stal vo verejnej správe štandardom.

Projekt, v ktorom INEKO monitoruje nezávislosť verejných inštitúcií a spôsob výberu a odvolávania čelných funkcionárov, podporuje v roku 2020 Fond pre transparentné Slovensko v Nadácii Pontis a Nadácia Konrada Adenauera v Bratislave.