Reakcia INEKO na Otvorený list SLÚŠ premiérovi

Dátum: 24.04.2020

Vážený pán Janco,

dovoľte nám reagovať na Váš otvorený list premiérovi, kde ste pri argumentácii viackrát spomenuli našu minuloročnú analýzu príjmov ambulancií.

Okrem iného uvádzate, že “…zmanipulované čísla objednané ministerstvom zdravotníctva od agentúry…” (rozumej INEKO), “Zástupca mimovládnej organizácie, ktorá predmetnú „analýzu“ pre MZSR obstarala…”, “Výsledky prezentované agentúrou splnili účel objednávateľa…”, “…v spomínanej, ministerkou Kalavskou objednanej, analýze mimovládnej neziskovej organizácie INEKO…”.

Jednoducho to nie je pravda. Ministerstvo, ani nikto iný si našu analýzu neobjednal. Naša analýza bola súčasťou projektu, ktorý bol podporený z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Minulý rok nás finančne podporovali aj zdravotné poisťovne Dôvera a Union, čo vždy transparentne uvádzame. Poskytnutím dát nám pri analýze pomohli všetky tri zdravotné poisťovne.

Ambíciou našej analýzy nebolo konštatovať, či ambulantní lekári zarábajú veľa, primerane alebo málo (hoci sme konštatovali, že pre špecialistov je momentálne finančne lukratívnejšie sa zamestnať v nemocnici, kde zarobia viac), ale prispieť ňou ku skvalitňovaniu verejnej debaty o financovaní zdravotníctva a odmeňovaní zdravotníckych pracovníkov. Cieľom bolo a je znižovať informačnú asymetriu medzi rôznymi aktérmi verejnej diskusie, aby sa tá viac opierala o dáta, argumenty, dôkazy a menej o nepodložené tvrdenia, mýty a dohady.

Vo Vašom otvorenom liste nabádate, aby sme zahŕňali „výlučne údaje o platbách zdravotníckym zariadeniam zo zdravotných poisťovní“, ktoré sú podľa Vašich slov diametrálne odlišné od čísel v našej analýze, ktoré zahŕňajú aj tržby, ktoré firma prevádzkujúca ambulanciu získala z inej podnikateľskej činnosti nesúvisiacej s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

Áno, boli by sme radi a máme takú ambíciu, keby sme sa v budúcnosti dostali k relevantným údajom či odborným odhadom, ktoré by vedeli tento vplyv odfiltrovať z tržieb ambulancií, ale treba zároveň konštatovať, že tento efekt nezohrá v priemere veľkú rolu a výsledné čísla veľmi neovplyvní. Rozdiel medzi tržbami výlučne od zdravotných poisťovní a tržbami z Registra účtovných závierok, z ktorého sme čerpali, bol zhruba len 20%-ný. Pritom nezanedbateľnú časť z tohto rozdielu predstavujú priame platby od pacientov, ktoré v tržbách od poisťovní nevidno. Treba si tiež uvedomiť, že v prípade, ak firma okrem svojej hlavnej činnosti prevádzkovania ambulancie vykonáva napríklad aj stavebnú činnosť či práce v cestovnom ruchu, bude mať síce vyššie tržby, ale aj vyššie náklady, ako keby dostávala peniaze len od zdravotných poisťovní. Preto si myslíme, že očistenie príjmov ambulantných lekárov od výnosov, ale aj nákladov z nemedicínskej činnosti bude mať marginálny vplyv.

Pán Janco, píšete, že na preukázanie Vašich tvrdení nie sú potrebné žiadne ďalšie dôkazy, keď sú známe fakty, že ambulancie s internými odbormi „mali priemerný príjem od zdravotných poisťovní 4500 eur“ mesačne. Keď si pozorne prečítate našu analýzu, tak v nej nájdete veľmi podobné číslo (52 868 eur za rok 2017, t.j. 4406 eur mesačne). Právnické osoby prevádzkujúce ambulancie vnútorného lekárstva vykázali vo svojom účtovníctve za rok 2017 tržby vo výške 69 278 eur a po zohľadnení nákladov z účtovníctva nám v našom „modeli“ vyšiel ekvivalent mesačnej hrubej mzdy ambulantného internistu vo výške 1560 eur. Je to v ambulantnom sektore výrazne podpriemerné.

Pán Janco, v otvorenom liste uvádzate, že ste si urobili vlastný prieskum. Prosím, zverejnite ho, aby sme mohli aj o ňom debatovať. Nám ide skutočne o znižovanie informačnej asymetrie a skvalitňovanie verejnej diskusie, aby aj na jej základe uskutočňovali aktéri kvalifikované rozhodnutia založené aj na dátach a dôkazoch.

S pozdravom

Dušan Zachar, INEKO