Prednášky na stredných školách o význame demokracie a EÚ pre kvalitu života

Dátum: 29.01.2018

V rokoch 2017 a 2018 navštevujú odborníci a spolupracovníci INEKO stredné školy po celom Slovensku s cieľom predstaviť štúdiu INEKO o demokracii a diskutovať so študentmi o význame demokracie a EÚ pre kvalitu života. Prednášok sa zúčastňuje Peter Goliaš a striedavo aj Ján Kovalčík (INEKO), Jozef Hajko (Podnikateľská aliancia Slovenska), Zuzana Hlávková (Transparency International Slovensko) a Michal Piško (Transparency International Slovensko). Sériu približne 30 prednášok INEKO realizuje aj vďaka finančnej podpore Konrad Adenauer Stiftung v Bratislave, Nadácie Eset, Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku a Center for International Private Entreprise.

Prednášky:

Zoznam navštívených škôl:

29.01.2018: Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava
24.11.2017: Evanjelické kolegiálne gymnázium, Prešov (2 prednášky)
20.11.2017: Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Prešov (2 prednášky)
16.11.2017: Gymnázium A. Vrábla, Levice
23.10.2017: Stredná priemyselná škola stavebná, Žilina
18.10.2017: Katolícka univerzita Ružomberok (prednáška pre učiteľov občianskej náuky a dejepisu na stredných školách)
09.10.2017: Stredná odborná škola služieb, Levice
05.10.2017: Fakulta managementu UK, Bratislava
03.10.2017: Gymnázium Pavla Horova, Michalovce
28.09.2017: Obchodná akadémia, Považská Bystrica
25.09.2017: Obchodná akadémia, Hlohovec
30.05.2017: Gymnázium Ivana Horvátha, Bratislava
06.06.2017: Spojená škola, Modrý Kameň (SOŠ obchodu a služieb a Obchodná akadémia)
08.06.2017: Gymnázium, Pezinok
09.06.2017: Obchodná akadémia Trnava

Fotky z prednášok:

29.01.2018: Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava

24.11.2017: Evanjelické kolegiálne gymnázium, Prešov

20.11.2017: Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Prešov

16.11.2017: Gymnázium A. Vrábla, Levice

23.10.2017: Stredná priemyselná škola stavebná, Žilina

18.10.2017: Katolícka univerzita Ružomberok (prednáška pre učiteľov občianskej

09.10.2017: Stredná odborná škola služieb, Levice

28.09.2017: Obchodná akadémia Považská Bystrica

25.09.2017: Obchodná akadémia, Hlohovec

09.06.2017: Obchodná akadémia Trnava

08.06.2017: Gymnázium, Pezinok

06.06.2017: Spojená škola, Modrý Kameň (SOŠ obchodu a služieb a Obchodná akadémia)