P. Goliaš o zlepšovaní podnikateľského prostredia

Dátum: 18.02.2019

Peter Goliaš v TA3 debatoval o tom, prečo a v čom zaostávame za okolitými štátmi (s výnimkou Maďarska) v kvalite podnikateľského prostredia a čo treba robiť, aby sa to zmenilo.

K povedanému dodávame, že je to tak preto, lebo podnikateľské prostredie (a rovnako aj vzdelávanie) už príliš dlho nepatrí medzi priority vlády. Aby sa to zmenilo, mali by sa o podnikateľské prostredie viac zaujímať aj samotní podnikatelia. Pretože tak ako kvalita demokracie závisí od angažovanosti občanov, tak aj kvalita podnikateľského prostredia závisí od angažovanosti podnikateľov.