Oznámenie o pôsobení Petra Goliaša v Rade pre rozpočet Trnavského samosprávneho kraja

Dátum: 30.04.2019

Peter Goliaš pôsobí od apríla 2019 ako člen Rady pre rozpočet Trnavského samosprávneho kraja. Úlohou rady je pravidelne vypracovať stanovisko k návrhu rozpočtu ako aj k záverečnému účtu kraja. V tejto funkcii Peter Goliaš odporúča najmä zlepšiť prehľadnosť zverejňovaných dokumentov s dôrazom na najdôležitejšie informácie, ako aj posilniť programové rozpočtovanie prostredníctvom aktualizácie cieľov tak, aby viac vypovedali o výsledkoch, teda najmä o kvalite/dostupnosti verejných služieb. Za uvedenú činnosť poberá Peter Goliaš odmenu vo výške približne 500 eur za stanovisko.