Oznam o externej činnosti

Dátum: 17.04.2020

Riaditeľ INEKO Peter Goliaš prijal ponuku stať sa členom krízového ekonomického štábu zriadeného pri Úrade vlády SR. Prvé rokovanie sa uskutočnilo 17. apríla 2020. Peter Goliaš na ňom okrem iného zdôraznil potrebu udržať kontrolu nad stabilitou verejných financií. Pre to je žiaduce postupné otváranie ekonomiky pri dodržaní podmienok na obmedzenie rizika šírenia nákazy, ale aj prehodnotenie priorít na strane výdavkov rozpočtu na rok 2020 a zabezpečenie dlhodobej udržateľnosti verejných financií.

Práca v štábe nezakladá nárok na finančnú odmenu.