Rozhovor s Jánom Kovalčíkom: Lepšie riešenia ako iluzórne rýchlostné cesty existujú

Dátum: 04.12.2017

TREND, 29.11.2017
Lepšie riešenia ako iluzórne rýchlostné cesty existujú

Obnovu zanedbaných ciest prvej triedy a malé obchvaty miest presadzuje analytik INEKO Ján Kovalčík preto, že bez nich zostane veľa regiónov ešte dlhé roky frustrovaných, keďže nemá slušné cestné spojenie so zvyškom Slovenska.

Pred pár dňami ste predstavili interaktívnu mapu diaľnic. V rámci nej ste vyznačili aj niektoré úseky rýchlostných ciest, ktoré nie je nevyhnutné stavať. Lacnejšou a rýchlejšou alternatívou by podľa vás bola oprava existujúcej cesty prvej triedy. Z analytických kruhov už pár mesiacov zaznieva, že by sa mal štát viac sústrediť na ich obnovu v kontexte budovania diaľnic a rýchlostných ciest. Ale čo je skutočnou pohnútkou?

Môžem hovoriť len za seba. Nepovažujem za zodpovedné, keď vládni politici prezentujú diaľnice a rýchlostné cesty ako jediné riešenie, a to v blízkom horizonte, keď je ich vybudovanie nereálne. Vedie to k nezmyselným ekonomickým rozhodnutiam či už firiem, ktoré si postavia kapacity závislé od dopravného napojenia v miestach, kde im sľúbili cestu, ale aj jednotlivých domácností. Zoberme si len urbanizáciu v okolí Bratislavy. Určite by sa ľudia tak nenáhlili so sťahovaním do satelitov, keby dostali poctivú informáciu o tom, ako dlho budú čakať na dopravné riešenie. Tá nepoctivosť vlády má obrovské ekonomické, spoločenské a sociálne následky. Musí sa ľuďom začať hovoriť pravda. A považujem za zodpovedné nielen kritizovať, ale aj ponúkať riešenia. Niekde je to lepšie využitie koľajovej dopravy: lepšia ponuka vlakov by mohla do roka citeľne odľahčiť preťažené cesty v Bratislave a okolí, v Prešove i na Kysuciach. A čakanie na diaľnice by bolelo oveľa menej. Vo viacerých regiónoch by nadlho stačili zlepšenia existujúcich ciest prvej triedy alebo ich preložky. Rýchlocesty znejú síce lákavo, lenže na veľkorysé a drahé riešenia sa bude čakať oveľa dlhšie.

V interaktívnej mape spomínate rýchlostnú cestu R7, ktorá nadväzuje na nultý obchvat Bratislavy a mala by pokračovať cez Nové Zámky až do Lučenca. Hovoríte, že táto rýchlostná cesta nebude postavená ani po roku 2040 a že ju ani netreba.

Rýchlostná cesta R7 je vymyslená agenda politikov. Nateraz by úplne stačil štvorpruh po Šamorín, v dohľadnom čase po Dunajskú Stredu. Na väčšine ťahu R7 je postavená cesta prvej triedy slabo vyťažená. Stačí ju začať poriadne udržiavať, časom možno niekde zlepšiť. Dopravná záťaž je taká nízka, že rýchlostnú cestu tam netreba ani vo výhľade niekoľkých desaťročí.

Ale cesta prvej triedy kopíruje plánovanú R7 až od Nových Zámkov.

Od Dunajskej Stredy po Nové Zámky je legitímne uvažovať, že by sa časom vybudovala nová cesta prvej triedy, keďže tam dopravná spojnica chýba. Ale je absolútne nelegitímne hovoriť o rýchlostnej ceste a jej pokračovaní po Lučenec.

Sú ešte nejaké nelegitímne úseky, kde sa plánuje výstavba rýchlostnej cesty?

Určite je to R8 z Nitry na sever, ktorú do plánovanej siete doplnili, až keď sa Robert Fico stal premiérom. Keďže vedie okolo Topoľčian, tak tam je zrejmý súvis. Nechcem podceňovať dopravný problém, ktorý má horná Nitra. Ale z hľadiska jeho naliehavosti nie je primeraným riešením rýchlostná cesta R8. Ani náhodou. Dovolím si povedať, že rýchlocesta z Nitry na sever ani nikdy nebude. Nemá tam absolútne žiadne opodstatnenie aj s ohľadom na to, v akej vzdialenosti sú ďalšie ťahy, či už je to D1, R1 či plánovaná R2.

Hovoríte, že nechcete spochybňovať dopravný problém, ktorý má horná Nitra. Ako by sa teda mal riešiť?

Na ťahu, kde je nakreslená R8, treba vybudovať preložku cesty prvej triedy. Domnievam sa, že ak by si pred viac ako desiatimi rokmi politici nevymysleli R8, tento región by bol už oveľa bližšie k riešeniu svojho problému. Pretože preložka cesty mimo obcí mohla byť v pokročilej fáze prípravy, možno už blízko začiatku výstavby. Takéto riešenie môže byť aj v iných regiónoch primeranejšie a skôr financovateľné ako nejaká iluzórna rýchlostná cesta. Paradoxne tak upätosť na drahé rýchlocesty len zbytočne predlžuje čakanie regiónov na riešenia dopravných problémov.

Čo by teda malo ministerstvo spraviť?

Venovať konečne pozornosť aj malým, respektíve nízkonákladovým riešeniam. A uvažovať multimodálne. Len tak sa dá rozumne využívať dostupné zdroje na primerané riešenia množstva dopravných problémov a potrieb po celom Slovensku. Zvrátené je to, že ministerstvo dopravy nehľadá a neobjednáva riešenia dopravných problémov s otvoreným zadaním, ale od začiatku sa fixuje na stavbu rýchlostnej cesty alebo modernizácie železnice na rýchlosť 160 km/h. Národná diaľničná spoločnosť, Slovenská správa ciest či Železnice SR pripravujú konkrétne dopravné projekty bez dostatočne otvoreného posúdenia variantov riešenia konkrétneho problému. Výsledkom sú zbytočne drahé riešenia, ktorých sa však dočkajú iba málokde. Vo väčšine regiónov sa neurobí ani minimum. Vyčlenením väčšieho objemu peňazí na opravu a modernizáciu ciest prvej triedy má Slovensko reálnu šancu riešiť dopravné problémy na celom svojom území v primeranom čase.

Čo je to primeraný čas?

V závislosti od naliehavosti problému. Opraviť vozovky v nevyhovujúcom až havarijnom stave by sa dalo za niekoľko rokov. S opravami mostov to bude na dlhšie, ale je najvyšší čas konečne začať. Už vyše tristo mostov v zlom až havarijnom stave indikuje, že tu tiká časovaná bomba. Ak sa podfinancovanie údržby nezačne hneď riešiť, ďalšie vynútené odstávky ciest sú len otázkou času. Nové cesty – menšie preložky či obchvaty – už potrebujú viac rokov prípravy. No takýchto riešení dokážeme zaplatiť veľa, po celej krajine. Ale ak zostaneme v režime, že sa upíname len k novým veľkým projektom, tak budeme ďalších desať až pätnásť rokov vo fáze, že riešime len fragmenty problémov. A väčšina regiónov bude čakať frustrovaná bez akéhokoľvek riešenia.

Aký počet úsekov rýchlostných ciest, ktoré sú už v nejakej fáze prípravy, by bolo možné nahradiť kvalitnou cestou prvej triedy?

V prvom rade si povedzme, že významná časť ešte nezačatých úsekov – je ich viac ako 80 za viac ako 18 miliárd eur – je v nedohľadne. Termíny, ktoré sú oficiálne prezentované, nemajú nič spoločné s realitou. A to nehovorím len o finančných obmedzeniach, teda že nie sú kryté. Ten rozsah sľubov na najbližších desať rokov je taký enormný, že aj keby sme mali neobmedzené zdroje, tak sa termíny nesplnia. A to aj v prípade, že by sme mali špičkovo riadenú Národnú diaľničnú spoločnosť a ministerstvo dopravy, čo teda ani náhodou nemáme. Len na ilustráciu, v súčasnosti má diaľničná spoločnosť vo výstavbe menej ako desať úsekov a ani ich riadenie poriadne nezvláda. V roku 2021 by ich malo byť už vyše 30.

Koľko z tých osemdesiatich úsekov, ktoré ešte nie sú vo výstavbe, by sa dali nahradiť cestami prvej triedy?

Nepoviem to na počet, no je ich veľa. Ale dôležité je hovoriť nielen o tých, kde treba rýchlocestu úplne nahradiť iným riešením. Aj v tých častiach Slovenska, kde sú plánované rýchlostné cesty z dlhodobého hľadiska opodstatnené, je omnoho dôležitejšie zlepšiť už existujúce cesty. Lebo po nich sa reálne jazdí a ešte dlho jazdiť bude. Viaceré úseky ciest I. triedy sú porovnateľne i viac zaťažené ako diaľničné úseky, no štát sa k nim správa macošsky. Ročný rozpočet na Slovenskej správy ciest na opravy a údržbu štátnych ciest minú diaľničiari za výstavbu jednej veľkej diaľničnej križovatky v Prešove. Po viac ako desaťročí, možno až dvoch desaťročiach zanedbávania údržby a opráv už regióny na Slovensku – či už sú to samosprávni lídri, podnikatelia alebo bežní ľudia – prestali vnímať cestu prvej triedy ako adekvátne spojenie so svetom, respektíve so zvyškom Slovenska. Nie je to povedané takto nahlas, ale cítiť to z volania regiónov. A preto chce mať každý svoju rýchlostnú cestu.

A nie je to aj tým, že ľudia možno pozerajú na to, že chcú rýchlostnú cestu, lebo tam môžu ísť rýchlosťou až 130 kilometrov za hodinu? Bolo by riešením, keby sa na cestách prvej triedy zvýšila rýchlosť? Ja si to netrúfam odporúčať. Pri smerovo obojsmernej premávke je vždy riziko čelnej zrážky, a vtedy sa rýchlosti vozidiel sčítavajú.

Takže zvyšovanie rýchlosti nie je namieste?

Viem si to prestaviť, ale v naozaj nie veľkom rozsahu. Ciest s veľkým podielom rovných a prehľadných úsekov na hornatom Slovensku nemáme veľa. Môžete mať cestu, ktorá má parametre diaľnice, aj také už máme na Slovensku, príkladom je časť cesty prvej triedy na Kysuciach, ale nemusí byť na nej kúsok rovného úseku. Pri obojsmernej premávke tak zostáva málo prehľadná. Ale nemyslím si, že toto je podstatná téma.

Akým spôsobom chcete presvedčiť ľudí, že im stačí cesta prvej triedy, keď sa na nej nezvýši rýchlosť?

Ja sa nedomnievam, že ľudia považujú cestu, na ktorej môžu jazdiť rýchlosťou 90 kilometrov za hodinu, za pomalú. Pomalá cesta je tá, na ktorej sú dlhé úseky cez obce, kde je nutné jazdiť päťdesiatkou, prípadne kde často dochádza k zápcham. Tam vznikajú významné zdržania. Zvyšovanie rýchlosti z 90 na 130 kilometrov za hodinu je síce tiež nejaká časová úspora, ale menšia a často nie primeraná výške investície. Okrem toho aj z pohľadu vodičov nie celkom rentabilná, lebo pri 130-kilometrovej rýchlosti je vyššia spotreba pohonných hmôt.

Analytici z Útvaru hodnota za peniaze hovoria o približne dvadsiatke miest s cestami prvej triedy, ktoré nemajú obchvat. No asi si väčšina ľudí pod obchvatom predstaví diaľničný či rýchlostný obchvat…

Miest, ktorým chýba obchvat, je ešte viac. Žiaľ, už desaťročie sa stavajú len v rozsahu, na ktorý sa dajú využiť eurofondy. Tie mali byť doplnkovým zdrojom financovania, zostali však väčšinovým. V prvých rokoch po finančnej kríze sa to dalo pochopiť, ak musíte konsolidovať rozpočet, najľahšie sa škrtajú investície. No už roky príjmy štátu opäť rastú a je absurdné, že výstavba akéhokoľvek aj menšieho obchvatu sa naďalej podmieňuje financovaním z fondov EÚ. Vláda teda na jednej strane rozdáva veľkolepé sľuby o diaľniciach do regiónov, no v praktickom rozdeľovaní zdrojov nielenže nemá kryté najväčšie projekty, ale nedáva peniaze ani na tie malé. Akoby úplne rezignovala z rozvoja a vlastne aj elementárnej údržby cestnej siete z vlastných zdrojov.

Ak sa vrátime k cestám prvej triedy, spomínali ste, že na Kysuciach je taká, ktorá má parametre rýchlostnej cesty.

Áno, dokonca sa o nej konečne znova uvažuje ako o náhrade za prehnane drahé riešenie jedného úseku pripravovanej diaľnice.

Znamená to, že by sa tam nestaval nový úsek diaľnice, ale cesta by pokračovala po ceste prvej triedy?

Nie. Táto cesta sa zaberie pre potreby diaľnice a dobudujú sa tu ďalšie dva pruhy. Ide o plánovaný úsek, ktorý sa začína nad Kysuckým Novým Mestom a končí sa pri Oščadnici. Pred asi desiatimi rokmi sa pripravil prehnane nákladný projekt, ktorý by znamenal, že sa zachová cesta prvej triedy i ďalšia cesta nižšej triedy a dobuduje sa kompletne nová štvorpruhová diaľnica. Takže by tam bolo zbytočne až osem jazdných pruhov. Dá sa tu teda ministerstvo a NDS pochváliť, že sa tým konečne zaoberajú. Ale pýtam sa, prečo až po piatich rokoch od času, keď sme na to upozornili s kolegami ešte v rámci ministerstva dopravy (Ján Kovalčík bol v rokoch 2010 až 2012 šéfom stratégie na ministerstve, pozn. TREND). Respektíve po desiatich rokoch, ako na to upozornil projektant. Pretože sami projektanti, resp. dopravní inžinieri upozorňovali, že v danom regióne vzhľadom na umiestnenie križovatiek diaľnica stiahne až takmer 90 percent záťaže z existujúcej cesty prvej triedy a na ten zvyšok netreba ponechávať veľkorysú cestu tejto kategórie. Dlhé roky sa s tým nič neurobilo, až teraz v odpovedi na infožiadosť z októbra, kde som si pýtal aktuálne údaje a termíny k interaktívnej mape, sa objavila informácia o posune termínu výstavby daného úseku vzhľadom na potrebu preriešenia tohto úseku. Ešte v lete tohto roka o tom nebola ani zmienka. A oficiálne predpokladané náklady sú doteraz pôvodné, vysoké.

Z toho teda vyplýva, že diaľničné úseky a úseky rýchlostných ciest sú nezmyselne projektované aj tam, kde ich reálne netreba. A možno to začína uznávať aj ministerstvo…

Jeden zo základných problémov je, že politici začali nazývať prioritami nie relatívne úzky okruh projektov, ktorý naozaj treba naliehavo riešiť, ale desiatky projektov po celom Slovensku. Keby si hneď stanovili reálne priority a ich riešenia hľadali zodpovedne, rešpektujúc fakt, že zdroje sú obmedzené, tak aj riešenie obchvatu Prešova mohlo byť výrazne lacnejšie. Tam je potrebné riešiť obchvat mesta, ale je nešťastné, že sa to presadilo v najhoršom možnom teréne a bude to o stovky miliónov drahšie. Ale po tom, čo im riešenie sľubujú už dvadsať rokov, je naozaj ťažké povedať, že ešte počkajte, dá sa to inak a oveľa lacnejšie. No aj k pokračovaniu s drahým riešením treba otvorene povedať, že severný obchvat Prešova, ani jeho prvá etapa, nebude hotový skôr ako o päť rokov a kedy bude druhá etapa, to je otázka. Preto aj tu by bolo správne uvažovať o oveľa skoršom odľahčení cesty zo Sabinova, resp. Veľkého Šariša do Prešova, kde sú tie najväčšie zdržania v rannej špičke.

Vyrieši to aj tu cesta prvej triedy?

Tu je problémom kapacitne preťažená cesta, ktorú treba v prvom kroku odľahčiť lepším využitím železnice. Je to ukážkový príklad, prečo je dôležité, aby sa dopravné problémy a ich možné riešenia neposudzovali v rámci jedného módu dopravy, ale multimodálne. Tu nepomôže ani zlúčenie NDS s SSC. To by sme museli zlúčiť aj cestné spoločnosti so železnicami. Ale máme ministerstvo dopravy a jeho úloha by mala byť analýza príčin dopravných problémov a hľadanie ich možných riešení. A je legitímna otázka, či by ministerstvo nemalo mať vlastnú kapacitu a zároveň samo objednávať štúdie realizovateľnosti a alternatívne riešenia. Ale dnes sa toho úplne zbavuje a necháva to na jednotlivé firmy, ktoré, samozrejme, preferujú a pripravujú si to svoje riešenie, lebo iba na to majú mandát. V tomto ministerstvo zlyháva. Preto zlé rozhodnutia a zbytočné predraženia nie sú ojedinelé, ale časté.

29.11.2017, 09:07 | Katarína Ragáčová | © 2017 News and Media Holding