KEA: Ekonomickí analytici požadujú transparentný výber šéfa RRZ

Dátum: 05.09.2019

Mandát súčasného predsedu Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) Ivana Šramka skončil 26. júna 2019 a jeho nástupca stále nebol zvolený. Nebola splnená mesačná lehota podľa ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, v ktorej mala vláda navrhnúť Národnej rade SR kandidáta na nového predsedu RRZ. Nie sú známe ani mená kandidátov a nie je ohlásené ich verejné vypočutie. Drvivá väčšina z 28 členov Klubu ekonomických analytikov (KEA), ktorí sa koncom augusta zapojili do rýchlej ankety, sa zhodla na nasledovných tézach:

  • Súčasný spôsob výberu kandidátov na post predsedu RRZ nie je dostatočne transparentný
  • Úrad vlády by mal vypísať verejnú výzvu na predkladanie prihlášok na post predsedu RRZ
  • Úrad vlády by mal zriadiť odbornú komisiu na vypočutie kandidátov na post predsedu RRZ
  • Poslanecké kluby v Národnej rade SR, prípadne aj prezidentka SR, by mohli nominovať svojich členov do odbornej komisie na vypočutie kandidátov na post predsedu RRZ
  • Nezávislé ekonomické think-tanky a iné profesné združenia ekonómov by mohli nominovať svojich členov do odbornej komisie na vypočutie kandidátov na post predsedu RRZ
  • Úrad vlády by mal zorganizovať verejné vypočutie kandidátov na post predsedu RRZ pred odbornou komisiou