Kam na strednú školu

Dátum: 04.04.2013

Najlepšie výsledky majú žiaci gymnázia na Novohradskej v Bratislave a SPŠ elektrotechnickej na Plzenskej v Prešove

Do 10. apríla musia žiaci alebo ich rodičia poslať prihlášky na stredné školy. Aby sme im pomohli pri rozhodovaní, ale najmä aby sme pritiahli záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl, podobne ako pred pár mesiacmi, keď sme zverejnili zoznamy základných škôl, ponúkame žiakom a ich rodičom zoznamy gymnázií a stredných odborných škôl. Ide o štvrtinu gymnázií a stredných odborných škôl s najlepšími výsledkami žiakov v každom kraji podľa hodnotenia INEKO.

Hodnotenie je každej škole priradené na základe údajov za posledné štyri školské roky (podľa dostupnosti jednotlivých údajov), pričom do hodnotenia vstupujú nielen výsledky žiakov v externej časti maturitných skúšok zo slovenského (resp. maďarského) jazyka, matematiky, z cudzích jazykov (anglický a nemecký), ale aj uplatnenie absolventov (počet absolventov na úradoch práce), či ohodnotenie mimoriadnych výsledkov žiakov podľa metodiky ministerstva školstva. Do hodnotenia nie sú zahrnuté školy, ktoré v sledovanom období mali pre štatistické účely nedostačujúci počet študentov alebo absolventov. Škála hodnotenia je 0 – 100, pričom 0 predstavuje najhoršie možné a 100 najlepšie možné výsledky žiakov školy. Pozrite si tiež detailnú metodiku hodnotenia škôl.

Aby získali rodičia a žiaci o školách komplexnejší obraz, odporúčame im informovať sa o výsledkoch žiakov a o podmienkach vyučovania priamo v školách (napríklad o úspešnosti absolventov prijímania na slovenské aj zahraničné vysoké školy), alebo na portáli skoly.ineko.sk. Na portáli môžu nájsť pre každú školu informácie o výsledkoch za jednotlivé maturitné predmety zvlášť, ako aj výsledky štátnej školskej inšpekcie a v niektorých prípadoch aj komentár riaditeľa školy s doplňujúcimi informáciami o škole. Navyše si môžu z merateľných ukazovateľov vytvoriť vlastný rebríček škôl s vlastnými preferenciami.

Zoznamy stredných škôl (vo formáte .xls) s najlepšími výsledkami žiakov (za každý kraj zobrazujeme 25% škôl s najlepšími výsledkami):

Gymnáziá

Banskobystrický kraj

# názov školy adresa obec hodnotenie
1 Gymnázium J.G.T. J.G.Tajovského 25 Banská Bystrica 66,2
2 Gymnázium M.R. J. Kollára 2 Žiar nad Hronom 64,4
3 Gymnázium B.S.T. Haličská cesta 9 Lučenec 60,4
4 Evanjelické gymnázium Jesenského 836 Tisovec 59,7
5 Gymnázium Ľ.Š. Hronská 3 Zvolen 57,6
6 Gymnázium Štúrova 849 Detva 57,4

Bratislavský kraj

# názov školy adresa obec hodnotenie
1 Spojená škola-Gymnázium Novohradská 3 Bratislava 78,1
2 Gymnázium Grösslingová 18 Bratislava 76,5
3 Spojená škola-Gymnázium Metodova 2 Bratislava 67,6
4 Gymn. pre nadané deti Teplická 7 Bratislava 64,9
5 Spojená škola-Gymnázium Tilgnerova 14 Bratislava 63,3
6 Evanjelické lýceum Vranovská 2 Bratislava 63,2
7 Gymnázium Matky Alexie Jesenského 4/A Bratislava 62,9
8 Gymnázium L.Novomeského Tomášikova 2 Bratislava 62,7

Košický kraj

# názov školy adresa obec hodnotenie
1 Gymnázium Poštová 9 Košice 77,4
2 Evanjelické gymnázium Škultétyho 10 Košice 72,7
3 Gymnázium P. J.Šafárika Akademika Hronca 1 Rožňava 70,9
4 Gymnázium Šrobárova 1 Košice 64,9
5 Gymnázium Javorová 16 Spišská Nová Ves 64,8
6 Gymnázium Alejová 1 Košice 62,1
7 Gymnázium Park mládeže 5 Košice 60,9

Nitriansky kraj

# názov školy adresa obec hodnotenie
1 Gymnázium A. Vrábla Mierová 5 Levice 74,7
2 Gymnázium Párovská 1 Nitra 71,8
3 SKŠ-Gymnázium sv.C.a M. Farská 19 Nitra 61,4
4 Gymnázium J. Fándlyho Školská 3 Šaľa 59,4
5 Gymnázium J. Kráľa Slov.národ.povstania 3 Zlaté Moravce 59,0

Prešovský kraj

# názov školy adresa obec hodnotenie
1 Spojená škola – Gym Dominika Tatarku 7 Poprad 74,4
2 Súkromné gymnázium Solivarská 28 Prešov 69,3
3 Gymnázium J. A. Raymana Mudroňova 20 Prešov 68,5
4 Gymnázium Konštantínova 2 Prešov 66,3
5 Gymnázium Kukučínova 1 Poprad 65,5
6 Gymnázium Komenského 13 Lipany 65,1
7 Gymnázium Duchnovičova 13 Medzilaborce 63,7
8 Gymnáz. gen. L. Svobodu Komenského 4 Humenné 63,6

Trenčiansky kraj

# názov školy adresa obec hodnotenie
1 Gymnázium M.R.Štefanika Športová 41 Nové Mesto nad Váhom 71,8
2 Gymnázium ĽudovítaŠtúra 1. mája 2 Trenčín 67,7
3 Gymnázium Školská 2 Dubnica nad Váhom 64,8
4 Gymnázium Školská 8 Považská Bystrica 64,4

Trnavský kraj

# názov školy adresa obec hodnotenie
1 Gymnázium P.Coubertina Nám. SNP 9 Piešťany 65,7
2 Gymnáz.M.Korvína s VJM Bratislavská 38 Veľký Meder 65,2
3 Gymnázium J.Hollého Na hlinách 30 Trnava 62,9
4 Gymnázium Á. Vámberyho Nám. sv. Štefana 4 Dunajská Streda 58,9
5 Gymnázium Angely Merici Hviezdoslavova 10 Trnava 58,8

Žilinský kraj

# názov školy adresa obec hodnotenie
1 Bilingválne gymnázium Komenského 215 Sučany 77,5
2 Gymnázium bilingválne Tomáša Ružičku 3 Žilina 76,2
3 Gymnázium Varšavská cesta 1 Žilina 73,0
4 Gymnázium sv. Františka J. M. Hurbana 44 Žilina 66,6
5 Gymnázium Jozefa Lettricha Jozefa Lettricha 2 Martin 66,2
6 Gymnázium Š. Moyzesa 21 Ružomberok 64,9
7 Gymnázium Veľká okružná 22 Žilina 64,6

Stredné odborné školy

Banskobystrický kraj

# názov školy adresa obec hodnotenie
1 Hotelová akadémia Malinovského 1 Brezno 70,4
2 Obchodná akadémia Malinovského 1 Brezno 69,1
3 Obchodná akadémia Lúčna 4 Lučenec 68,0
4 Spojená škola – OA Štúrova 848 Detva 67,4
5 SPŠ J.M. Hurbanova 6 Banská Bystrica 67,1
6 Stred. zdravot. škola Lúčna 2 Lučenec 65,2
7 Škola úžit.výtvarníctva P. Križku 4 Kremnica 64,0
8 Súkr.stred.umel.škola Kyslá 214 Hodruša – Hámre 63,0
9 Obchodná akadémia J.G.Tajovského 25 Banská Bystrica 62,7
10 Stredná zdravot. škola J.G.Tajovského 24 Banská Bystrica 62,3
11 SPŠ stavebná Kremnička 10 Banská Bystrica 61,5
12 SOŠ lesnícka Akademická 16 Banská Štiavnica 61,0
13 Obchodná akadémia K. Mikszátha 1 Rimavská Sobota 60,2

Bratislavský kraj

# názov školy adresa obec hodnotenie
1 Pedag.a sociál.akadémia Bullova 2 Bratislava 66,0
2 Škola úžit.výtvarníctva Dúbravská cesta 11 Bratislava 64,7
3 Hotelová akadémia Mikovíniho 1 Bratislava 64,0
4 Obchodná akadémia Hrobákova 11 Bratislava 62,7
5 Obchodná akadémia Nevädzová 3 Bratislava 61,3
6 SPŠ stavebná Drieňová 35 Bratislava 61,1
7 Obchodná akadémia Myslenická 1 Pezinok 60,2
8 Obchodná akadémia Račianska 107 Bratislava 60,2
9 SPŠ elektrotechnická Karola Adlera 5 Bratislava 59,1
10 SPŠ strojnícka Fajnorovo nábrežie 5 Bratislava 59,1
11 Súkr. SUŠ animov.tvorby Vlastenecké námestie 1 Bratislava 58,2

Košický kraj

# názov školy adresa obec hodnotenie
1 Stredná zdravot. škola Moyzesova 17 Košice 71,2
2 SPŠ elektrotechnická Komenského 44 Košice 69,1
3 Obchodná akadémia Akademika Hronca 8 Rožňava 67,2
4 Technická akadémia Hviezdoslavova 6 Spišská Nová Ves 66,4
5 SPŠ strojnícka Komenského 2 Košice 65,7
6 Súkr.stredná odb.škola Maurerova 55 Krompachy 64,5
7 Stredná zdravot.škola Námestie 1. mája č. 1 Rožňava 63,5
8 Obchodná akadémia Watsonova 61 Košice 63,5
9 Katolícka str.pedag.šk. Charkovská 1 Košice 62,8
10 Obchodná akadémia Komenského 18 Trebišov 62,6
11 Hotelová akadémia Radničné námestie 1 Spišská Nová Ves 61,8
12 Spojená škola – SOŠ Kollárova 17 Sečovce 60,8
13 Škola úžit.výtvarníctva Jakobyho 15 Košice 58,7

Nitriansky kraj

# názov školy adresa obec hodnotenie
1 Spojená školaSPŠP.HA.ŠG Slančíkovej 2 Nitra 73,4
2 Stredná priem. škola Fraňa Kráľa 20 Nitra 70,1
3 Obchodná akadémia Bolečkova 2 Nitra 70,1
4 Stredná priem. škola F. Hečku 25 Levice 68,1
5 Obchodná akadémia Bernolákova 26 Zlaté Moravce 66,3
6 Obchodná akadémia Kálmána Kittenbergera 2 Levice 65,9
7 SPŠ stavebná Konkolyho 8 Hurbanovo 65,5
8 SŠ – SPŠE S. A. Jedlika Komárňanská 28 Nové Zámky 64,8
9 Pedagog. a soc.akadémia Engelsova 3 Levice 63,5
10 Obchodná akadémia Inovecká 2041 Topoľčany 63,2
11 Stredná priemysel.škola Petőfiho 2 Komárno 62,5
12 SOŠ technická Kozmálovská cesta 9 Tlmače 62,3
13 Stredná zdravot. škola Farská 23 Nitra 59,6

Prešovský kraj

# názov školy adresa obec hodnotenie
1 SPŠ elektrotechnická Plzenská 1 Prešov 77,9
2 Hotelová akadémia MUDr. Alexandra 29 Kežmarok 74,5
3 Hotelová akadémia Baštová 32 Prešov 71,6
4 Obchodná akadémia Murgašova 94 Poprad 69,3
5 Str. zdravotnícka škola Levočská 5 Poprad 69,3
6 SPŠ odevná Sovietskych hrdinov 324 Svidník 69,2
7 Obchodná akadémia Volgogradská 3 Prešov 67,8
8 Súkr.hotel.akadémia ESO Volgogradská 13 Prešov 66,9
9 Str. priemyselná škola Komenského 5 Bardejov 66,5
10 Obchodná akadémia Jarmočná 132 Stará Ľubovňa 66,5
11 Pedagogická a soc.akad. Kmeťovo stromoradie 5 Prešov 65,9
12 Stredná odborná škola Komenského 16 Lipany 64,6
13 SOŠ A. Warhola Duchnovičova 506 Medzilaborce 63,9
14 Stredná pedagog. škola Bottova 15A Levoča 63,5
15 Str. priemyselná škola Mnoheľova 828 Poprad 63,4
16 Obchodná akadémia Daxnerova 88 Vranov nad Topľou 62,8
17 SPŠ chemická a potrav. Komenského 1 Humenné 62,8

Trenčiansky kraj

# názov školy adresa obec hodnotenie
1 Obchodná akadémia Jesenského 6 Považská Bystrica 74,2
2 OA Milana Hodžu Martina Rázusa 1 Trenčín 73,1
3 Stredná zdravot. škola J. Braneckého 4 Trenčín 70,3
4 Stred.priemyselná škola SNP 8 Myjava 69,3
5 Stred.priemyselná škola Obrancov mieru 1 Dubnica nad Váhom 68,2
6 Obchodná akadémia Hviezdoslavova 17 Ilava 67,7
7 Pedagog. a soc.akadémia 1. mája 7 Trenčín 65,7
8 Stred.priemyselná škola Slov. partizánov 52 Považská Bystrica 60,6
9 Obchodná akadémia F. Madvu 2 Prievidza 60,5
10 Stredná odborná škola Bzinská 11 Nové Mesto nad Váhom 59,6

Trnavský kraj

# názov školy adresa obec hodnotenie
1 Obchodná akadémia Kukučínova 2 Trnava 77,6
2 Hotel.ak. Ľudovíta Wintera Stromová 34 Piešťany 70,2
3 SPŠ Komenského 1 Trnava 67,6
4 Obchodná akadémia Dlhá 10 Senica 67,0
5 Str. zdravot. škola Daxnerova 6 Trnava 66,7
6 Súkr. HA SD Jednota Vinohradská 48 Šamorín 65,2
7 Str. zdravot. škola Športová 34 Dunajská Streda 64,5
8 Obchodná akadémia Bratislavská 38 Veľký Meder 63,7
9 SPŠ elektrotechnická Nám. SNP 8 Piešťany 62,1
10 Obchodná akadémia Tehelná 4 Hlohovec 59,4
11 Obchodná akadémia Mládežnícka 5 Sereď 58,9

Žilinský kraj

# názov školy adresa obec hodnotenie
1 Spojená škola-HA Slanická Osada Námestovo 69,7
2 Obchodná akadémia Scota Viatora 4 Ružomberok 68,9
3 Stredná priemysel.škola L. Novomeského 24 Martin 68,8
4 Spojená škola-SPŠ Nábrežná 1325 Kysucké Nové Mesto 67,7
5 Obchodná akadémia Bernolákova 2 Martin 67,2
6 Škola úžit.výtvarníctva Scota Viatora 6 Ružomberok 64,9
7 Pedag.a sociál.akadémia SNP 116 Turčianske Teplice 63,9
8 Obchodná akadémia Veľká okružná 32 Žilina 63,1
9 SPŠ stavebná Veľká okružná 25 Žilina 63,0
10 Obchodná akadémia Nábrežie K.Petroviča 1571 Liptovský Mikuláš 62,5
11 SOŠ elektrotechnická Celiny 536 Liptovský Hrádok 61,6
12 Stredná zdrav. škola Dončova 7 Ružomberok 61,0
13 Spojená škola-SPŠ Sídl. Medvedzie I. 1 Tvrdošín 60,6
14 Stredná zdrav. škola M. Hattalu 2149 Dolný Kubín 60,3

Aj keď je snahou hodnotenia zahrnúť čo najviac výpovedných ukazovateľov o výsledkoch žiakov, ktoré sú verejne dostupné plošne za všetky školy, sme si vedomí toho, že niektoré ukazovatele nemusia úplne odrážať výsledky žiakov:

  • Výsledky písomných maturít nehodnotia kvalitu školy komplexne, ale informujú o výsledkoch dosiahnutých jej žiakmi. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí) a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola odovzdala svojim žiakom.
  • Výsledky písomných maturít na školách s významným podielom externých študentov nemusia byť reprezentatívne, pretože externí študenti často študujú popri práci, a preto môžu dosahovať horšie výsledky.
  • Hodnotenie pri stredných odborných školách nezahŕňa výsledky z maturít z odborných predmetov, ktoré sú súčasťou meraní získaných vedomostí a zručností žiakov SOŠ. Tieto údaje sme do hodnotenia nemohli zaradiť, pretože nie sú verejne dostupné.
  • Výsledky písomných maturít z cudzích jazykov môžu byť skreslené pri tých školách, kde má významná časť žiakov certifikát z cudzieho jazyka. Tieto certifikáty totiž môžu slúžiť ako náhrada maturity, a preto sa ich výsledky nepremietnu do hodnotenia školy.

Peter Klátik, spolupracovník INEKO