INEKO má 20 rokov

Dátum: 29.10.2019

Dňa 29.10.2019 si pripomíname 20 rokov od vzniku Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy – INEKO. Celý ten čas sa snažíme Slovensko čo najviac posunúť k pravému hornému rohu v priloženom grafe. To znamená, aby u nás rástla životná úroveň a zlepšovala sa kvalita demokracie. V obidvoch parametroch Slovensko od 90-tych rokov urobilo úctyhodný pokrok, stále však existuje veľký priestor na zlepšenie. Relevantná literatúra potvrdzuje, že kvalitnejšie inštitúcie a lepšia demokracia obmedzujú riziko zneužívania moci, posilňujú inovácie a tým prinášajú vyššiu životnú úroveň pre všetkých (napr. Why Nations Fail). Ale aj to, že ekonomický rast prináša v mnohých prípadoch lepšiu morálku, otvorenejšiu spoločnosť a pomáha zlepšovať demokraciu (napr. The Moral Consequences of Economic Growth). Oba fenomény sa môžu navzájom posilňovať, preto má význam sústrediť sa na ich rozvoj. To znamená na zavádzanie ekonomických a sociálnych reforiem, ktoré vytvárajú podmienky pre rýchlejší ekonomický rast a pre účinnejšiu kontrolu mocných tak, aby svoju moc nezneužívali vo vlastný prospech na úkor iných, ale aby napĺňali verejný záujem. Presne to je misiou INEKO, ktorú sledujeme už 20 rokov a budeme v tom pokračovať. Ďakujeme všetkým donorom, partnerom, priateľom, spolupracovníkom aj novinárom, ktorí nám na tejto ceste pomáhajú. Ak sa k nim chcete pridať, budeme veľmi radi. Bez vašej podpory to pôjde ťažšie: https://darujme.sk/76.