HOSŤ V ŠTÚDIU: Analytik P. Goliaš o minimálnej mzde

Dátum: 14.01.2020

Peter Goliaš diskutoval v TA3 o raste minimálnej mzdy na Slovensku. Okrem iného povedal:

  • Približne od roku 2015 rastie u nás minimálna mzda príliš rýchlo, zhruba 3-násobne rýchlejšie ako produktivita práce, čo poškodzuje konkurencieschopnosť ekonomiky.
  • Nespornou výhodou rastu minimálnej mzdy je zmiernenie rizika chudoby ľudí, ktorí ju poberajú.
  • Podľa vlaňajšieho prieskumu INEKO a PAS takmer polovica podnikateľov postihnutých rastom minimálnej mzdy reaguje obmedzením rastu miezd iných zamestnancov, takmer tretina zvyšuje ceny svojich produktov, čo prispieva k vyššej inflácii a vyše pätina obmedzuje počet zamestnancov, čo sťažuje prístup k práci ľudí s nízkou kvalifikáciou.
  • Slovensko má v rámci V4 najvyššiu nezamestnanosť a najpomalší rast ekonomiky, čo svedčí o probléme s našou konkurencieschopnosťou. Trpia osobitne ľudia a regióny na východnom a juhu stredného Slovenska, kde sa miera nezamestnanosti v mnohých okresoch pohybuje medzi 10-20 percentami.
  • Prudký rast minimálnej mzdy bude pokračovať aj v roku 2021, keď stúpne približne o 12 % na úroveň 60 % priemernej mzdy spred dvoch rokov (640-650 eur). V časoch ekonomického oslabenia a stagnujúcej nezamestnanosti budú negatívne dôsledky výraznejšie.
  • S minimálnou mzdou prudko rastú aj príplatky za prácu v noci a cez víkend. Podnikatelia so zamestnancami často pracujúcimi v noci a cez víkend preto budú postihnutí výraznejšie. Týka sa to napríklad pekárov, ktorí už hovoria aj o likvidačných dôsledkoch.
  • Na pomoc chudobným ľuďom existujú efektívnejšie nástroje ako super rýchly rast minimálnej mzdy. INEKO aj medzinárodné inštitúcie odporúčajú napríklad znižovanie odvodov ľuďom s nízkym príjmom alebo posilňovanie súbehu príjmu z práce a sociálnych dávok. Tieto nástroje obmedzujú chudobu bez oslabovania konkurencieschopnosti.