Ekonómovia kritizujú nomináciu p. Dany Meager za viceguvernérku NBS

Dátum: 20.01.2020

Tlačová správa, 20. január 2020

Spôsob nominácie p. Meager do vedenia NBS ako aj jej kvalifikáciu nepovažujú členovia KEA za dostatočné na tento post. Apelujú na parlament, aby urobil verejné vypočutie kandidátky.

Vláda dňa 11.decembra 2019 schválila nomináciu štátnej tajomníčky Ministerstva financií SR p. Dany Meager na post viceguvernérky nezávislej NBS. Tento bod programu rokovania vlády bol zverejnený až v daný deň schválenia. Zároveň to bolo v čase, keď sa už posledná regulárna schôdza parlamentu v tomto volebnom období skončila.

Už pri nominácií p. Kažimíra, p. Hudáka na riadiace posty NBS a či výzve na obsadenie postu predsedu RRZ sme opakovane zdôrazňovali potrebu systémovej zmeny v spôsobe nominácií a výbere kandidátov na dôležité štátne posty. Odvtedy sa však nič nezmenilo. Naopak, hlasovanie končiaceho parlamentu ohľadne takejto kľúčovej personálnej nominácie na 6 rokov do nezávislej inštitúcie až na mimoriadnej schôdzi len zopár týždňov pred voľbami pôsobí aj v kontexte slovenskej politickej histórii ako negatívny predecens.

Slovenskí ekonómovia združení v Klube ekonomických analytikov (KEA) považujú za potrebné, tak ako v minulosti, sa k voľbe viceguvernéra NBS vyjadriť. Z 30 členov združenia, ktorí sa stihli zapojiť do rýchlej ankety, sa drvivá väčšina zhodla na tom ako by malo vyzerať transparentné výberové konanie na tento dôležitý post:

  1. Úrad vlády by mal vypísať verejnú výzvu na predkladanie prihlášok na post viceguvernéra/ky NBS.
  2. Úrad vlády by mal následne zriadiť odbornú komisiu na verejné vypočutie kandidátov na tento post.
  3. Poslanecké kluby v Národnej rade SR, prezidentka SR, nezávislé ekonomické think-tanky či iné profesné združenia ekonómov by mohli nominovať svojich členov do odbornej komisie na verejné vypočutie kandidátov.

Následne sa ekonómovia vyjadrili aj k samotnému spôsobu priebehu nominácie p. Meager a aj k tomu, či spĺňa náročné kritéria na túto pozíciu.

  1. Ako prvý problém s uvedenou nomináciou vnímame nedostatok času na verejnú diskusiu pred schválením kandidatúry vládou (s tvrdením súhlasí 97 % respondentov).
  2. Zároveň nepovažujeme za legitímne, aby končiaci parlament ešte rozhodoval o takomto druhu nominácie (s tvrdením súhlasí 70 % respondentov).
  3. Členova KEA, nepovažujú p. Meager za kandidáta, ktorý je vnímaný ako renomovaný odborník v oblasti menovej politiky, resp. odborník rešpektovaný vo finančných kruhoch (s tvrdením súhlasí 87% respondentov).
  4. Zároveň sa väčšina členov vyjadrila, že po formálnej stránke takisto nespĺňa zákonné požiadavky 5 ročnej praxe v menovej oblasti alebo v oblasti finančníctva (podľa 60% respondentov nespĺňa požiadavky, podľa 10% respondentov ich spĺňa a 30% respondentov nevie posúdiť).
  5. Členovia vnímajú kandidátku, p. Meager, ako nedostatočne nezávislú od politických strán, čo môže komplikovať percepciu nezávislosti NBS a tak znemožňovať plnohodnotné fungovanie a akceptovanie ako nezávislej inštitúcie (ani jeden člen kandidátku nepovažoval za politicky nezávislú).

Vyzývame preto parlament, aby urobil verejné vypočutie vládou navrhovanej kandidátky pred jej schvaľovaním v parlamente a rozhodovanie už posunul na nový parlament.

Presné výsledky hlasovania k jednotlivým bodom sú uvedené v grafickej prílohe.


Vydané v Bratislave, dňa 20. januára 2020.

Viac informácií poskytnú:

Juraj Valachy, predseda Klubu ekonomických analytikov
klub.ekonomickych.analytikov@gmail.com, juraj_valachy@tatrabanka.sk
www.ineko.sk/kea

Klub ekonomických analytikov (KEA) je občianskym združením, má 45 členov a pozostáva z ekonomických analytikov z rôznych inštitúcií, ako sú komerčné banky, mimovládne výskumné inštitúcie, Slovenska akadémia vied, ministerstvá, konzultačné firmy a univerzity.

Hlasovania o hlavných tézach tohto vyhlásenia prebehlo medzi 7-13. januárom 2020 a zúčastnilo sa ho 30 z celkového počtu 45 členov KEA.