Anketa SME: Na čo minúť miliardy z EÚ

Dátum: 28.07.2020

Peter Goliaš v ankete SME: Na čo minúť miliardy z EÚ:

  • Prioritou by mala byť reforma vzdelávania na všetkých úrovniach – od predškolského až po vysoké školy, vedu a výskum. Cieľom by malo byť kvalitné vzdelávanie aj pre sociálne najzraniteľnejšie deti, aby boli absolventi lepšie pripravení pre pracovný trh a potreby demokracie, ako aj pre zastavenie odchodu najlepších ľudí zo Slovenska.
  • Ďalej treba podporiť investície s vysokou hodnotou za peniaze v dopravnej infraštruktúre, obnove a výstavbe verejných budov vrátane nemocníc či digitalizácie verejnej správy. Nemocnice treba reprofilovať a financovať podľa kritérií kvality a efektívnosti, zastaviť ich zadlžovanie.
  • Pre podnikateľské prostredie aj trh práce bude kľúčová daňovo-odvodová reforma, ktorá by mala odľahčiť priame zdanenie práce a zjednodušiť systém platenia daní. Výpadky príjmov by malo nahradiť rušenie výnimiek a zvýšenie spotrebných daní, daní z nehnuteľností a environmentálnych daní.
  • Pre dlhodobú stabilitu verejných financií je najdôležitejšia reforma dôchodkového systému. Predovšetkým treba zrušiť stropy na dôchodkový vek, opraviť druhý pilier a pravidelne informovať ľudí o ich budúcich nárokoch na dôchodok.