Analýza: Potrebuje slovenský pracovný trh viac imigrantov?

Dátum: 18.05.2018

Prečítajte si analýzu záverov spoločného seminára Zastúpenia EK v SR a INEKO o pracovnej imigrácii. Okrem iného sa dozviete:

  • Spomedzi takmer 187-tisíc nezamestnaných ku koncu marca 2018 bolo 85,1 % znevýhodnených, teda najmä dlhodobo nezamestnaných, starších alebo veľmi mladých ľudí s prevažne s nízkou kvalifikáciou. Nezamestnaní sa koncentrujú v krajoch BB, KE a PO.
  • Podnikateľom najmä v západných okresoch chýbajú ľudia, keď ku koncu marca nahlásili vyše 77-tisíc voľných pracovných miest. Čoraz väčšia časť firiem (38 % podľa aprílovej ankety PAS a INEKO medzi 115 firmami) je kvôli nedostatku pracovníkov nútená odmietať zákazky, čo môže mať negatívny dopad na ekonomický rast.
  • Cudzinci sú podľa väčšiny podnikateľov produktívnejší ako domáci nezamestnaní, ich počet na Slovensku preto stúpa a ku koncu marca dosiahol 52-tisíc, z toho najviac Srbov, Rumunov a Ukrajincov.
  • Dlhodobo bude v záujme pružnosti a minimalizácie negatívneho vplyvu na domáce obyvateľstvo potrebné zamerať sa na komplexnejšiu zmenu imigračného systému, vrátane zavedenia cieleného výberu imigrantov na základe dopredu definovaných kritérií.
  • Súčasne je potrebné lepšie využívať potenciál domácej pracovnej sily, čoho podmienkou je v prvom rade zvýšenie kvality vzdelávacieho systému. Napríklad atraktívnejšie a kvalitnejšie vysoké školy sú cestou k obmedzeniu odchodu mladých ľudí do zahraničia a prilákaniu tých šikovných zvonka.