Ako znižovať regionálne rozdiely na Slovensku?

Dátum: 16.03.2016

Organizátor:
Spoločný seminár organizovaný Zastúpením Európskej komisie na Slovensku a inštitútom INEKO.

Cieľ: Diskutovať o možnostiach zníženia regionálnych rozdielov na Slovensku prostredníctvom lepšieho využitia dostupných prostriedkov na rozvoj ľudského kapitálu a skvalitnenie dopravnej infraštruktúry

Dátum: 27.4.2017

Miesto: Zastúpenie Európskej komisie v Slovenskej republike, Palisády 29, Bratislava

Jazyk: Slovenčina

Program:
09:00 – 09:30 Registrácia
09:30 – 09:35 Otvorenie seminára: Dušan Chrenek, Vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR

09:35 – 11:30 Diskusný panel: Ako lepšie využiť dostupné prostriedky na rozvoj regiónov?

Moderátor: Ľudmila Majláthová, Zastúpenie EK v SR
Panelisti (každý bude mať 10 minútové úvodné slovo, nasledovať bude diskusia medzi nimi a s publikom):

  • Anton Marcinčin, splnomocnenec vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov
  • Marek Mitošinka, generálny riaditeľ, sekcia programov regionálneho rozvoja (IROP), MPRV (TBC)
  • Boris Sloboda, generálny riaditeľ, sekcia fondov EU (OP ĽZ), Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (alt: Denisa Žiláková, generálna riaditeľka CKO, alt: Ábel Ravasz, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity) (TBC)
  • Štefan Bieľak, zástupca ZMOS, primátor Spišská Bela (alt: Vladimír Ledecký, starosta, poslanec VUC (RIUS)
  • Predstaviteľ podnikateľskej sféry z regiónov (TBC)

11:30 – 13:00 Obed

13:00 – 15:00 Diskusný panel: Možnosti skvalitnenia dopravnej infraštruktúry

Moderátor: Peter Goliaš, riaditeľ INEKO
Panelisti (každý bude mať 10 minútové úvodné slovo, nasledovať bude diskusia medzi nimi a s publikom):

  • Juraj Méry, generálny riaditeľ sekcie riadenia projektov, Ministerstvo dopravy a výstavby SR
  • Štefan Kišš, riaditeľ Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP) pri Ministerstve financií SR
  • Ján Kovalčík, analytik INEKO
  • Jaroslav Straka, DG REGIO, Európska komisia
  • Predstaviteľ komunálnej alebo podnikateľskej sféry z regiónov (TBC)