Aké sú dôsledky zlyhaní, ktoré odhalila PISA v našom školstve

Dátum: 10.10.2006

INEKO zverejňuje úlohy z matematických testov PISA 2003, pri ktorých mali naše deti najhoršie výsledky. Vyplýva z nich, že v porovnaní s rovesníkmi z iných krajín OECD sme slabší najmä v čítaní a výklade grafických informácií, vo výpočte pravdepodobnosti a práci s percentami, v argumentácii, ako aj v kritickom myslení. Zlyhávanie v týchto oblastiach vedie k skreslenému vnímaniu reality a následne chybnému rozhodovaniu. Z pohľadu spoločnosti je kľúčové rozhodovanie o návrhoch na riešenie spoločenských problémov. Ak ich niekto nedokáže dobre vyhodnotiť, nemôže správne rozhodnúť, či ich podporiť, alebo nie. Nižšia schopnosť rozlišovať medzi lepšími a horšími riešeniami vytvára živnú pôdu napríklad pre populizmus, t.j. šírenie sľubov bez reálnej predstavy o ich naplnení.

Stiahnite si publikáciu (vo formáte .pdf)

.týždeň, 9.10.2006
Dôsledky zlyhaní