Monitoring návrhov na zabezpečenie solidarity

Dátum: 12.06.2007

INEKO monitoruje dôležitú literatúru, ako aj články domácej a zahraničnej tlače súvisiace s návrhmi na zabezpečenie solidarity. Cieľom je informovať verejnosť o týchto návrhoch, ich výhodách a nevýhodách. Sme presvedčení, že štáty by mali pomáhať ľuďom v núdzi efektívne. V súčasnosti štáty často míňajú vzácne zdroje nie len na pomoc chudobným, ale aj tým, ktorí na ňu nie sú odkázaní. Ľuďom v núdzi sa tak dostane len zlomok prostriedkov, ktoré sú pre nich spoločnosťou vymedzené a navyše neefektívny systém solidarity tiež spomaľuje hospodársky rast do miery, ktorá je vyššia než nevyhnutná.

Monitoring literatúry a článkov:


Máme nový Zákonník práce

Hospodárske noviny, 29.06.2007
Novela zákonníka práce je na svete. Po dvojdňovej rozprave ju včera večer schválili poslanci Národnej rady a od 1. septembra sa ňou budú riadiť všetky firmy na Slovensku… Čo zmení novela Zákonníka práce (vybrané zmeny):

 • Zavádza sa súbeh vyplácania odstupného súčasne s čerpaním výpovednej lehoty pri prepustení zamestnanca z organizačných dôvodov.
 • Do zákonníka sa vracia možnosť uzatvoriť dohodu o pracovnej činnosti s rozsahom do 10 hodín týždenne na obdobie jedného roka. Zvyšuje sa rozsah práce, ktorú je možné vykonávať na základe dohody o vykonaní práce, zo súčasných 300 hodín na 350 hodín ročne.
 • Pracovný pomer na určitú dobu bude možné dohodnúť najdlhšie na tri roky a v rámci troch rokov ho predĺžiť alebo opätovne dohodnúť najviac jedenkrát.
 • Zamestnanci pracujúci na plné úväzky a tí, ktorí pracujú na kratší pracovný čas, by mali mať rovnakú ochranu pred prepustením. Pracovný pomer na kratší pracovný čas sa bude dať ukončiť výpoveďou z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu iba v prípade, ak kratší pracovný čas predstavuje rozsah najviac 15 hodín týždenne. Výpovedná doba sa upravuje z 15 dní na 30 dní.
 • Zamestnávateľ nebude môcť okamžite skončiť pracovný pomer so zamestnancom v lehote jedného mesiaca. Tá sa predĺži na dva mesiace.
 • Priemerný týždenný pracovný čas zamestnanca vrátane práce nadčas nesmie prekročiť 48 hodín. V súčasnosti je pracovný čas zamestnanca najviac 40 hodín týždenne. V kalendárnom roku sa teraz môže nariadiť zamestnancovi práca nadčas v rozsahu najviac 150 hodín…
 • Odborová organizácia môže požiadať o prerušenie prevádzky, ak zistí nedostatky, ktoré by mohli viesť k bezprostrednému ohrozeniu života a zdravia.

Vláda pribrzdila zdražovanie energií

Hospodárske noviny, 12.06.2007
Premiérovi sa podarilo dohodnúť aj na symbolických päťdesiatkorunových zľavách z cien plynu pre ľudí starších ako 65 rokov. Túto zľavu však nedostanú zákazníci SPP na základe príjmu, ale veku a odberovej tarify. Úľava sa tak netýka invalidnej dôchodkyne v panelákovom sídlisku, ale napríklad aj seniorov v riadiacich funkciách bývajúcich v rodinných domoch.

Vláda rozdávala príspevky

Hospodárske noviny, 12.06.2007
Valorizáciu detských prídavkov zo štátneho rozpočtu vo výške 5,2 percenta pripravovala už minulá vláda. S týmto návrhom sa súčasná ministerka nestotožnila. Sumu, potrebnú na ich zvýšenie, presunula namiesto plošnej valorizácie na jednorazové príspevky… Konkrétne išlo o príspevok pri narodení prvého dieťaťa. “V kontexte životnej úrovne a sociálnej situácie sú v najväčšom riziku a ohrození práve rodiny s nezaopatrenými deťmi, najmä viacdetné. Oveľa výraznejšie sa táto situácia prejavuje pri narodení ďalších detí. Prídavky na deti sú teda podstatnou pomocou týmto najrizikovejším sociálnym skupinám,” zdôrazňuje exministerka práce Iveta Radičová...

Štát znovu rozdáva súkromníkom milióny

Pravda, 09.06.2007
Po rokoch sa súkromným firmám opäť začínajú sypať od štátu stámilióny korún do vrecka za vytvorenie nových pracovných miest. V minulosti pritom podnikatelia takúto pomoc vo veľkom zneužívali, do roku 2004 štát prišiel o 4,8 miliardy korún. Mnohé podniky, ktoré získali peniaze na pracovné miesta, totiž skrachovali a peniaze nevrátili, alebo nijaké reálne miesta nevytvorili. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny tvrdí, že vyplácanie príspevkov je teraz pred zneužitím zabezpečené... Celkovo by malo ísť zo štátneho rozpočtu na vytvorenie pracovných miest vyše 730 miliónov korún. Okrem týchto peňazí získajú firmy aj ďalšie príspevky na vzdelávanie za 154 miliónov korún…

Daň na hlavu

Hospodárske noviny, 04.06.2007
Richard Sulík, názor
Čo však skutočne prekvapuje, sú koncesionárske poplatky, ktoré práve ľavicová vláda plánuje zmeniť na daň na osobu. Už dnes sú koncesionárske poplatky skôr daňou ako poplatkami, lebo ich musí platiť každý vlastník TV prijímača, bez ohľadu na to, či ten svetový program na STV pozerá. Po plánovanej zmene ich bude platiť každý, kto má elektrickú prípojku, čiže každý... Aj tá najchudobnejšia rodina musí zaplatiť 1 680 Sk ročne a po novom nebude mať ani už len možnosť TV prijímač predať a koncesionársky poplatok ušetriť...

Rodinám s deťmi pridajú menej

Pravda, 31.5.2007
Tohtoročné zvyšovanie rodičovského príspevku rodiny s malými deťmi takmer vôbec nepocítia. Od septembra totiž dostanú mesačne viac len o 120 korún. Vlani to bol takmer dvojnásobok – zvýšenie vtedy predstavovalo 210 korún za mesiac. Vláda sa pritom v programovom vyhlásení zaviazala rodičovský príspevok postupne zvyšovať tak, aby sa o tri roky aspoň priblížil k minimálnej mzde. Tá dnes predstavuje 7 600 korún mesačne…

Fico chce to, čo už máme

SME, 30.5.2007
Predseda vlády Robert Fico chce, aby cena benzínu a nafty bola na jednej z najnižších úrovní v EÚ. Naše ceny palív očistené od daní sú však v únii jedni z najnižších… Cenu benzínu a nafty tvorí čistá cena benzínu, v ktorej je už zahrnutá marža spoločnosti, spotrebná daň a daň z priadnej hodnoty. Čistá cena benzínu sa dnes v Európe pohybuje okolo 17,50 koruny za liter. Slovnaft je pod touto hranicou. Benzín „predražuje“ daňami štát… Pri porovnaní čistých cien pohonných látok v rámci krajín únie k 21. máju 2007 vyplýva, že na Slovensku tankujeme druhý najlacnejší benzín. Pred nami je len Írsko… Pri tankovaní nafty sme šiesty najlacnejší. Aj pri cene nafty sa pohybujeme pod priemerom krajín únie, ktorý je 16,78 koruny za liter…

Trhy zdražujú benzín, Slovnaft zlacňuje

Zdroj: Pravda, 15.5.2007
Slovnaft oddnes znižuje ceny benzínu o 50 halierov na priemerných 37,50 Sk. Cena nafty (36,60 Sk) sa nemení. Firma zlacňuje napriek tomu, že ceny benzínu na svetových trhoch, ktoré považoval ešte minulý týždeň za privysoké, išli ešte vyššie… Naposledy pred mesiacom rafinéria upravila ceny benzínu na slovenskom trhu na priemerných 38 korún. Tona benzínu na burze v Rotterdame v tom čase stála asi 700 dolárov. Burza následne vyletela na vyše 800 dolárov. Rafinéria nezareagovala s tým, že očakáva, že ide len o krátkodobý výkyv. Ceny sa v priebehu týždňa na burze naozaj zmiernili a v strede minulého týždňa dosiahli 740 dolárov. V závere týždňa však tona benzínu stúpla k 750 dolárom. Kurz koruny k doláru, ktorý je druhým faktorom, sa za posledný mesiac výrazne nezmenil. Situácia tak naznačovala, že ceny benzínu na pumpách sú podhodnotené a môžu ísť hore. Stal sa však opak. Zlacnenie benzínu prelomilo sériu siedmich zdražovaní v slede…

Nižšia DPH: Gesto či liek?

Pravda, 10.5.2007
Juraj Porubský, názor
Ešte mesiac zostáva ministerstvu financií, aby rozhodlo, či zníži daň z pridanej hodnoty na ďalšie tovary. Premiér Robert Fico by privítal menšie zdanenie kníh a internetu… Ak vláde ide o sociálnu politiku, musí otvorene povedať, že zlacnenie kníh a internetu chce rovnako pre všetkých, bez rozdielu príjmu. Len na porovnanie, pri kúpe knihy za 250 korún by sa mohlo teoreticky ušetriť okolo 20 korún. Pri tisíckorunovej knihe už štát daruje kupcovi 75 korún. Asi netreba vysvetľovať, že drahšie knihy si kupujú ľudia, ktorí si takúto cenu môžu dovoliť zaplatiť. Tých, ktorí si kupujú najdrahšie knihy, tak štát podporí najviac, čo je skôr obrátená sociálna politika…

O lacnejší plyn bude treba žiadať

Pravda, 10.5.2007
Nárok na lacnejší plyn získa od júla približne 200tisíc rodín, v ktorých je plyn napísaný na osobu staršiu ako 65 rokov… Predseda úradu po dopracovaní návrhu zo strany SPP zrejme zavedenie nových taríf pre seniorov podpíše. A to napriek tomu, že sa s takýmto opatrením nestotožňuje. „Nie je to systémové riešenie, ale rešpektujeme dohodu o zavedení taríf medzi SPP a vládou,” hovorí Dvorák. Podmienkou podľa neho je, že sa SPP zriekne časti zisku a sociálne tarify nepôjdu na úkor vyšších cien plynu pre ostatných odberateľov.
Zavedenie špeciálnych taríf pre dôchodcov, naopak, odmietol riaditeľ odboru plynárenstva regulačného úradu Alojz Marek. Ten sa rozhodol k polovici mája zložiť funkciu. „Sociálne tarify sú deformáciou súčasného tarifného systému. Keby nešli na úkor zisku SPP, bola by to krížová dotácia,” myslí si Marek…

Slovnaft dočasne zmrazil ceny benzínu

Pravda, 04.05.2007
Líder na slovenskom trhu palív Slovnaft dočasne zmenil cenovú stratégiu. Spoločnosť od minulého týždňa už nereaguje na burzu v Rotterdame. Napriek tomu, že ceny benzínu idú na burze prudko hore, Slovnaft cenovky na pumpách drží na pôvodných úrovniach. Predseda vlády Robert Fico to včera označil za svoj úspech v rokovaniach so Slovnaftom… Ak by Slovnaft išiel podľa burzových cien, ako to bolo do minulého týždňa, benzín by bol dnes drahší asi o 1,50 Sk a nafta asi o 40 halierov. Podhodnotením cien tak rafinéria za deň prichádza asi o 3,3 milióna korún…

Fico chce pritlačiť Slovnaft

SME, 23.04.2007
Premiér Robert Fico včera oznámil, že sa bude angažovať v zlacnení benzínu a nafty… Fico pred voľbami kritizoval bývalú vládu, že nechce znížiť spotrebné dane. Štát môže ovplyvniť cenu pohonných látok troma spôsobmi. Buď premiér presadí zníženie spotrebných daní, alebo DPH na benzín a naftu, alebo ministerstvo financií určí maximálnu cenu palív. Tretia možnosť je presvedčiť súkromnú spoločnosť Slovnaft a ďalších výrobcov, aby znížili svoje zisky… Analytik ING Bank Ján Tóth považuje zníženie spotrebnej dane pre štát za lepšie riešenie ako iné administratívne opatrenia…

Odstupné a výpovedná lehota – vláda prijala návrh ministerstva

SME, 23.04.2007
Platný stav: ak dá zamestnávateľ zamestnancovi výpoveď z organizačných dôvodov, ten si môže vybrať. Buď dostane adekvátne odstupné a z podniku odíde, alebo mu bude plynúť výpovedná lehota.
Vládna novela: zamestnanec, ktorý dostane výpoveď z organizačných dôvodov, má nárok na dvojmesačné odstupné a zároveň mu plynie výpovedná lehota. Ak v podniku odpracoval viac ako päť rokov, dostane tri platy…

Politika trhu práce proti ľuďom

Hospodárske noviny, 23.04.2007
Ján Oravec, prezident Združenia podnikateľov Slovenska, názor
Vládou schválený Zákonník práce je možné považovať za jednoznačné víťazstvo odborov… Výrazne negatívny dopad (budú mať) aj ďalšie dva piliere vládnej politiky trhu práce: niekoľkokrát avizovaný cieľ zvýšiť minimálnu mzdu v strednodobom horizonte až na úroveň 60 % priemernej mzdy a opätovné zavedenie dlhoročnej deformácie trhu práce v podobe rozšírenia záväznosti kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa na podnikateľské subjekty aj bez ich súhlasu. Politika vlády v oblasti trhu práce je chybná, pretože sa snaží obmedziť pružnosť trhu práce… Slovenský trh práce pritom v medzinárodnom porovnaní skôr zaostáva. Svetová banka ho spomedzi 175 hodnotených krajín sveta umiestnila až na 72. miesto, takže potrebná by bola, naopak, jeho ďalšia liberalizácia… Nechceným dôsledkom ohlásených opatrení tak môže byť pokles dynamiky tvorby nových pracovných príležitostí, zamestnávanie načierno, či dokonca zvýšená nezamestnanosť...

Premiér dohodol zľavy seniorom

SME, 20.04.2007
Vláda Roberta Fica sa so Slovenským plynárenským priemyslom (SPP) dohodla, že všetci odberatelia vo veku nad 65 rokov budú za plyn platiť menej ako ostatní. Za rok získajú zľavu 600 korún… Bývalý štátny tajomník ministerstva práce Miroslav Beblavý v tom nevidí logiku. „Ak má SPP neprimeraný zisk, mala by byť vláda schopná dosiahnuť nižšie ceny pre všetkých. Ak je zisk oprávnený, takáto zľava pôjde na úkor ostatných odberateľov,“ povedal. Navyše, najchudobnejšou skupinou podľa neho nie sú ľudia nad 65 rokov, ale mnohopočetné rodiny…

Slovensko má nový zákonník

Hospodárske noviny, 19.04.2007
Vláda… Včera jednomyseľne schválila novelu Zákonníka práce, o ktorej niekoľko mesiacov rokovala so zamestnávateľmi a s odbormi… V máji by mal o pracovnom kódexe rokovať parlament a do platnosti pravdepodobne vstúpi od septembra… Podľa prieskumu Podnikateľskej aliancie Slovenska mal pôvodný návrh zákonníka priemyselným firmám ročne zvýšiť ich náklady o 2,75 percenta. Po predvčerajších tripartitných kompromisoch už včera výkonný riaditeľ aliancie Robert Kičina zrevidoval odhad rastu nákladov na 1,54 percenta. Podľa Štatistického úradu vlani dosiahli náklady firiem (okrem finančného sektora) 3,66 bilióna korún. Hrubý prepočet ukazuje: náklady firiem sa môžu zvýšiť o 56,3 miliardy korún a cena ústupkov je preto aktuálne 44,3 miliardy…

Vláda robí rozporné kroky, tvrdí politológ

Pravda, 13.03.2007
Rozhovor s politológom Miroslavom Kusým
(Fico) Robí gestá ako zrušenie dvadsaťkorunáčok v zdravotníctve. Lenže nešlo o typicky zameraný zásah v prospech slabých a biednych. Dvadsaťkorunáčky ušetrili všetci, nielen chudobní. Takisto príspevky pre deti sú pre všetkých. Rovnako pre milionárske rodiny aj pre rodiny zo sociálne najslabších vrstiev…

Firmám nový zákonník zvýši náklady o miliardy

Pravda, 03.03.2007
Podnikom sa pre zmeny v Zákonníku práce zvýšia ročné náklady približne o 2,75 percenta a klesne počet pracovníkov. Vyplýva to z prieskumu Podnikateľskej aliancie Slovenska medzi 46 spoločnosťami, ktoré zamestnávajú dokopy 23-tisíc ľudí. Pre oslovené firmy rast nákladov predstavuje takmer 3,8 miliardy korún. Náklady by podľa prieskumu zdvihlo hlavne obmedzenie práce nadčas a zákaz nahrádzania pracovných pomerov živnosťami…

Niektoré lieky môžu chýbať

SME, 27.02.2007
Výrobcovia originálnych liekov nepovažujú úradné zníženie cien liekov za systémový nástroj. Pre zahraničné materské firmy sa môže Slovensko stať nezaujímavým trhom… „Snažili sme sa o to, aby celoplošné zníženie bolo vykonané na základe určitých kritérií, ktoré by boli vopred stanovené,“ povedal Miroslav Lednár, predseda predstavenstva Slovenskej asociácie farmaceutických spoločností (SAFS), ktorá združuje výrobcov originálnych liekov. Jedným z kritérií malo byť aj nezasahovanie do konkurenčného boja. „Sme si vedomí toho, že legislatíva o regulácii cien na Slovensku nie je dobrá a stala sa komplikovanou, až zmätočnou,“ povedal Lednár…

Fico sa nebráni škrtaniu vlakov

Pravda, 26.02.2007
Premiér Robert Fico sa nebráni optimalizácii osobnej železničnej dopravy. Návrh však musí byť dobre pripravený a musí byť zachovaná možnosť ľudí dostať sa do práce. Uviedol to v sobotnej diskusnej relácii Sobotné dialógy Slovenského rozhlasu. Premiér už dva razy zabránil Železničnej spoločnosti, aby obmedzila vlaky na tratiach, kde cestuje najmenej ľudí. Podľa neho, druhý medializovaný návrh na rušenie spojov, s ktorým nesúhlasí, bol z prostredia osobnej železničnej dopravy a nebol dobre pripravený...

Budeme prepúšťať, varujú firmy

Pravda, 24.02.2007
Prestaneme zamestnávať tisícky ľudí, odkazujú zástupcovia malých aj veľkých podnikov vláde, pokiaľ nezmení znenie nového Zákonníka práce. Opatrenia, ktoré návrh obsahuje, totiž zamestnávateľom zdvihnú náklady na zamestnancov. Firmy tvrdia, že budú musieť prepúšťať. Ak ministerstvo nezmení návrh zákonníka, len v bratislavskom Volkswagene príde o prácu najmenej 1 500 ľudí...

Fico zakázal škrtať vlaky

Pravda, 20.02.2007
Vlaky v ôsmich regiónoch Slovenska sa škrtať nebudú. Premiér Robert Fico už druhý raz rukou moci zasiahol do opatrení, ktoré navrhli železnice na šetrenie peňazí, a zastavil zmeny chystané od 4. marca Železničnou spoločnosťou Slovensko… Premiér odkázal železničiarom, že keď im prisľúbil od štátu toľko, koľko žiadali na konci roka, teda 5,4 miliardy korún, nemajú robiť nepríjemné rozhodnutia… Prakticky tak 22 vlakov, ktoré mali prestať jazdiť, a ďalšia stovka skrátených spojov alebo víkendových zrušených vlakov bude jazdiť aj naďalej…

Kilometer vo vlaku stojí štát 169 korún

Pravda, 20.02.2007
Problémom je totiž fakt, štát prisľúbil na vlaky 5,4 miliardy korún pre Železničnú spoločnosť (bez peňazí na správu koľajníc pre ŽSR). Reálne teda štát na každý kilometer, ktorý odjazdia vlaky na Slovensku, dáva 169 korún. V štátnom rozpočte je zatiaľ len 4,5 miliardy korún. K tomu má Železničná spoločnosť prisľúbených 500 miliónov v priebehu roka (ak sa bude dobre plniť štátny rozpočet) a možnosť odjazdiť ďalšie kilometre na dlh do 400 miliónov korún. Železničná spoločnosť sa presunom výkonov na preplnené trate snažila o zvýšenie tržieb. Tým by sa znížil balík, ktorý žiada od štátu…

Výrobcovia liekov nesúhlasia so znížením cien

Pravda, 19.02.2007
Výrobcovia generických liekov nesúhlasia s navrhovaným znížením cien liekov o 6,6 percenta. Informácia ministerstva zdravotníctva, že padla definitívna dohoda s výrobcami liekov, ich prekvapila. „Nikdy sme nesúhlasili so znižovaním cien, pretože to podľa nás nemá zmysel,” povedal predseda Asociácie generických výrobcov Christian Wieser. Rezort zdravotníctva však trvá na svojom návrhu, podľa ktorého má od 1. apríla zlacnieť vyše 5-tisíc liekov o 6,6 percenta…

Royalová prišla o poradcu a priazeň firiem

Pravda, 19.02.2007
Ségolene Royalová nemá za sebou dobrý týždeň. V boji o prezidentské kreslo sa jej najprv obrátili chrbtom vplyvní podnikatelia a hneď nato ju opustil jeden z hlavných poradcov v kampani pre oblasť ekonomiky a daní. Dôvodom je v oboch prípadoch reakcia na minulú nedeľu zverejnený program socialistickej kandidátky, ktorým chce vyhrať boj o Elyzejský palác. Zvyšovanie daní pre najlepšie zarábajúcich, dodatočné zdanenie firiem s nadpriemernými ziskami či zvýšenie minimálnej mzdy, ktoré naznačila Royalová, povedie podľa podnikateľov k úniku mozgov a odchodu firiem za lepšími podmienkami do zahraničia…

Tvorivosť bez hraníc

SME, 15.02.2007
Peter Schutz, názor
Obmedzenie pracovných zmlúv na dobu určitú, zníženie maximálneho počtu nadčasových hodín, špecifikácia „závislej práce“, tak aby sa nemohla vykonávať na živnostenský list a rozšírenie už dnes iracionálnych oprávnení odborárov (a pod.) vyzerajú síce jednotlivo ako kozmetické úpravy, ale dohromady vytvárajú nádejný stimul na zvýšenie nezamestnanosti. Pani Tomanová má vzácny dar, totiž predpokladať, že napr. sprísnením podmienok práce na živnosť chráni zamestnancov, avšak podobne ako s inými vylepšeniami, čo skúša, dosiahne opak. Stačí si porovnať percentá nezamestnanosti v Nemecku či Francúzsku, kde sú strnulé predpisy, s Britániou, Írskom, Dánskom či USA, kde sa o „práva zamestnancov“ až tak štát nestará...

Zákonník si odborári poistili ešte pred voľbami

Pravda, 09.02.2007
Zamestnávateľom najviac kolú oči ustanovenia, podľa ktorých má mať zamestnanec nárok na odstupné a zároveň aj na výpovednú lehotu, obmedzenie zamestnávania pracovníkov na živnosť, posilnenie moci odborov či zníženie maximálneho počtu nadčasových hodín z 250 na 150…

Niektoré navrhované zmeny v Zákonníku práce

Pravda, 09.02.2007

 • zamestnanec, ktorý nesmie pracovať pre úraz či chorobu z povolania, dostane odstupné najmenej vo výške 10-násobku priemernej mzdy
 • pracovná pohotovosť na pracovisku sa bude považovať za pracovný čas, prípadne za nadčas
 • aj za nepodarok dostane zamestnanec mzdu, bude však zodpovedať za škodu
 • na vyšetrenie u lekára bude mať zamestnanec ročne 10 až 14 dní voľna s náhradou mzdy
 • na vlastnú svadbu dostane zamestnanec voľno s náhradou mzdy
 • voľno bez náhrady mzdy dostane na svadbu dieťaťa alebo rodiča
 • zamestnávateľ bude musieť ospravedlniť zamestnancovu neprítomnosť v práci aj pri inom štrajku, ako pri štrajku podľa zákona o kolektívnom vyjednávaní
 • nový Zákonník stanoví minimálnu hodnotu gastrolístkov pre zamestnancov
 • zamestnávateľ bude povinný finančne prispievať na špeciálnu stravu zamestnancovi, ktorý je odkázaný na zdravotnú diétu (napríklad bezlepkovú)
 • príspevok na stravu bude patriť aj zamestnancovi, ktorý pracuje doma

TREND Barometer

Trend, 08.02.2007
Súhlasíte s tým, aby ministerstvo práce získalo právomoc rozšíriť kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa aj na firmy, ktoré ju neuzavreli?
Eugen Jurzyca, riaditeľ, INEKO: Rozhodne nie. Toto nie je úplná novinka. Je to jeden farizejských predpisov: Tvári sa ako záchrana zamestnancov, v realite sa však aj tak neuskutoční, iba skomplikuje firmám život, zvýši ich náklady a tým napríklad zvýši pravdepodobnosť prepúšťania. Veľmi nesociálne opatrenie!

Fico ovládne ceny energií a vody

Pravda, 08.02.2007
Kabinet Roberta Fica výrazne zvýši svoj vplyv na ceny energií a vody. Podľa novely zákona, ktorú včera schválil parlament, totiž k 15. marcu končí doterajšie vedenie regulačného úradu. Vládna koalícia obsadí šesť postov v jeho najvyššom orgáne – regulačnej rade. Kabinet vymenuje predsedu úradu, ktorý podpisuje cenové rozhodnutia. Verdikty šéfa úradu bude navyše kontrolovať minister hospodárstva Ľubomír Jahnátek. Minister chcel mať pôvodne priamy vplyv na ceny, napokon však ustúpil k možnosti nezáväzného posudzovania. Podľa dodávateľov energií a opozície existuje veľké riziko, že šéf úradu politickému tlaku neodolá a ceny energií nebudú obsahovať oprávnené náklady a primeraný zisk…

Nový Zákonník práce posilní odbory

SME, 08.02.2007
Čo navrhuje ministerstvo práce:

 • Aby v prípade opakovane uzatváraných pracovných pomerov na určitú lehotu nebolo možné dohodnúť skúšobnú lehotu.
 • Aby pracovný pomer na určitú lehotu bolo možné dohodnúť najdlhšie na tri roky. Predĺžiť ho alebo opätovne dohodnúť, by už nebolo možné.
 • Aby pracovný pomer na určitú lehotu zamestnávateľ nemohol okamžite skončiť aj bez uvedenia dôvodu.
 • Aby priemerný pracovný čas vrátane práce nadčas „pre každé obdobie siedmich dní“ nesmel prekročiť 48 hodín. Dnes pracovný čas vrátane práce nadčas je najviac 48 hodín týždenne. To sa však vzťahuje iba na jedno zamestnanie. Na dve pripadá dvojnásobok (96 hodín týždenne) a tak ďalej.
 • Aby práca nadčas, ktorú je možné z vážnych dôvodov dohodnúť nad 150 hodín za kalendárny rok, mohla predstavovať najviac 150 hodín, čiže o 100 menej ako dnes. Druhou možnosťou je ponechať 250 hodín.
 • Aby „v prípade bezprostredného a vážneho ohrozenia života alebo zdravia“ odborový orgán mohol zamestnancom zakázať pokračovať v práci (“záväzný pokyn“).

Zamestnávateľom sa nepáči návrh Zákonníka práce

Pravda, 26.01.2007
Novela Zákonníka práce je na stole. Má viac chrániť zamestnancov, zamestnávatelia však tvrdia, že na úkor tvorby nových pracovných miest. Premiér Robert Fico včera o zákonníku rokoval s odborármi, s ktorými Smer úzko spolupracuje. Odbory sú s pripravovanými zmenami spokojné. Už v marci by o nich mali rokovať poslanci, zákonník bude platiť od júla… Veľkým aj malým podnikom prekáža povinnosť vyplatenia odstupného aj po uplynutí výpovednej doby. „Čím komplikovanejšie bude prepúšťanie, tým budú musieť byť podnikatelia opatrnejší pri prijímaní nových ľudí,” uviedol výkonný riaditeľ Podnikateľskej aliancie Slovenska Róbert Kičina…

Vláda nedoplatí železnici za rok 2006

Pravda, 16.01.2007
Železnice nedostanú za minulý rok zaplatené za všetku dopravu, ktorú si štát objednal. Pôvodne chcela vláda dvom železničným podnikom napojeným na štátny rozpočet dorovnať takmer všetko, čo reálne odjazdili, aby neskončili v strate. Nakoniec si to však vláda Roberta Fica rozmyslela. Ministerstvá totiž museli vlani v pôvodnom rozpočte bývalej vlády ušetriť časť peňazí na priority nového kabinetu… aby bolo na trináste dôchodky či ďalšie opatrenia v školstve a zdravotníctve… „A tak sme zaviazali 148 miliónov pôvodne určených pre Železnice SR a 184 miliónov pre Železničnú spoločnosť Slovensko…” doplnil František Peroutka, riaditeľ sekcie rozpočtu na ministerstve dopravy… Zatiaľ nie je jasné, ako sa ministerstvo dopravy ako akcionár vyrovná s touto stratou…

Pán premiér, prosím ľavicovo

SME, 20.12.2006
Maroš Baľo, názor ekonomického analytika
Čo budeme robiť, ak si Kia alebo Peugeot povedia o 10 rokov, že sme mzdovo príliš drahá krajina a jednoducho sa presunú na lacnú Ukrajinu. Akákoľvek investícia do školstva a vedy sa nám najskôr vráti v horizonte 10 rokov, to znamená práve vtedy, keď na Slovensku môže zúriť ekonomická recesia. Investície do znalostnej ekonomiky sú presne to, čo presadzoval pravicový „hlavný ekonóm“ Ivan Mikloš. Preto je otázne, či by Smer nemal angažovať Mikloša ako ekonóma, ktorý by vysvetlil svojej ekonomickej generalite základné ľavicové nástroje, ktoré paradoxne v tomto prípade presadzoval viac ako celá odborná ekonomická garnitúra Smeru…

Elektrina nezdražie rodinám iba naoko

Pravda, 09.12.2006
Vláda zásahmi do tvorby cien elektriny pre domácnosti na rok 2007 sčasti len presunula dopady z faktúr za elektrinu do účtov za potraviny a iné tovary. Ceny elektriny sa síce rodinám nezmenia, pre firmy sa však v priemere zdvihnú o osem až pätnásť percent. Podľa analytikov to spôsobí nárast spotrebiteľských cien tovarov a služieb asi o 0,4 percenta. Regulačný úrad znížil poplatok za distribúciu elektriny pre rodiny o šesť percent. Firmám však rovnaký poplatok zdvihol o asi štyri percentá. „Upozorňovali sme ministerstvo hospodárstva, že ak chce lacnú elektrinu pre rodiny, o niečo viac zdražie elektrina firmám a ľudia to aj tak pocítia,“ povedal zdroj z úradu, ktorý si neželal byť menovaný...

Krásne nové stroje

SME, 08.12.2006
Ivan Štulajter, názor
Nominálne a reálne mzdy rastú spolu so zamestnanosťou preto, lebo sa na Slovensku v minulom období vytvorila dostatočná zásoba kapitálu. Drvivá väčšina týchto aktív je v súkromnom vlastníctve… Neexistuje sociálnejšia hospodárska politika ako tá, že vláda nastaví také pravidlá hry, aby sa zásoba súkromného kapitálu zväčšovala a bola čo najrovnomernejšie rozmiestnená po celej krajine…

Zníženie cien liekov si pacienti nevšimnú

Pravda, 08.12.2006
Zníženú sadzbu DPH na lieky si pacienti nemusia ani všimnúť. Výraznejšie pomôže len nemocniciam, čiastočne ju pocítia zdravotné poisťovne. Deväťpercentné zníženie DPH na lieky z 19 na 10 % od januára schválili poslanci tento týždeň. Pacienti zrejme nebudú platiť v lekárňach výrazne menej… „Jeden pacient ročne získa asi 50 korún,” tvrdí poslanec Viliam Novotný (SDKÚ)... Minister financií Ján Počiatek tvrdí, že na budúci rok spôsobí zníženie DPH výpadok príjmov štátneho rozpočtu vo výške 2,8 miliardy korún…

Efektne alebo efektívne?

Pravda, 08.12.2006
Ľudovít Ódor, člen Bankovej rady NBS, názor
Od januára sa zavedie znížená sadzba na lieky. Určite poteší slabšie zarábajúce vrstvy a dôchodcov. Problém je, že pomôže aj bohatším rodinám. Relatívne síce menej, ale v absolútnom peňažnom vyjadrení (v korunách) veľa. Viaceré štúdie medzinárodných inštitúcií ukázali, že nižšie sadzby DPH na vybrané tovary a služby sú veľmi neefektívnou (drahou) pomocou a nedokážu účinne podporiť ani samotné odvetvia, kde sa nižšia sadzba uplatňuje. Odporúčania odborníkov vrátane Európskej komisie a Medzinárodného menového fondu sú preto jednoznačné: jedna sadzba DPH a riešenie problémov skôr na výdavkovej strane rozpočtu…

Fico pozýva investorov stavať byty

SME, 06.12.2006
Štát zrejme vstúpi so súkromnými investormi do spoločného projektu výstavby štandardných nájomných bytov pre mladé rodiny s výmerou do 80 štvorcových metrov, povedal premiér Robert Fico. Štátna podpora v súčasnej výške spolu so súkromným kapitálom by mala v budúcnosti pomôcť k rastu postavených nájomných bytov z terajších 3000 zhruba na 8000 ročne… Spolupráca v rámci verejno-súkromného projektu (PPP) sa zdá byť podľa slov Fica prospešná pre štát. Ten nevynaloží na výstavbu štartovacích nájomných bytov, teda nie sociálnych, žiadne peniaze… Úlohou investora, ktorý sa pre spomínaný projekt rozhodne, bude založiť s obcou neziskovú organizáciu…

Elektrárne sa vzdali miliardy

Pravda, 05.12.2006
Dominantný výrobca elektriny Slovenské elektrárne, ktoré ovláda taliansky Enel, sa zriekli asi jednej miliardy korún v prospech vládneho zámeru nezvýšiť rodinám od januára ceny elektriny… Podľa novely zákona o regulácii z dielne rezortu hospodárstva, o ktorej má dnes začať rokovať parlament, budú výrobné ceny elektriny regulované. V krajinách EÚ tieto ceny tvorí trh… Premiér Robert Fico naznačil, že regulačný úrad už nebude mať za úlohu hľadať primeranú úroveň cien medzi odberateľmi a spotrebiteľmi. Fico chce, aby úrad plnil časť sociálnej funkcie, ktorú mal doteraz na starosti štát…

Drahých pacientov si poisťovne asi podelia

Pravda, 01.12.2006
Drahá liečba sa má platiť zo špeciálneho fondu. Ten chce zriadiť ministerstvo zdravotníctva. Podľa (poslanca Smeru Petra) Obrimčáka by sa mal založiť spoločný účet, na ktorý budú povinne prispievať všetky zdravotné poisťovne. Účet by malo spravovať ministerstvo zdravotníctva, ktoré určí aj pravidlá čerpania peňazí na liečbu… Kým štátne poisťovne s poslaneckým nápadom súhlasia, súkromné sú proti… Všeobecná zdravotná poisťovňa s návrhom súhlasí. „Zriadenie fondu… uvítame hlavne preto, že väčšina ťažko chorých poistencov, ktorí potrebujú finančne náročnú liečbu, je koncentrovaná práve vo Všeobecnej, “uviedla hovorkyňa Petra Balážová...

Elektrina zdražie iba podnikom

Pravda, 01.12.2006
Domácnosti si napriek avizovanému zvýšeniu cien za elektrinu napokon nepriplatia. Priemerná cena elektriny pre rodiny by mala zostať na súčasnej úrovni 4,52 koruny za kilowatthodinu. Zdraženie však neobíde stredné a väčšie firmy, ktoré nie sú v takej miere chránené vládou a regulačným úradom. Podľa informácií z rozvodných podnikov môžu napríklad firmy, ktoré sú napojené na vysoké napätie, očakávať aj „dvojciferný” nárast cien. Za zdražením je zvýšenie cien elektriny od dominantného výrobcu Slovenských elektrární a zmena poplatkov za distribúciu, ktoré schvaľuje regulačný úrad…

Premiér Fico po rokovaní vlády zakázal rušiť vlaky

Pravda, 30.11.2006
Rýchliky a osobné vlaky budú aspoň niekoľko týždňov jazdiť naďalej rovnako ako v súčasnosti, aj za cenu, že si železnice budú musieť na prevádzku požičať. Premiér Robert Fico si totiž včera predvolal ministra dopravy Ľubomíra Vážneho a zakázal mu škrtať vlaky od 10. decembra, keď začína platiť nový cestovný poriadok… „Tvrdo a razantne som intervenoval a… žiadne prepúšťanie, žiadne rušenie spojení,” povedal Fico po rokovaní vlády. Podľa informácií Pravdy sa nakoniec vlaky škrtať budú, ale v menšom počte a najskôr v marci a v júni budúceho roka, keď sa robia úpravy grafikonu… Politici totiž na Koaličnej rade zvýšili dotáciu pre osobnú železničnú dopravu, ale len na 5 miliárd korún. Na súčasný rozsah dopravy treba 5,5 miliardy…

Zmeny v Zákonníku práce nahrávajú zamestnancom

Pravda, 03.11.2006
Vyššie odstupné, kratší pracovný čas, obmedzenie práce na dobu určitú a zamestnávania na živnosť. To sú niektoré z požiadaviek odborárov i ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré by sa mali dostať do nového Zákonníka práce. Šéfka rezortu práce Viera Tomanová ho chce vláde predložiť koncom marca budúceho roka, platiť by mal od júla 2007… Analytik Matúš Pošvanc z Nadácie F. A. Hayeka však upozorňuje, že čím bude Zákonník práce tvrdší voči zamestnávateľom, tým väčší môže byť potom problém so zamestnanosťou…

Neviem, kde vláda vidí rezervy

Predseda Predstavenstva SPP Jan Massmann v rozhovore pre HN
Hospodárske noviny, 03.11.2006
V 90. rokoch boli ceny plynu na Slovensku pod úrovňou, za akú ho SPP nakupoval z Ruska. Ľudia neboli motivovaní investovať do energetickej efektívnosti a teraz, keď sa ceny zvýšili, to negatívne pociťujú. Preto je potrebné mať ceny nastavené na reálnej úrovni a radšej podporovať priamymi dotáciami sociálne slabé rodiny, ktoré túto pomoc potrebujú…

Švédsky sociálny model

Trend, 02.11.2006
Existuje krajina, ktorá... má vysoké daňové zaťaženie, ale odmenou sú nevídané sociálne výhody a starostlivosť o občanov zo strany štátu… Existuje aj krajina, ktorej budovanie sociálneho štátu prerástlo cez hlavu. V povojnovom období v nej nevznikla takmer žiadna firma, ktorá by dokázala vyrásť natoľko, aby sa zaradila medzi dvadsiatku najväčších. Už desaťročia tam prakticky nedošlo k prírastku pracovných miest a nezamestnanosť je obrovská. Odbory, ktoré sa samy hrdo označujú za najsilnejšie na svete, majú väčšiu moc ako vláda. Investori sa krajine vyhýbajú a domáce firmy radšej presúvajú činnosti do zahraničia. Model hodný zavrhnutia, no aj tak k nemu ako k ultimátnemu cieľu hľadia budovatelia sociálneho štátu z celej Európy…

SPP zmierni cenový nárast plynu

SME, 02.11.2006
Plyn pre domácnosti je odvčera o 4,26 percenta drahší. No už od nového roku sa jeho cena má znížiť približne o 3,07 percenta… „Konštatujeme, že vývoj na svetových trhoch ropy a priaznivý kurz koruny voči doláru, dávajú možnosť znížiť ceny,“ vysvetlila krok SPP jeho hovorkyňa Dana Kršáková... (Premiér) Fico zároveň tvrdí, že pokles nastal aj v dôsledku „požiadavky vlády na zníženie cien“. Predseda regulačného úradu Dvorák to však odmieta: „Tlak vlády neovplyvňuje našu činnosť.“...

Zníženie cien za každú cenu je krátkozraké

Pravda, 23.10.2006
Karol Dvorák, predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
Cieľom regulačnej politiky úradu je uplatňovať metódy regulácie, ktoré nútia regulované subjekty znižovať náklady, ale tiež umožňujú primeraný rozvoj a mieru zisku. Regulácia, ktorej cieľom by bolo zníženie cien za každú cenu a ktorá si kladie za cieľ riešiť i sociálne dosahy cien energie, je krátkozraká a z dlhodobého hľadiska neprijateľná...

Realistický rozpočet namiesto splnených sľubov

Trend, 20.10.2006
(Štátny) rozpočet bude mladým rodinám prispievať na bonifikáciu hypoték, čo by malo stáť ročne okolo päťdesiat miliónov korún. No tento sociálny výdobytok má protipól, o ktorom je ticho: celkové výdavky na podporu rozvoja bývania sa majú znížiť skoro o pol miliardy korún… Alebo iný príklad. Páry, ktoré zvažujú rodičovstvo, sa môžu tešiť na 15-tisíckorúnový príspevok pri narodení prvého potomka. Lenže vláda nepovedala rodičom narodených detí, že v rozpočte rezortu práce je pre nich vyčlenených menej peňazí ako v tomto roku. Konkrétne sa nepočíta s valorizáciou prídavkov na deti, na ktorých sa má oproti vlaňajšku usporiť približne miliarda korún…

Cesta za prácou môže zlacnieť=19536410

Hospodárske noviny, 17.10.2006
Ľudia, ktorí cestujú za prácou, dostanú možno novú finančnú motiváciu… Jednorazový príspevok 15-tisíc Sk, ktorý navrhuje v novele zákona o službách zamestnanosti Iveta Radičová, by mal dostať každý, kto sa preukáže pracovnou zmluvou, zmluvou o ubytovaní alebo podnájme a zmenou trvalého alebo prechodného pobytu. Miesto, kde pracuje, však musí byť vzdialené od pôvodného bydliska najmenej 80 kilometrov… Zamestnávatelia považujú nový príspevok za dočasné a krátkodobé riešenie…

Poľnohospodári dostanú viac peňazí

SME, 16.10.2006
Poľnohospodári sa v (štátnych) subvenciách dostanú na 70 percent úrovne krajín EÚ 15… Minimálna hranica, ktorú požaduje Európska únia, je len 40 percent… Ak by vláda na vyrovnávanie platieb určila len 40 percent, mohla by tým ušetriť 4,3 miliardy korún. “Táto suma by sa dala využiť oveľa lepšie,” povedal (analytik ING Bank Ján) Tóth. Upozornil na to, že výdavky na vysoké školy rastú, ale len o 2,6 percenta, čo je menej ako miera inflácie. Vláda v rámci regionálneho školstva zrušila aj investičné výdavky na program infovek o 1 miliardu korún. O tú istú sumu sa znížila podpora na výstavbu diaľnic a klesajú aj výdavky na vedu a výskum… Ministerstvo (pôdohospodárstva) očakáva, že dorovnávaním platieb sa zastaví stále zvyšovanie nezamestnanosti na vidieku a v poľnohospodárstve…

Siderit sa dostal do pozornosti vlády=19525130

Hospodárske noviny, 16.10.2006
Ťažbu a spracovanie železnej rudy z jedinej hlbinnej bane v strednej Európe, ktorá sa už roky pohybuje na hranici rentability, sa rozhodla za každú cenu podporiť vláda. Motívom je udržanie okolo šesťsto pracovných miest a využívanie domácej surovinovej základne… Ministerstvo hospodárstva má do konca roka vymyslieť, ako na to… Najpravdepodobnejšie pôjde o kombináciu investičných stimulov, daňových úľav a podpôr na pracovné miesta i ekologické opatrenia. Hovorí sa tiež o štatúte sociálnej ťažby, známej z uhoľných baní, teda priamej dotácii na každú tonu vyťaženého nerastu… Siderit potrebuje niekoľko sto miliónov korún na reinžiniering svojho technologického procesu do energeticky menej náročnej podoby. Rovnako na prehƒ∫benie ložiska, aby sa jeho životnosť dostala za hranicu desiatich rokov, ale aj na ochranu ovzdušia v súlade s čoraz prísnejšími imisnými limitmi… “Čo však môže vláda urobiť? Dokáže znížiť ceny ruského plynu a zvýšiť obsah železa v rude?” pýta sa Radovan Ďurana z Inštitútu ekonomických a spoločenských štúdií. Nedokáže, a preto je podľa neho každá forma pomoci len odďaľovaním bolestivého konca…

Plyn bude od novembra drahší=19420860

Hospodárske noviny, 02.10.2006
Plyn od novembra zdražie v priemere o 4,26 percenta… Slovenský plynárenský priemysel požiadal v júli regulačný úrad o 15-percentné zvýšenie cien. Po dvojmesačnom rozhodovaní, keď za nižšie ceny lobovala aj vláda, regulačný úrad nakoniec rozhodol: kubík plynu bude drahší o korunu a päť halierov. “Dôvodom je zvýšenie nákupných cien v dôsledku veľmi dynamického vývoja cien ropy,” povedal predseda regulačného úradu Karol Dvorák. Plynári rozhodnutie regulátora akceptujú, od podania ich pôvodného návrhu cena ropy klesla. Ministerstvo hospodárstva však nie je spokojné...

Minimálna mzda vzrastie od októbra o 700 korún

Pravda, 29.09.2006
Minimálna mzda porastie v tomto roku… na 7 600 korún… Podľa (zamestnávateľov) je minimálna mzda 7 600 korún privysoká a môže mať zlý vplyv na zamestnanosť. Okrem nákladov na platy vzrastú totiž výdavky aj na odvody. A to nielen zamestnávateľom, ale aj zamestnancom a najmä živnostníkom. Tí by mali mesačne odvádzať Sociálnej poisťovni o 230 korún viac. Zamestnávatelia zaplatia za každého pracovníka viac o 170 korún. “Minimálna mzda je dôležitá v boji proti chudobe,” odôvodnil Fico. Dodal, že sa vláda bude snažiť postupne mzdu zvyšovať až na 60 percent priemernej mzdy…

Štát zvýhodní hypotéky pre mladých

Pravda, 29.09.2006
Mladí ľudia by mali znovu dostávať štátny príspevok na hypotekárny úver. Štátna bonifikácia im zníži úrok hypotéky o 1,5 percentuálneho bodu. O ďalší jeden percentuálny bod by mali úver zlacniť aj samotné komerčné banky. Vyplýva to z novely zákona o bankách, ktorú vo štvrtok schválila vláda. Materiál ešte musí schváliť aj parlament. “Pomoc sa bude týkať hypotekárnych úverov pre mladých ľudí, ktorí sú sociálne slabší a majú vek do 35 rokov. Šesťpercentný úrok by tak mal vďaka štátnej bonifikácii klesnúť na 3,5 -4 percentá...

Štátna dotácia byty nezlacnie=19403910

Hospodárske noviny, 28.09.2006
Martin Rojko, spolupracovník INESS
Vláda chce, aby sa na zvýhodnených hypotékach pre vybranú skupinu ľudí podieľali aj samotné banky prostredn íctvom zníženia úroku… Ako si banky môžu zachovať zisk a poistiť sa oproti riziku? V prípade klienta, ktorému by inak požičali za 7-percentný úrok ale štát od nich chce, aby požičali za 5,5 percenta sa týmto podmienkam môžu prispôsobiť tak, že pôvodnú úrokovú sadzbu zdvihnú práve o 1,5 (v našom príklade na 8,5 percenta), čím kompenzujú nútenú bonifikáciu…

Počúvajte komisára

SME, 27.09.2006
Ivan Štulajter, názor
Komisár Európskej únie pre energetiku Andris Piebalgs povedal niečo, čo by si slovenská vláda mala zapísať do svojej energetickej politiky: nadmerná regulácia cien energií ohrozuje energetickú bezpečnosť únie. “Keď je v trhovej ekonomike rozšírená regulácia cien elektriny a plynu, je len otázkou času, kedy dôjde k poklesu investícií, k zhoršeniu spoľahlivosti systému a reálnemu ohrozeniu stability dodávok.” Komisár sa preto prihovoril za to, aby vlády svojich chudobnejších občanov radšej chránili pred rastúcimi cenami energií sociálnou politikou ako zintenzívnením regulácie…

Po penzistoch prišli aj milionári

SME, 26.09.2006
Ministerstvo financií sa chystá zrušiť odpočítateľnú položku z daňového základu ľuďom s príjmom nad 1,06 milióna korún ročne. Podobné opatrenie však už platí pre dôchodcov. Ak dôchodcovia podnikajú alebo sú zamestnaní, nemajú nárok odpočítať si zo základu dane nezdaniteľné minimum… Predpis pre penzistov platí už vyše dvoch rokov. Podľa odborníka na dane a odvody Jozefa Mihála by dôchodcov viac potešilo, keby si mohli odpočítať nezdaniteľné minimum, než nesystémové riešenia, ako sú vianočné príspevky…

Prvorodič dostane od vlády 15-tisíc korún

SME, 21.09.2006
Vláda včera schválila návrh, aby od budúceho roka pri narodení prvého dieťaťa štát rodičom priplatil 11-tisíc korún. S príspevkom pri narodení dieťaťa by tak bolo možné dostať 15 460 korún… Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny návrh odôvodnilo tým, že zabezpečenie potrieb prvého dieťaťa je najnákladnejšie…
Pravda 21.09.2006
Podľa Júliusa Brocku (KDH) by bolo lepšie, ak by štát aspoň testoval príjmy rodiny, aby peniaze nedostali tí, ktorí ich nepotrebujú…

Solidárne monopoly či vláda?

SME, 13.09.2006
Laco Oravec, Nadácia Milana Šimečku
Monopoly navrhli zriadenie sociálneho fondu na dotovanie nákladov sociálne slabších obyvateľov (energetické podniky), prípadne fondu na zvýšenie energetickej úspornosti domov (SPP). Vláda, v osobe ministra hospodárstva Ľubomíra Jahnátka označila tento nápad za nesystémový a tvrdošijne tlačí na výrobcov a dodávateľov, aby znížili ceny… Vládou preferované zníženie cien elektriny a plynu by malo predovšetkým plošný efekt. Pravdepodobne by sa odrazilo priaznivejšie na situácii bohatších rodín, ktoré obývajú väčšie byty či domy a spotrebúvajú viac energií. Nízkopríjmová rodina, ktorá je už dnes nútená šetriť, by pocítila minimálnu úsporu rádovo v stovkách korún… Okrem faktu, že (sociálny) fond by mohol byť omnoho adresnejší, pravdepodobne by priniesol aj výrazne priaznivejší finančný efekt chudobným domácnostiam v porovnaní s miernym znížením cien energií...

Gyurcsány predpisuje horké lieky

Pravda, 04.09.2006
Od budúceho roka budú Maďari platiť “zajacovky”. Návšteva lekára ich bude stáť v prepočte vyše štyridsať korún, dvakrát viac, ako doteraz platili slovenskí pacienti. Deň na nemocničnom lôžku bude tiež za štyridsať korún. A rovnakú sumu zaplatia aj za tie lieky, ktoré boli dosiaľ bezplatné. Podľa premiéra Ferenca Gyurcsánya… je už viac neudržateľné, aby odvody do zdravotnej poisťovne pokrývali len osemdesiat percent nákladov na zdravotníctvo…

SPP zarobí na rodinách ročne 300 miliónov korún

Predseda predstavenstva SPP Jan Massmann o ziskoch a cenách plynu
Pravda, 04.09.2006
Nie som si istý, či by bolo správne prispieť tým, že by sme znížili ceny plynu pre všetkých. Pretože z toho by vyťažili nielen ľudia s nízkymi príjmami, ale aj bohatí. Cena je navyše signál na investície do energetickej efektívnosti. A to je jeden z problémov, ktorým Slovensko trpí najviac. V minulosti vláda umelo držala ceny plynu veľmi nízko, ľudia neboli motivovaní investovať do energeticky úsporných domov a teraz trpia…

Vláda sa s monopolmi nedohodla

Pravda, 30.08.2006
Ficova vláda nenašla spoločnú reč s energetickými monopolmi na tému ceny energií... Energetické podniky navrhli vytvorenie energetických fondov. Fondy by sa plnili z odvodov SPP, podnikov rozvádzajúcich elektrinu a predajcov palív. Štát by vyzbieranými peniazmi kompenzoval sociálne slabším ľuďom výdavky za plyn, elektrinu či benzín. Ministerstvo hospodárstva však podľa informácií Pravdy trvá na tom, aby dodávatelia energií plošne znížili ceny. Napríklad v prípade cien elektriny požadovali zástupcovia ministerstva na stretnutiach zlacnenie o šesť percent…

Nepredpokladám zdraženie energií

Minister hospodárstva Ľubomír Jahnátek o regulácii cien a monopoloch
Pravda, 30.08.2006
Regulačný úrad prišiel s novou regulačnou metódou na ceny za distribúciu elektriny.
Nová metóda len nadväzuje na to, čo je už nastavené a ako to funguje. Treba to úplne zmeniť, aby mal úrad väčšie kompetencie a zohľadňoval aj kúpyschopnosť obyvateľstva…
Chcete zmeniť zákon o regulácii tak, aby ste mohli vymeniť ľudí vo vedení regulačného úradu?
Zákon treba pripraviť tak, že pri každom podozrení zo zneužitia funkcie môže byť člen regulačnej rady odvolaný. V súčasnosti je nastavený tak, že člen regulačnej rady je vymenovaný na šesť rokov a počas tohto obdobia je prakticky neodvolateľný...

Štát upresnil, ako podporí hypotéky

SME, 23.08.2006
Štátny príspevok (k hypotékam) získajú len žiadatelia z tých bánk, ktoré budú ochotné znížiť klientovi úrok… Banka by počas prvých piatich rokov čerpania úveru mala klientovi znížiť úrokovú sadzbu o rovnaké percento, ako bude percento štátnej podpory, najviac však o 1,5 percenta. Zároveň by mu mala umožniť odklad splátky istiny a na požiadanie aj mimoriadnu splátku hypotéky bez poplatku… “Pre niektoré banky by po znížení marže až o 1,5 percenta mohol byť produkt stratový,” povedal šéf Asociácie bánk Ladislav Unčovský. “Banky by potom buď nemali záujem poskytovať takéto úvery, alebo by si pokles úrokovej marže nahradili inak – napríklad zvýšením poplatkov,” povedal Emil Zuzík z EuroFin Consultingu…

Stále na začiatku

SME, 23.08.2006
Ivan Štulajter, názor
Je celkom zvrhlé, ak vláda štátne dotácie k hypotékam mieni podmieniť nižšími ako trhovými úrokmi zo strany bánk… Okrem ekonomických strát bude takáto politika viesť aj ku kolektívnemu zoslabeniu súdnosti, čo je správny smer k extrémom. Lebo k čomu inému môže viesť, keď národ vláde uverí, že ceny vrátane úrokov závisia od nej?

Vláda chce, aby sme robili menej

SME, 16.08.2006
Vláda sa chystá novelizovať Zákonník práce a stanoviť “maximálny týždenný pracovný čas vrátane nadčasov”. To znamená obmedziť pracovný čas ľuďom, ktorí majú viacero zamestnaní. Pracovať viac ako 48 hodín týždenne a privyrobiť si tak nebudú môcť ani tí, čo chcú… Viola Kromerová zo Slovenského živnostenského zväzu sa obáva, že ak sa ochrana zamestnancov zvýši, nebude to znamenať rozkvet zamestnávania ani utvárania pracovných miest. “Naopak, máme skúsenosti, že príliš veľká ochrana zamestnanca odrádza od jeho prijatia…”

Vianočnú penziu nedostanú všetci

SME, 15.08.2006
Niektorí dôchodcovia dostanú v decembri k penzii aj vianočný príspevok. Najvyšší príspevok 2000 korún dostanú ľudia s dôchodkami nižšími ako 3455 korún, príspevok 1750 korún dostanú dôchodcovia, ktorí majú penziu najviac 6 910 korún a dôchodcovia s penziou do 10 365 korún dostanú 1500 korún. Všetci penzisti, ktorí majú vyšší dôchodok ako 10 365 korún, zostanú bez príspevku… “Sľub o vyplácaní vianočného príspevku považujem za nesystémový,” hovorí Peter Goliaš z INEKO...

Súdruhovia proti vlastizradcom

Martin Kóňa, názor
Hospodárske noviny, 14.08.2006
Vláda chce dosiahnuť, aby ceny energií klesali v situácii, keď sa v celej Európe cena elektriny neustále zvyšuje a ropa na svetových burzách opakovane prekračuje historické maximá... Umelé udržiavanie cien pod reálnou trhovou úrovňou sa v budúcnosti skôr či neskôr prejaví len vo výraznejšom skokovom zdražení, ktoré bude hlavne pre tých sociálne najslabších možno príliš silným šokom…

Vláda: Plyn nezdražie, ale zlacnie

Pravda, 12.08.2006
Ficov kabinet chce tlakom na regulačný úrad zabrániť jesennému zdraženiu plynu pre domácnosti. SPP pre zdraženie nákupu plynu z Ruska požiadal o 15-percentný nárast cien od októbra… Energie podľa (ministra hospodárstva Ľubomíra) Jahnátka musia zlacnieť o päť percent oproti súčasnosti. SPP, ktorý ročne dosahuje z predaja plynu podľa odhadov zisky okolo siedmich miliárd korún, tvrdí, že v takomto prípade by šiel do straty…

Vláda môže sťažiť znižovanie nezamestnanosti

Hospodárske noviny, 11.08.2006
Ministerstvo práce chce sprísniť podmienky na zamestnávanie ľudí na polovičné úväzky… (predƒ∫žením výpovednej lehoty, zamestnávateľ tiež bude musieť uviesť dôvod, prečo chce takéhoto pracovníka prepustiť) Poškodí to najmä ženy s malými deťmi, dlhodobo nezamestnaných či ľudí so zdravotným postihnutím… “Ak sa znepružní čiastočný úväzok, práve tieto skupiny si budú ťažšie hľadať zamestnanie. Nemajú totiž veľkú šancu získať prácu na osem hodín denne…” myslí si Martin Hošták z Repzublikovej únie zamestnávateľov…

Aby sa oplatilo pracovať

Trend, 07.08.2006
Aim Sinpeng, stážistka Svetovej banky v Bratislave
OECD navrhuje slovenským predstaviteľom znížiť náklady spojené so zamestnaním jednotlivcov s nízkou kvalifikáciou prostredníctvom podstatného zníženia odvodov platených zamestnávateľom v prípade nízkopríjmových zamestnancov… OECD upozorňuje, že zníženie daňového a odvodového zaťaženia by malo byť namierené najmä na pracovníkov s nízkym príjmom nielen s cieľom znížiť výdavky štátneho rozpočtu, ale aj spružniť skupinu nekvalifikovaných pracovníkov…

Fico sa chystá obnoviť prácu na dohodu

Pravda, 07.08.2006
Prácu na dohodu, ktorú Dzurindova vláda pred troma rokmi pre zneužívanie zrušila, sa kabinet Roberta Fica chystá znova umožniť‚Ķ Pri zamestnávaní na dohodu zamestnávateľ neplatí za pracovníka nijaké odvody, navyše môže taký pracovný pomer bez udania dôvodu skončiť. Podnikatelia v minulosti zamestnávali na dohodu svojich riadnych zamestnancov, čím sa vyhli plateniu odvodov‚Ķ Poradca ministerky práce Róbert Madej (Smer) tvrdí, že k zneužívaniu dohôd tentoraz nedôjde, pretože to budú dôsledne kontrolovať inšpektori práce‚Ķ

Mýtus o štedrej minimálnej mzde

Hospodárske noviny, 07.08.2006
Jozef Mikuš, poslanec SDKÚ-DS, názor
Naoko sa môže zdať, že štát (minimálnou mzdou) garantuje aj najslabšie zarábajúcim občanom určitý štandard. Skutočnosť je však iná, mnoho ľudí sa nachádza pod ním – buď sa stali slabšie zarábajúcimi živnostníkmi, alebo sa ocitli medzi nezamestnanými‚Ķ Razantné zvyšovanie minimálnej mzdy prinesie prospech iba mizivej časti obyvateľstva, uškodí práve tým najslabším. Môžu prísť o prácu, pretože zamestnávatelia nebudú mať nachystaný balík peňazí na prepísané skokové zvýšenie miezd a odvodov‚Ķ

Vláda sľubuje rodinám pridať tisíce

Pravda, 03.08.2006
Ficova vláda‚Ķ vo svojom programe ohlásila výrazné zvyšovanie viacerých dávok. Má ísť o podporu pri narodení prvého dieťaťa, rodičovský príspevok… ekonómovia upozorňujú, že na všetko nebude dosť peňazí‚Ķ Okrem zvýšenia (rodičovského) príspevku sa počíta aj s rozšírením okruhu jeho poberateľov. Podľa rezortu práce by ho mali dostávať všetci rodičia s deťmi do troch rokov, teda aj tí, ktorí začnú pracovať a dajú deti do škôlky‚Ķ Podpora by sa mala podľa (Júliusa Brocku (KDH) viazať na určitý príjem, nemali by ju dostávať všetci‚Ķ

Ficov sociálny štát

SME, 02.08.2006
Marián Leško, názor
(Bývalý) nemecký kancelár a sociálny demokrat Gerhard Schröder, vyhlásil: “ V minulosti sme hlavný dôraz kládli na prerozdeľovanie príjmov a bohatstva. Dnes musíme pamätať na to, že prerozdeľovanie hodnôt nie je možné bez ich produkcie a že politika prerozdeľovania má svoje hranice.“‚Ķ(Slovenské) Vládne vyhlásenie‚Ķ uprednostňuje “obnovu” sociálneho štátu pred rastom ekonomiky, produktivity i konkurecieschopnosti. Kladie dôraz na prerozdeľovanie‚Ķ

Z maďarského príkladu sa vláda zatiaľ nepoučila

Hospodárske noviny, 02.08.2006
V programovom vyhlásení vlády Roberta Fica sú viaceré opatrenia, ktoré si už vyskúšalo Maďarsko. Po problémoch ich musí rušiť. Zvýšenie minimálnej mzdy, štedrá podpora bytovej politiky, znižovanie dane z pridanej hodnoty, bonusy pre dôchodcov a rodiny. To sú reálne kroky maďarskej vlády v posledných ôsmych rokoch‚Ķ Spolu s nákladným rozvojovým programom diaľnic, dotáciou liekov a so zvyšovaním miezd vo verejnej správe sa maďarské verejné financie dostali do krízy‚Ķ

Účty treba platiť

Hospodárske noviny, 02.08.2006
Jana Mravcová, názor
Staronový (maďarský) premiér Ferenc Gyurscány pochopil, že tak štedro rozdávať sa večne nedá ani pri rýchlo rastúcej ekonomike a treba skladať účty za slávu. Maďarskí ľavicoví politici sa teda odhodlali na “pravicové” opatrenia – privatizujú železnice, zavádzajú poplatky za zdravotníctvo, školstvo, reformujú podporu hypotekárnych úverov, zvyšujú dane‚Ķ

Tajnosti okolo DPH

SME, 01.08.2006
Daň z pridanej hodnoty bude nižšia. V programe vlády sa uvádza, že kabinet “navrhne zavedenie zníženia sadzby dane z pridanej hodnoty na niektoré tovary a služby, pričom okruh týchto tovarov a služieb sa bude podľa vývoja verejných financií rozširovať”...
Ekonómka ČSOB Silvia Čechovičová zníženie DPH nepovažuje za efektívne. “...pomôže viac bohatým,” povedala. Bohatší totiž míňajú viac peňazí na spotrebu – kupujú drahšie výrobky, jazdia viac na autách a bývajú v bytoch a domoch, ktoré sú náročnejšie na energie. “Myslím si, že chudobným by sa dalo pomáhať iným spôsobom, napríklad adresnými sociálnymi dávkami…” povedala Čechovičová...

Minimálna mzda: výšku povie vláda

SME, 29.07.2006
Partneri tripartity sa na rokovaní s premiérom Robertom Ficom nedohodli na výške minimálnej mzdy‚Ķ Vláda navrhovala zvýšenie minimálnej mzdy z 6900 na 7300, respektíve 7430 korún… Republiková únia zamestnávateľov však žiada minimálnu mzdu úplne zrušiť... Odborári žiadali minimálnu mzdu vo výške až 7600 korún… “Zvýšenie v konečnom dôsledku môže spôsobiť zánik niektorých miest v regiónoch s vysokou nezamestnanosťou. Zamestnávatelia nebudú schopní pokryť zvyšujúce sa mzdové náklady,” povedal (analytik Tatra banky Róbert) Prega… “Zvýšenie minimálnej mzdy … vyvolá tlak na infláciu a rozmnoží snahy o čiernu prácu,” tvrdí viceprezident únie zamestnávateľov Ján Sabol…

Štát či investor?

Pravda, 29.07.2006
Martin Kováčik, názor
Model keď bol štát aj vlastníkom najväčších spoločností, aj tvoril zákony, sa neosvedčil. Výsledkom je, že ľudia ešte doteraz platia v cenách energií dlhy, ktoré dávnejšie vytvorili bezstarostní manažéri dosadení štátom do veľkých podnikov‚Ķ Úlohou štátu je skôr vytvoriť na trhu konkurenčné podmienky a ak to nie je možné, chrániť spotrebiteľov cez regulačný rámec. Regulačné úrady minulá vláda založila. Treba ich však ešte posilniť. Zastavenie privatizácie môže byť pre spotrebiteľov skôr mínusom ako plusom‚Ķ

Vláda a nižšia DPH: zatiaľ len na lieky

Z pracovnej verzie programu vlády nevyplývajú vyššie dane pre monopoly
SME, 28.07.2006
_Strana Smer výrazne ustupuje zo svojho predvolebného programu. Vyplýva to z pracovnej verzie programového vyhlásenia vlády… Z programu vlády nevyplýva ani vyššie zdaňovanie monopolov, ani zavedenie progresívnej dane pre fyzické osoby s “neuveriteľne vysokými príjmami”, ako to prednedávnom povedal premiér Robert Fico.
Vláda však chce znížiť daňové zaťaženie “nízko a stredne príjmových skupín zvyšovaním nezdaniteľného základu”. V návrhu neplánuje zníženie spotrebnej dane na benzín a naftu.Smer pred voľbami sľúbil, že zníži daň z pridanej hodnoty (DPH) na základné potraviny, energie a lieky, ale v návrhu programu vláda už spomína len lieky, zdravotné pomôcky a zdravotnícku techniku…_

Štát možno pridá ľuďom na benzín

SME, 27.07.2006
Vláda rokovala so Slovnaftom o cenách benzínu zatiaľ bezvýsledne, zvažuje reguláciu cien aj zvýšenie sociálnych dávok
Čo vláda zvažuje:

 • kompenzovať ceny energií a dopravy zvýšením niektorých sociálnych dávok,
 • zvýšiť vplyv štátu v strategických podnikoch, kde má 51% akcií,
 • reguláciu cien palív, resp. zisku Slovnaftu,
 • neznižovať spotrebnú daň na benzín a naftu,
 • znížiť dominanciu Slovnaftu na trhu,
 • posilniť Protimonopolný úrad a Úrad pre reguláciu sieťových odvetví,
 • podporu výroby biopalív u nás úpravami spotrebných daní na ne.

Nechceme revolúciu

Rozhovor s Dušanom Čaplovičom, podpredsedom vlády a strany Smer-sociálna demokracia
.týždeň, 24.07.2006
Keď Smer vznikal, definoval sa ako strana tretej cesty. Táto idea je už mŕtva?
Aj dnes si rád prečítam Anthonyho Giddensa. To, čo je na politike Tonyho Blaira inšpirujúce, je podpora vzdelania. Aj jeho názor, že štát nemá veslovať, ale len kormidlovať.
Na akých ideách (Smer) stavia?
Je to klasické ľavicové vnímanie solidarity. Ďalej dôraz na témy, ktoré sociálni demokrati tradične preferujú ako podpora vzdelania a sociálnej súdržnosti… To, čím sa môže Smer zapísať do politických dejín, je naštartovanie takých zmien, aby sme sa stali vzdelanou spoločnosťou…

Politická regulácia

SME, 21.07.2006
Ivan Štulajter, názor
Štátna regulácia, ktorá sa odkláňa od ekonomických argumentov v prospech politických, brzdí rozvoj regulovaných firiem, oslabuje ich konkurencieschopnosť, poškodzuje ich zamestnancov a napokon aj spotrebiteľov. Tí totiž za relatívne nízku regulovanú cenu dostávajú čoraz horšiu kvalitu‚Ķ Regulácia cien zemiakov, vedie k ich nedostatku. Spolitizovanie regulácie energetického sektora bude smerovať k energetickej kríze‚Ķ

Vlády dokážu bohatstvo zabiť, ale nie vytvoriť

Trend, 20.07.2006
Rozhovor s Richardom W. Rahnom, poradcom bývalého prezidenta USA Ronalda reagana
(Ľavičiari) Majú popletené premenné a konštanty. Myslia si, že veľkosť ekonomiky je konštantná, pričom v skutočnosti je variabilná... Majú statický pohľad na svet, preto prichádzajú k zlým záverom… Myslia si (socialisti), že keď niekto bohatne, musí zákonite iný chudobnieť. Lenže to nie je pravda. Takto skutočný svet nefunguje. Bude aj pre vás ľahšie stať sa bohatým, ak bude váš sused bohatý. Vytvorí trh pre vaše produkty a služby…

Fico núti Slovnaft znížiť ceny

SME, 20.07.2006
Premiér Robert Fico pokračuje v tlaku na Slovnaft a na monopolné podniky v energetike, aby znížili ceny. Včera po rokovaní vlády pripustil, že by štát mohol začať regulovať cenu benzínu a nafty‚Ķ Hlavný ekonóm ING Bank Ján Tóth považuje zníženie spotrebných daní za reálnejšie riešenie, než je regulácia cien, aj keď obe opatrenia “pomôžu skôr bohatším ako chudobnejším, čo by bolo prekvapujúce od ľavicovej vlády“‚Ķ

Zákonník práce sa vráti o tri roky dozadu

Pravda, 17.07.2006
Pravidlá pri zamestnávaní sa zrejme opäť vrátia na úroveň, kde boli pred troma rokmi‚Ķ Hovorí sa najmä o sťažení prepúšťania zamestnancov, posilnení postavenia odborárov a obmedzení pracovného pomeru na dobu určitú‚Ķ Bývalý štátny tajomník rezortu práce Miroslav Beblavý upozorňuje, že v prípade výrazných zmien sa môže zastaviť rast zamestnanosti. “Môže k tomu dôjsť, ak znepružnia kratšie pracovné pomery, nadčasy, prepúšťanie a siahnu na zamestnávanie na dobu určitú a ak ešte aj porastie minimálna mzda,” povedal‚Ķ

Kto zaplatí za plánovanú extra daň?

SME, 13.07.2006
Sľubovaný výpadok DPH (ktorý by mal tých menej majetných odbremeniť) treba niečím zaplátať, a tak sa jeden deň hovorí o zdanení monopolov a bánk, iný zasa nie… Pozrime sa… na zdanenie “úverového difrenciálu”. Cenou, ktorú zaň zaplatí dlžník, sú úroky. Osobitnú daň za ne teda sčasti zaplatí on. A zaplatiť ju bude o to ochotnejší, o čo bude jeho dopyt menej elastický, to značí, o čo viac bude na ňu odkázaný. A kto je na úvery najviac odkázaný? Mladý človek, zakladajúci rodinu alebo začínajúci podnikať. Toho zvýšenie dane postihne najviac. Sú to jednoducho spojené nádoby: to, čo občan ušetrí na DPH, zaplatí cez “zdanenie mimoriadnych ziskov”...

Progresívne zdaňovanie zrejme nepomôže

SME, 12.07.2006
Fico tvrdí, že chce, aby štát zdaňoval viac ako doteraz ľudí s “neuveriteľne vysokými príjmami”... Keby vláda napríklad zrušila odpočítateľnú položku pre ľudí..., čo zarábajú nad 46-tisíc hrubého mesačne, prišli by za rok o 17-tisíc korún. Ak by zarobili do 46-tisíc, mali by na odpočítateľnú položku nárok, ak o korunu viac, už by si ju uplatniť nemohli. Jedna koruna navyše by ich teda obrala približne o 1400 korún mesačne. V konečnom dôsledku by človek so zdaniteľným základom 40-tisíc mesačne mal v čistom viac ako človek so zdaniteľným základom 40 001 korún…

Zásahy do Zákonníka práce môžu zvýšiť nezamestnanosť

Hospodárske noviny, 28.06.2006
Jeden z najväčších problémov, ktoré bude musieť riešiť aj nová vláda, je nezamestnanosť‚Ķ Opatrenia, ktoré navrhuje víťazný Smer-SD však podľa analytikov k zlepšeniu neprispejú. Sprísnenie podmienok prepúšťania zamestnancov, zvýšenie vplyvov odborov či zvýšenie minimálnej mzdy môžu nezamestnanosť ešte prehƒ∫biť‚Ķ Ak chce nová vláda zvýšiť zamestnanosť, odporúčajú jej podnikatelia podporovať celkové podnikateľské prostredie cez znižovanie daňového a odvodového zaťaženia, zvyšovanie efektívnosti súdov a odstraňovanie administratívnych bariér pre podnikanie‚Ķ

V Maďarsku sa roky len udržiavala ilúzia prosperity

ekonomika.sme.sk, 26.06.2006
Bolo chybou roky udržiavať ilúziu prosperity v Maďarsku. Priznal to dnes pre maďarský týždenník Vasárnap Reggel premiér Ferenc Gyurcsány, podľa ktorého možno tiež diskutovať o správnosti zníženia najvyššieho kľúča dane z pridanej hodnoty (DPH)... “Priznávam, že v ostatných šiestich rokoch sme nevedeli presne zosúladiť sociálne potreby s hospodárskymi možnosťami,” povedal Gyurcsány… O januárovom znížení DPH z 25 % na 20 % povedal, že to síce spôsobilo zmiernenie rastu cien elektriny o 1,5 %, ale vysvitlo, že výpadok príjmov bol veľký...

Zo zníženej sadzby DPH by profitovali najmä bohatí ľudia

SME, 23.06.2006
_Ján Tóth, hlavný ekonóm ING Bank
Hoci o opätovnom zavedení zníženej sadzby DPH sa hovorí už veľmi dlho, argumentácia prečo to spraviť, je nesprávna. Niektorí ľavicoví politici argumentujú cieľom pomôcť chudobným. Základný problém je v tom, že‚Ķ znížená sadzba DPH pomôže v podstatne väčšej miere bohatším‚Ķ Ak chcú ľavicoví politici pomôcť chudobnejším obyvateľom Slovenska‚Ķ, omnoho efektívnejším nástrojom je priama podpora týchto ľudí, napríklad zvýšením nízkych dôchodkov, sociálnych dávok alebo formou tzv. negatívnej dane‚Ķ_

To isté, len v zelenom

SME, 22.06.2006
Pri vábení KDH z úst Fica v utorok zaznel kompromis. Jednotná sadzba sa zachová, ale zmenia sa odpočítateľné položky, tak aby boli vyššie pre občanov s nízkymi príjmami‚Ķ Vytvorí (sa tak) systém, keď sa ľudia budú báť takých zárobkov, ktoré ich dostanú tesne za hranicu pásma, kde je už odpočítateľná položka nižšia, a teda skutočná daň vyššia. Veď kto by sa pracovne natriasal viac, keď úžitok z toho zhltne štát‚Ķ

Evasion and exemptions erode VAT‘s own value added

Financial Times, 20.06.2006
European VAT is in a mess for two main reasons: its vulnerability to fraud and its complexity. Fraud, evasion and avoidance cost at least 1 in every 10 euros of the tax collected… Governments desire to exempt certain types of goods and services, such as education, from the tax… Imposing VAT across a broader range of sectors would increase revenues, allowing rates to be lowered and reducing the incentive for fraud… The escalation of fraud could convince governments of the case for a simpler, genuinely pan-Europeand VAT structure…

Gyurcsány začal šetriť

Pravda, 12.06.2006
Od augusta budú (Maďari) za plyn platiť o takmer tretinu viac ako doteraz, elektrina zdražie o desať až štrnásť percent… “Kým na svetových trhoch za tri roky ceny energií trojnásobne vzrástli, my sme z tohto zdraženia preniesli na obyvateľstvo iba jednu desatinu, zvyšok sme uhradili – z vašich daní,” citovala (staronového premiéra Gyurcsánya) rozhlasová stanica Inforádió... “Ako k tomu prídu tí ľudia, ktorí sú skutočne odkázaní na pomoc, že dnes Viktor Orbán a Ferenc Gyurcsány získavajú ročne na dotovaných cenách 200- až 400-tisíc forintov ročne?!” oháňal sa dolárový multimilionár Gyurcsány svojím príkladom a príkladom vodcu opozičného Fideszu, ktorý tiež netrie biedu…

Talking on immigrants

The Economist, 03.06.2006
The big difference in the way Europeans and Americans look at immigration… springs from the fact, that America protects its welfare system from immigrants but leaves its labour markets open, while the EU protects its labour markets and leaves its welfare system open. Immigrants to Europe are welcomed with welfare benefits but cannot get jobs (their unemployment rate is far higher that average). America makes it easy even for illegal immigrants to get jobs but stops even legal ones claiming means-tested welfare benefits or subsidized housing…

Nie je solidarita ako solidarita

SME, 30.05.2006
Miro Klobučník, historik a publicista: Smer-SD prichádza s volebným programom Solidarita. V podstate však ide iba o návrat k predstave, že bohatstvo bude najlepšie regulovať a prerozdeľovať rozkošatený štátny aparát zamestnávajúci nezaangažovaných a zle platených úradníkov‚Ķ Náš úspech závisí od toho, či definitívne zavrhneme anachronický socialistický model. Je postavený na regulačných mechanizmoch, ktoré obmedzujú pracovitosť a spochybňujú poctivosť. Cesta k zvyšovaniu životnej úrovne a solidarity vedie skôr cez udržanie ekonomického rastu a trhové mechanizmy‚Ķ

Šulaj (podpredseda Smeru): Som na piatom mieste, strana so mnou ráta

SME, 30.05.2006
strong>Keď zdaníte viac firmy a ľudí, ktorí na základe svojho umu a práce zarobia viac peňazí, čo tým získajú chudobní?
Bude viac zdrojov v štátnom rozpočte, ktoré pôjdu na naše priority v sociálnom systéme, školstve‚Ķ
strong>Aký je vzťah medzi vaším sociálnym systémom a napríklad šičkou, ktorá už nepoberá sociálne dávky, lebo má pracovné príjmy, hoci nízke?
Ak sa bude dávať viac do štátneho rozpočtu, budeme mať väčšiu možnosť prerozdeliť zdroje na naše priority vrátane zdravotníctva. Ak odstránime 20- a 50-korunové poplatky v zdravotníctve a šička bude chorá, prejaví sa to pre ňu cez verejné financie. Nechceme platené školstvo, a keď jej syn bude chcieť ísť na vysokú školu, jej rodina si to bude môcť skôr dovoliť.

Už ani ten populizmus nejde Ficovi tak dobre ako kedysi

devan.blog.sme.sk, 29.05.2006
Čo by robil niekto, kto chce naozaj niečo urobiť pre tých, čo nemajú príjem aký by potrebovali a aký by si zaslúžili? Nehovoril by o vyšších daniach pre bohatých, ale o spôsobe, ako chce znížiť nezamestnanosť, zvýšiť platy a tým vytvoriť zdroje aj na vyššie dôchodky. Nehovoril by o vyšších daniach pre firmy, ale o tom, ako prinútiť firmy znižovať ceny a zvyšovať platy. A v konečnom dôsledku: Namiesto nižšej DPH by hovoril o adresných príspevkoch pre tých, ktorým súčasné ceny spôsobujú existenčné problémy‚Ķ

Opozícia sľubuje nižšiu DPH

Pravda, 13.05.2006
Smer plánuje po voľbách nižšiu sadzbu na základné potraviny, lieky či knihy najskôr na úrovni 14 percent, do konca volebného obdobia by mala klesnúť o ďalšie štyri percentá. Tovary a služby s nižšou DPH by mali podľa poslanca Smeru Igora Šulaja zlacnieť priamo úmerne zníženiu dane. Podľa analytika ING Bank Jána Tótha bude mať nižšia daň len veľmi malý dosah na ceny. “Skúsenosti z Poľska či Maďarska hovoria, že ceny sa pri zmenách dane veľmi nehýbu. Väčší pokles sa dá očakávať pri tovaroch s veľkou konkurenciou,” dodal…

Možnosti znižovania odvodov – Daňovo odvodový systém má deformácie

Hospodárske noviny, 10.05.2006
Radikálnym a do veľkej miery rizikovým riešením môže byť (podľa Inštitútu finančnej politiky ministerstva financií) koncepcia “odvodového bonusu”, prezentovaná pánom Sulíkom. Systém by sa výrazne zjednodušil, na druhej strane však‚Ķ tam, kde sú víťazi, musia byť aj porazení. Porazeným by v tomto prípade boli predovšetkým sociálne prípady, živnostníci, matky s deťmi, zdravotne ťažko postihnutí, chorí, nezamestnaní alebo ženy na materskej‚Ķ

Volební rivali hrajú o minimálnu mzdu

Hospodárske noviny, 03.05.2006
Podľa koncepcie medzitrhu (práce), s ktorým prišlo SDKÚ-DS, by sa dlhodobo nezamestnaní mohli zamestnať za nižšiu mzdu ako je minimálna. Túto časť by dostávali od zamestnávateľa a zvyšok by dostali v sociálnych dávkach… Podľa (Juraja) Karpiša (z INESS) však ide len o čiastočné opatrenie proti nezamestnanosti, ktoré je navyše náchylné na zneužívanie. “Ak podnikatelia zamestnávajú ľudí za minimálnu mzdu, po zavedení takéhoto opatrenia by bolo pre nich výhodnejšie namiesto nich prijať na tú istú pozíciu dlhodobo nezamestnaných a vyplácať im nižšiu ako minimálnu mzdu a zvyšok by dotoval štát,” vysvetľuje‚Ķ

Čo všetko sľubujú politické strany občanom – DPH

Hospodárske noviny, 26.04.2006

 • ĽS-HZDS: Súčasnú maximálnu výšku meniť nemienime, ale sme za oveľa nižšiu sadzbu DPH minimálne pre vzdelanie, zdravotníctvo a kultúru. Takisto uvažujeme o zníženej sadzbe DPH pre nami preferované priority.
 • SDKÚ: (Neplánujeme zaviesť zníženú sadzbu DPH), pretože by to viedlo k zložitému systému, ktorý by umožnil ďalší únik od platenia daní. Naviac by to ani neviedlo k zníženiu cien, ale len k zvýšeniu ziskových marží obchodníkov. Pokiaľ by predsa len došlo k poklesu cien, bolo by to len dočasné a daň by sa znížila nielen chudobným ale aj bohatým.
 • Slobodné fórum: ‚Ķuvažujeme o nulovej sadzbe DPH na lieky a knihy.
 • Smer-SD: Smer predloží návrh na dve sadzby DPH – 10 percent na potraviny, lieky, zdravotnícke a sociálne tovary a služby, vedu a výskum, knihy a časopisy, energie, vodu a informatizáciu domácností, na zvyšné 19%.

SDKÚ má v programe zmenu sociálnej politiky

SME, 26.04.2006
Pre dlhodobo nezamestnaných navrhuje (SDKÚ) zrušiť inštitút minimálnej mzdy, keďže podľa podpredsedu SDKÚ Ivana Mikloša zamestnávatelia vytvárajú pracovné miesta, ale často za nižšiu mzdu ako minimálnu. Štát by však týmto ľuďom poskytoval príplatok k mzde a “v konečnom dôsledku by bol ich príjem vyšší ako dnes a zároveň by pracovali”. Mikloš hovorí, že doteraz sa ľuďom poskytovali dávky, hoci boli pasívni a nepracovali…

Vláda vo Francúzsku ustúpila študentom

Pravda, 11.04.2006
Francúzska vláda sa vzdala‚Ķ Článok zákona, ktorý mal umožniť jednoduché prepustenie mladých zamestnancov počas prvých dvoch rokov od nástupu do práce, bude zmenený. “Prezident sa rozhodol nahradiť článok zákona o rovnosti príležitostí opatreniami na pomoc znevýhodneným mladým ľuďom pri hľadaní práce,” oznámil (francúzsky prezident Jacques) Chirac‚Ķ Podľa francúzskych médií novým opatrením má byť štátna podpora zamestnávateľom, ktorí dajú prácu mladým s nižšou kvalifikáciou…

Smer pribrzdil, vo vláde potrebuje partnerov

Hospodárske noviny, 10.04.2006
Základné tézy volebného programu (Smeru) presadzujú predovšetkým “zmiernenie dosahov naštartovaných reforiem“‚Ķ Z programu sa vytratil útok na minimálnu mzdu, ktorá sa mala do roku 2010 stanoviť na 60 percent z priemernej mzdy, čo by bolo takmer o štyri tisícky viac, než súčasných 6 900 korún‚Ķ Medzičasom sa objavili tvrdenia viacerých ekonómov, podľa ktorých by pôvodne navrhované nastavenie minimálnej mzdy ohrozilo zamestnanosť ľudí, a to najmä v menších firmách‚Ķ

Čo chce Smer zmeniť v daniach

SME, 04.04.2006

 • zníženie dane z príjmov pod 130-tisíc korún ročne na 15 percent
 • zvýšiť daň pre tých, čo ročne zarobia viac ako milión korún
 • znížiť DPH na knihy, základné potraviny, energie (najprv na 14, neskôr na 10 percent)
 • znížiť spotrebné dane z benzínu o 90 halierov a nafty o 1,8 koruny na liter

(Sergej Kozlík z HZDS) Kritizuje najmä zníženie spotrebných daní. “Sledujú tým síce snahu odbremeniť slabších, no nevyhli sa chybe, že odľahčia aj bohatších, pretože tí napríklad míňajú viac peňazí na benzín.”...

Odbory a strašenie pravice

SME, 30.03.2006
Robert Fico, predseda strany Smer-SD
V slovenskom kontexte je postupné zvyšovanie minimálnej mzdy jedným z nástrojov na odstraňovanie prehlbujúcej sa chudoby. Tá je na Slovensku najvyššia v EÚ. A v dôsledku ekonomicko-sociálnych reforiem pravicovej vlády sa rozširuje práve skupina “chudobných pracujúcich”... Výsledkom reformy Ľudovíta Kaníka…je, že zákonná ochrana zamestnanca pred svojvôľou zamestnávateľa je u nás najslabšia zo všetkých krajín EÚ...

Zmluva o prvom zamestnaní zmení pracovný trh

Pravda, 29.03.2006
Bez práce je vo Francúzsku takmer desať percent ľudí. Priemerná nezamestnanosť mladých vo veku 15 až 26 rokov sa však podľa údajov Eurostatu pohybuje na úrovni 23 percent, na vidieku a v chudobnejších predmestiach sa šplhá až k 50 percentám. Horšie z krajín Európskej únie je na tom už iba Taliansko. Snaha vlády spružniť trh práce a motivovať firmy, aby dali mladým ľuďom prácu, by mala byť preto vítaná. V krajine sa, naopak, rozpútala vlna štrajkov, študenti vyšli do ulíc a okupujú univerzity. Protestujú proti Zmluve o prvom zamestnaní, ktorú schválil parlament ako súčasť zákona o rovnosti príležitostí‚Ķ

Francúzsko ochromil štrajk

Pravda, 29.03.2006
Vlaky, autobusy, parížske metro, školy – to všetko včera vo Francúzsku fungovalo len čiastočne. Desaťtisíce ľudí zároveň vyšlo do ulíc veľkých miest, aby v rámci celonárodného štrajku podporili študentov a prinútili vládu Dominiqua Villepina, aby ustúpil od zavedenia zákona o prvom zamestnaní. Zákon zavedie dvojročnú neistotu pre mladých ľudí, ktorí sa po prvý raz zamestnajú (mladých do 26 rokov budú zamestnávať na dvojročnú skúšobnú lehotu). Na druhej strane premiér tvrdí, že zákon má umožniť ľahšie zamestnávanie mladých absolventov škôl a znížiť nezamestnanosť mladých‚Ķ

Chce Smer rušiť pracovné miesta?

SME, 28.03.2006
Juraj Karpiš, Inštitút ekonomických a spoločenských štúdií INESS
(Smer navrhuje) minimálnu mzdu “do piatich rokov dostať na úroveň 60 percent aktuálnej priemernej mzdy v hospodárstve“‚Ķ Keďže priemerná hrubá mzda v hospodárstve je v súčasnosti 17 250 korún, minimálna mzda by podľa Smeru mala dosahovať hodnotu 10 350 korún‚Ķ Menej ako 10 350 korún v súčasnosti zarába až 590-tisíc ľudí, čo je takmer tretina všetkých pracujúcich. Čo s nimi, ak by sa ich mzda dostala do rozporu s legislatívou? Existujú len dve možnosti: zamestnávatelia si vstúpia do svedomia a nájdu rezervy na vykrytie rozdielu. Alebo tieto pracovné miesta jednoducho zrušia‚Ķ

Mikloš kritizuje sľuby Smeru

Pravda, 25.03.2006
Zvýšenie minimálnej mzdy a zmeny Zákonníka práce, ktoré Smer sľúbil odborárom za to, že budú stranu pred voľbami podporovať, zvýšia podľa ministra financií Ivana Mikloša nezamestnanosť. Ako uviedol, kroky, ktoré navrhuje Smer, by spôsobili nižší ekonomický rast, a teda aj nižší rast životnej úrovne. Zároveň by to znížilo šance nájsť si zamestnanie ľuďom s nižším vzdelaním. Naopak, podľa odborárov a Smeru treba zvýšiť ohodnotenie najslabšie platenej práce a posilniť ochranu zamestnancov‚Ķ

Zdvorilé rady pre summit

Hospodárske noviny, 23.03.2006
Anthony Giddens, Patrick Diamond
Európska únia čelí kríze historických rozmerov. Jej nie veľmi slávny sociálny model oproti trendom, ako sú globalizácia, starnutie a rýchle technologické zmeny, zlyháva. Pravou príčinou slabej ekonomiky EÚ je pomalé tempo zmien‚Ķ Európska komisia by mala popohnať a odmeňovať vlády za zavádzanie ťažkých reforiem. Členské krajiny, ktoré zjednodušia pravidlá na prijímanie a prepúšťanie zamestnancov, by mohli dostať zľavu zo svojho príspevku do rozpočtu EÚ. Reformovaný model sa musí posunúť z negatívneho sociálneho štátu do pozitívneho, namiesto odškodňovania ľudí za minulé nešťastia (nezamestnanosť, chorobu) musí preventívne investovať do ich šikovnosti a schopností, povzbudzovať spoliehanie na seba‚Ķ

Blairov paradox

Týždeň, 13.03.2006, Robert Žitňanský
Tony Blair je šéfom britskej ľavice, ktorá však práve pod jeho vedením prešla predlhú cestu od sklonu znárodňovať a zdaňovať všetko, čo sa hýbe, k oveľa sofistikovanejšej téze o tom, že slobodná ekonomika znamená prosperitu a až tá umožňuje financovať sociálne programy‚Ķ Keby Slovensko malo ľavicu, ktorá by sa aspoň z diaľky podobala na Labouristov, jej víťazstvo vo voľbách by síce nebolo dôvodom na ohňostroj, ale ani na prehnané obavy‚Ķ

Príbeh pravičiara s ľavicovými ideálmi=17988700

Hospodárske noviny, 09.03.2006
(Britský premier) Tony Blair v júli 1983 po prvýkrát otvorene vyhlásil, že je socialista‚Ķ (Napriek tomu) Ľavica odmieta jeho trhovo orientované reformy, ktoré presadil vo verejnom sektore, jeho nepriateľský vzťah k odborom, neschopnosť zoštátniť železnice, ktoré sprivatizovala ešte konzervatívna vláda, a napokon jeho reformu vzdelávacieho systému. Voľná ruka univerzít pri určovaní výšky školného podľa nich bude znamenať koniec dostupnosti kvalitného vzdelania pre všetkých‚Ķ

Postihnutým vracajú príspevky, ktoré im zobrali

Od januára pribudli niektoré príspevky pre zdravotne ťažko postihnutých, ktoré mali aj pred reformou, ešte stále sú však nižšie ako boli v roku 2002
SME, 19.1.2006
Zdravotne postihnutým, ktorým v predchádzajúcich rokoch sťažila život novela zákona, sa ministerstvo práce postupne snaží opäť trochu viac pomôcť. Od januára znovu umožnilo zdravotne postihnutým získať príspevok na druhý vozík, zrušilo niektoré podmienky pri príspevkoch na diétu, zvýšilo príspevok na dopravu. Na druhý mechanický vozík štát prispeje najviac sumou 16-tisíc korún, na druhý elektrický vozík najviac 110-tisíc…

Na sociálne dávky je odkázaných 180-tisíc ľudí

Pred dvoma rokmi sa ľudia proti zmene systému v poskytovaní sociálnych dávok búrili, niektoré sú dodnes nižšie ako pred sociálnou reformou.
SME, 11.1.2006
Príspevok na bývanie dostáva asi 30 percent ľudí v núdzi, čo je podľa nej (sociologičky Zuzany Kusej) “alarmujúce”. Na príspevok nemajú nárok tí, ktorí nevedia preukázať vlastníctvo či nájom bytu, alebo majú dlhy na nájomnom. Kritériá tak “vylučujú najzraniteľnejších, napríklad bezdomovcov, ktorí si nedokážu ani prenajať izbu v ubytovniach alebo ľudí žijúcich v chatrčiach bez povolenia”... Ministerstvo je po dvoch rokoch s reformou spokojné, hovorca Martin Danko opakuje, že “znamenala výrazný posun v poskytovaní dávok, pretože nahradila pasívny rozdeľovací systém, aktiváciou, motiváciou, s väčším dôrazom na individualizmus”...
(pozri tiež prehľad – Ako sa menil systém dávok v hmotnej núdzi)

Za deti ani za učebnice lobisti nebojujú

Podľa šéfa INEKO Eugena Jurzycu ľudia chápu ekonomiku stále lepšie, na zmeny v školstve však chýba tlak.
Pravda, 2.1.2006
Od opozície, ktorá sa deklaruje ako ľavicová, by som očakával, že bude prioritne prichádzať s nápadmi, ako vyhľadávať ľudív núdzi a ako im efektívne pomôcť. Myslím, že toto je ľavicová politika, nie tlak na zvyšovanie prerozdeľovania majetku. Keď všetci v miestnosti dáme peňaženky na stôl a ja ich zoberiem, bolo to prerozdelenie, ale nie veľmi ľavicové. Prerozdeľovanie nestačí, treba prerozdeľovať efektívne. Poctivo vyhľadávať vozičkárov, chorých ľudí, siroty. Hľadať na to mechanizmy a nielen vtlačiť veľa peňazí do systému. Pretože keď sa vtlačí veľa peňazído systému, peniaze sa rozoberú a rozoberú ich silní, nie slabí, ak nie sú jasné kritériá. Ak sa systém zneužíva, ochota bohatších prispievať doň klesá‚Ķ

Štipendiá porastú, budú dostupnejšie

Hospodárske noviny, 23.12.2005
Vyššie sociálne štipendiá a ich väčšia dostupnosť širšiemu okruhu vysokoškolákov. S takýmito zmenami dnes predkladá minister školstva Martin Fronc do legislatívneho procesu vyhlášku o sociálnych štipendiách. V novom školskom roku by sa tak sociálne slabším študentom štipendium zdvojnásobilo – maximálna hranica stúpne z pôvodných dvetisíc na štyri tisíc korún…

Ľavica už nie je tým, čím bola

SME, 22.12.2005
Peter Goliaš: Štát by nemal veslovať, ale kormidlovať. Mal by tvoriť vhodné prostredie na podnikanie a súkromnú iniciatívu. Firmy nemôžu byť zaťažené množstvom pravidiel a regulácií. Zamestnanosť a rast nemôžeme dosahovať míňaním na dlh. Zdá sa vám, že sú to heslá našej pravicovej vlády? Vôbec nie. Ide o zásady, z ktorých vychádzajú tvorcovia modernej ľavicovej politiky vo Veľkej Británii na čele s premiérom a šéfom Strany práce Tony Blairom…

Analytici: Nižšie dane, ktoré navrhuje Smer, pomôžu len bohatším

Návrh tieňového ministra financií Igora Šulaja zníži dane predovšetkým bohatším, chudobným by viac pomohol návrh ministerstva financií
SME, 7.12.2005
Navrhované 15-percentné daňové pásmo pre občanov so zdaniteľnou mzdou do 20-tisíc korún mesačne najviac ušetrí práve tým, ktorí ho môžu využiť naplno. Sú to teda všetci ľudia, ktorým po odpočítaní odvodov a nezdaniteľnej sumy zostane na zdanenie 20-tisíc a viac korún. Z prvých zarobených 20-tisíc totiž zaplatia nižšiu daň, čomu zodpovedá spomínaná 800-korunová úspora. Pätina slovenských pracujúcich, ktorí zarábajú menej ako 9-tisíc korún, nebude mať z návrhu Smeru nič...

Ľavicové kladivo

SME, 6.12.2005
Ivan Štulajter
Viac sadzieb DPH je návratom do sveta, ktorý Slovensko opustilo, aby znížilo priestor na daňové úniky a mohlo bez výpadku príjmov znížiť dane z nich. Viacsadzbová DPH pritom nie je bezpečným prístavom chudobných, ako gestikuluje Smer. Najskôr bude treba rozhodnúť, ktoré tovary a služby sa zvýhodnia, a teda ktorým podnikom sa poskytne štátna protekcia, a potom vymyslieť, odkiaľ sa vezme na vzniknutú trhlinu v rozpočte náplasť...

Snem Smeru: Rovnú daň treba zrušiť

Ak bude Smer vo vláde, zavedie progresívne zdaňovanie a rôzne sadzby DPH
SME, 5.12.2005
Smer chce vrátiť Slovensko k sociálnemu štátu. Slávnostný snem strany schválil v sobotu dokument s názvom Návrat k ľudskej dôstojnosti – prvé kroky k realizácii sociálneho štátu. Jeho súčasťou je aj návrh na zrušenie rovnej dane a jednotnej DPH... Analytik ING Bank Ján Tóth považuje cieľ ľavicovej strany pomôcť chudobným za legitímny, ale opatrenia Smeru budú podľa neho zbytočne drahé. Znížením spotrebnej dane na benzín alebo DPH na potraviny by štát dotoval rovnako bohatých ako chudobných, preto je Tóth skôr za adresnú pomoc, napríklad, za daňový bonus…

Fico si môže zatvoriť dvere do vlády

Hospodárske noviny, 5.12.2005
Sociálna demokracia chystá atak aj na minimálnu mzdu. Do roku 2010 by sa mala zo zákona stanoviť na 60 percent z priemernej mzdy, čo by napríklad dnes znamenalo asi 9 500 oproti súčasným 6 900 korún. Fico mieni zaviesť aj zníženú 15-percentnú sadzbu priamych daní pre ľudí s ročným príjmom do 110-tisíc korún. Z jednoduchého prepočtu paradoxne vyplýva, že pri takomto nastavení minimálnej mzdy by ročný príjem prekročil 110-tisíc korún: novú 15-percentnú sadzbu by si teda už nemal kto uplatniť...

Banky si zaslúžia vyššiu daň=22808025

HN hovoria s podpredsedom Smeru-SD pre ekonomiku Igorom Šulajom
Hospodárske noviny, 5.12.2005
Nemyslíte si, že najviac budú z nižších spotrebných daní profitovať bohatí, pretože najviac jazdia na autách a vykurujú veľké vily?
Ale daňové bremeno je oveľa väčšie na ľuďoch, ktorí majú nižšie príjmy. Spotrebné dane sa presúvajú do všetkých tovarov a služieb. To nie je len otázka natankovania.
Skúsenosti zo zahraničia hovoria, že tie ceny veľmi neklesli a štát príde o peniaze, ktoré by mohol napríklad dať na podporu sociálne slabých a odkázaných…
Preto treba pri dominantných podnikoch zaviesť vyššiu daň z príjmov, ak tie ceny naozaj neklesnú…

Dane a mzdy

Trend 1.12.2005
Ak by I. Šulaj dokázal presadiť zníženie sadzby DPH, dosiahol by pokles celkového zaťaženia spotreby domácností, ale nijako by neodstránil “sociálnu nespravodlivosť”. Pomohol by aj chudobným, aj bohatým… DPH je v prvom rade spôsob, ako štátu zabezpečiť príjmy. Manévre so zníženými sadzbami sú neefektívny nástroj na realizáciu sociálnej politiky, zvyšovanie zamestnanosti či ovplyvňovanie maloobchodných cien…

O dávkach a politikoch

SME, 24.11.2005
Peter Schutz, názor
Iveta Radičová navrhuje “rozšíriť nástroje sociálnej politiky aj pre rodiny chudobných pracujúcich”. Nové príspevky na stravu, školské pomôcky a štipendiá dostanú od 1. januára nielen deti v hmotnej núdzi, ale aj deti tých rodičov, ktorí sú zamestnaní, ale za nízku mzdu. Vysloviť podozrenie, že s voľbami na obzore ukazuje SDKÚ ľudskú tvár (ďalší manuál?), by sa v tomto prípade vnímalo ako politicky nekorektné. Nikto sa tu neodváži pochybovať, že štvorčlenná rodina s príjmom pod 12 300 korún je bez štátnej pomoci na mizine. A predsa sú tieto podpory pomýlené...

Schmögnerová: Smer riešenia neponúka

Viceprezidentka Európskej banky pre obnovu a rozvoj a bývalá ministerka financií v prvej vláde Mikuláša Dzurindu BRIGITA SCHMÖGNEROVÁ hovorí o situácii na Slovensku.
SME, 24.11.2005
Ako sa vyvíja Slovensko?
Dvojrýchlostne. Na jednej strane je pozitívny dynamický vývoj v podnikovej a bankovej sfére. Druhá rýchlosť je malé a stredné podnikanie, ktoré stále nie je schopné vytvárať dosť pracovných príležitostí. Dvojrýchlostný je aj vývoj v spoločnosti – na jednej strane úzka skupina ľudí napredujúca závratnou rýchlosťou, na druhej strane prevažná väčšina, ktorej situácia sa retarduje…

Rovná daň je podľa Mikloša výhodná aj pre nízke príjmy

Daňová reforma nemala podľa ministra financií SR Ivana Mikloša negatívny vplyv na nízkopríjmové skupiny obyvateľstva
ekonomika.sme.sk, 23.11.2005
BRATISLAVA 23. novembra (SITA) – Daňová reforma nemala podľa ministra financií SR Ivana Mikloša negatívny vplyv na nízkopríjmové skupiny obyvateľstva. “Naopak, zásadným zvýšením odpočítateľnej položky, ktorá sa nezdaňuje, z 32 tis. Sk na 82 tis. Sk v roku 2004 sa daňové zaťaženie nízkopríjmových skupín výrazne znížilo,” zdôraznil Mikloš. Občania s nízkom príjmom podľa neho neplatia daň z príjmov fyzických osôb vôbec, čím bol podľa neho viac ako kompenzovaný rast nepriamych daní a regulovaných cien…

Schmögnerová: Rovná daň prehlbuje sociálnu nerovnosť

ekonomika.sme.sk, 23.11.2005
Rovná daň má v každej krajine za následok prehlbovanie sociálnej nerovnosti, vrátane regionálnej. Platí to aj na Slovensku, kde v rámci daňovej reformy 19-% rovná daň spôsobila negatívne sociálne následky a zvýraznila rozdiely medzi bohatými a chudobnými. Uviedla to dnes viceprezidentka Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBOR) Brigita Schmögnerová vo svojej prednáške Dane a sociálna spravodlivosť na pôde Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku v Bratislave…

Sociálne príspevky dostane viac ľudí

Pravda, 23.11.2005
Počet detí na základných školách, ktoré dostávajú sociálne príspevky, sa od januára takmer zdvojnásobí. Poberať ich budú totiž aj žiaci z rodín, ktorých príjem nedosahuje životné minimum, hoci sú rodičia zamestnaní. Doteraz štát prispieval na stravu, školské pomôcky a prospechové štipendiá len tým, ktorí žili z dávok v hmotnej núdzi. Napríklad v prípade štvorčlennej rodiny tak získali príspevky deti rodičov, ktorých mesačný príjem bol najviac 9 450 korún. Po novom to bude do výšky 12 330 korún…

Nižšia daň na benzín Poľsku nevydržala

Nižšia spotrebná daň v Poľsku neznížila ceny benzínu, nová vláda ju zvýši. Pre slovenskú opozíciu to nie je pádny argument
SME, 22.11.2005
Nová poľská vláda asi opäť zvýši spotrebnú daň na benzín. Daň znížil v auguste tohto roka predchádzajúci kabinet premiéra Marka Belku. Vládu k tomu vtedy prinútila vysoká cena palív. Podľa súčasného premiéra Kazimierze Marcinkiewicza ceny na čerpacích staniciach neklesli, pretože petrochemické firmy úmerne zvýšili svoju maržu. Vláda teda teraz plánuje zdvihnúť daň, ale tak, aby sa ceny na pumpách nezmenili. “Namiesto toho, aby sme pomohli vodičom, zvýšili sme len zisky firiem. Znížením dane štát doslova venoval niekoľko stoviek miliónov petrochemickým koncernom,” povedal včera novinárom Marcinkiewicz…

Ad: Daňová penalta Smeru

SME, 22.11.2005
Igor Šulaj, podpredseda Smer-SD
Tam kde nie je konkurencia typická pre trhové hospodárstvo, deformujú sa ekonomické vzťahy. Štát má dve možnosti. Administratívne regulovať ceny prirodzených a dominantných podnikov (zásah pri vývoji cien Slovnaft, a. s.). Ak však štát prehrá súd o udelení pokuty, zostane nám len konštatovanie, že ceny sú vysoké a administratívne zásahy štátu zlyhali. Osobne sa domnievam, že dnes je lepšie využiť druhú možnosť – využitie fiškálnych nástrojov, ako je napríklad zvýšená sadzba dane z príjmu…

Po sociálnej reforme dávky dostávajú tí menej vzdelaní a pružní

SME, 22.11.2005
Sociálne dávky aj vďaka reformám prestali poberať tí, ktorí ich dostávali krátko, mladší a vzdelanejší ľudia. Zostali tí menej vzdelaní, pružní a menej mobilní...

Starí poberatelia dávok (pred reformou):

 • väčšina (71,6 %) mala ukončené stredoškolské vzdelanie (14,5 % nemalo nijaké, alebo len základné vzdelanie),
 • mladí od 19 – 29 rokov,
 • mierna prevaha žien,
 • prevažne bývalí robotníci, v predchádzajúcom zamestnávaní dostávali približne minimálnu mzdu roku 2004 (5630 Sk),
 • poberateľmi sa stali najmä preto, lebo ich prepustili zo zamestnania, starších ľudí prepúšťali najmä pre nadbytočnosť, mladších preto, že sa im skončil dočasný pracovný pomer.

Noví poberatelia dávok (po reforme):

 • typickým znakom je dlhodobá evidencia na úrade práce (cez rok), až extrémne dlhodobá (cez päť rokov – skoro tretina),
 • pretrvávajú poberatelia so stredoškolským vzdelaním, ubudlo vysokoškolákov,
 • prevažujú starší (40 – 49),
 • rovnaké zastúpenie žien a mužov,
 • prevažne ide o nekvalifikovaných zamestnancov, ktorí vykonávali pomocné práce, v predchádzajúcom zamestnávaní nedostávali ani minimálnu mzdu v roku 2004,
 • sú ochotnejší prijať aj sezónne či dočasné práce,
 • ide najmä o ľudí, ktorí sa do systému dostali, lebo ich prepustili zo zamestnania, 15 % však nikdy nepracovalo, najmä absolventi škôl, mladé ženy,
 • noví poberatelia, ktorí nie sú v systéme dlhodobo, sú aktívnejší v hľadaní práce, sú tiež ochotnejší cestovať za prácou.

Zdroj: Stredisko pre štúdium práce a rodiny

Štát pridá nezamestnaným i invalidom

Pravda, 15.11.2005
Nájsť si prácu mimo miesta bydliska by od januára malo predstavovať menší problém ako dnes. Na dochádzku bude totiž štát prispievať, a to sumou do 2 000 korún. Odborníci očakávajú, že ľudia budú ochotnejšie cestovať za zamestnaním. Príspevok dostane znevýhodnený uchádzač, ktorý bol v evidencii úradu pol roka. Presná výška príspevku bude závisieť od vzdialenosti dochádzania. Štát chce od budúceho roku viac podporovať zamestnávanie aj príspevkami pre firmy. Malí zamestnávatelia do 10 ľudí rovnako ako samosprávy či neziskové organizácie by mali získať vyše 50-tisíc korún, ak niekoho zamestnajú, v prípade postihnutého to bude vyše 200-tisíc…

Pomôže znížená DPH chudobným?

SME, 15.11.2005
Michal Mušák, analytik SLSP
V poslednom období zaznievajú hlasy na opätovné zavedenie dvojakej sadzby DPH, keď hlavnou argumentáciou je snaha pomôcť nižším príjmovým skupinám (budem ich zjednodušene nazývať “chudobní” a druhú skupinu “bohatí”). Zníženie DPH na potraviny však tento problém nerieši…V prípade potravín sa argumentuje tým, že chudobní dávajú na potraviny väčšie percento príjmu ako bohatí, a teda je to pre nich väčšia pomoc. To však už neplatí v absolútnom vyjadrení. Viac zarábajúci ľudia si kupujú drahšie potraviny a stravujú sa v lepších reštauráciách, teda na zníženej DPH viac ušetria bohatí ako chudobní...

Daňová penalta Smeru

SME, 15.11.2005
Ivan Štulajter
Ekonomická teória pozná tzv. Lafferovu krivku: od istej hranice sa začína zvyšovanie miery zdanenia pôsobiť na daňovníkov demotivačne a daňový príjem postupne klesá. Je otázkou, či 25-percentná sadzba dane z príjmu, ktorú mieni Smer zdaňovať, zvlášť podniky s monopolným alebo dominantným postavením na trhu a tiež banky, je pred či za vrcholom krivky. V každom prípade je to daňová penalta a Smer ju bude musieť vysvetliť celému zástupu subjektov – zahraničnými akcionármi počnúc a ich vládami končiac…

Smer sa chystá dane zvyšovať aj znižovať

Smer zverejnil plán: znížiť daň chudobným na 15 %, bankám zvýšiť na 25 %
SME, 14.11.2005
Premiér Mikuláš Dzurinda predvčerom vyzval predsedu Smeru Roberta Fica na verejnú debatu, lebo stále nevie, “čo chce urobiť Fico s rovnou daňou”, a nech “konečne povie”, čo chce urobiť s druhým dôchodkovým pilierom. Odpoveď Smeru je už mesiac na internetovej stránke. Podpredseda Smeru a tieňový minister financií Igor Šulaj pripravil rozsiahlu zmenu daňovej reformy, ktorú pred dvoma rokmi presadila súčasná vláda. Dzurinda zjavne plán Smeru nečítal, lebo inak by vedel, že Smer mieni zrušiť rovnú daň a zaviesť zvýhodnenú 15-percentnú sadzbu pre chudobnejších, že chce zrušiť jednotnú DPH a zaviesť 14-percentnú, napríklad, na potraviny, knihy a energie. Chce znížiť aj spotrebnú daň na benzín a naftu…

Plány strany SMER:

 • 25% (dočasná) daň pre banky a monopoly
 • 15% daň pre ľudí so základom dane do 20-tisíc
 • 14% DPH na základné potraviny, energie, vedu, výskum, knihy, časopisy a lieky, neskôr pokles na 10%
 • pokles spotrebnej dane na benzín o 0,90Sk na liter a naftu o 1,80Sk na liter
 • nižšie odvody do druhého piliera
 • 19% daň z dividend
 • odložiť zavedenie eura o dva roky od roku 2011
 • od roku 2007 zaviesť daň z energií (ekologická daň podľa EÚ)

Zdroj: www.strana-smer.sk

Kto ovládne Slovensko?

Týždeň, 24.10.2005
Dôvodov, prečo Smer nie je modernou ľavicou, je niekoľko. Pohľad na argumenty, akými experti Smeru kritizovali mnohé reformy, ktorých obsah nebol pravicový, ale “iba” robil poriadok v neefektívnom systéme (napríklad dôchodková či daňová reforma), je zúfalý. Kvázi ľavicoví ekonómovia Smeru si napríklad dodnes nevšimli, že rovná daň pre vysoký nezdaniteľný základ a daňové bonusy neznížila progresivitu zdaňovania príjmov, iba znížila priame daňové zaťaženie – a teda je vlastne skôr mierne ľavicová. Takisto na nápadoch zaviesť nižšiu sadzbu DPH napríklad na potraviny či lieky nie je nič ľavicové – ak sa aj znížia ceny týchto produktov, potom rovnako pre bohatých ako pre chudobných…

Spanish labour law rejig

Financial Times, 19.10.2005
Firing workers in Spain will become easier and cheaper under reforms drafted by the Socialist government. The reforms, presented to trade union and employer federations, aim to simplify Spain‚Äôs complex labour laws and improve productivity…

Česká vláda spísala svoj reformný plán

SME, 17.10.2005
Vláda ČR poslala do Bruselu zoznam reforiem, ktoré plánuje uskutočniť v nasledujúcich troch rokoch. Národný program reforiem počíta okrem iného s prípravou reforiem dôchodkov, zdravotníctva, trhu práce, či so znížením byrokracie pre firmy a zavedením ekologických daní. Dôchodková reforma sa podľa predstáv českej vláda uskutoční až v budúcom volebnom období. Do dôchodku by sa malo odchádzať neskôr a systém má motivovať k práci i ľudí, ktorí už majú nárok na penziu…

The Third Way: The Renewal of Social Democracy

Anthony Giddens
Customer’s opinion (taken from amayon.com):
Giddens makes it clear through his analysis of the evolution of the modern economy that Socialism is dead, and that no viable alternative to a market economy exists anymore. He makes a strong case for letting go of orthodox Social Democracy and moving forward to a new system that incorporates the potential of modern education and technology. He also makes it plain that the state is still necessary to promote equality, protect the environment, and mitigate the natural negative effects of the capitalist system.

Beyond Left and Right: The Future of Radical Politics

Anthony Giddens
Customer’s opinion (taken from amayon.com):
Giddens analyzes the changing welfare state and, in this context, charts a course for the future of radical politics. Other readers and reviewers may place this book in the context of 1990’s debates on welfare reform, but this is more a work of sociological and political theory than public policy. In fact, by welfare state, Giddens means the whole of the state as it is concerned with the welfare of its citizens.