Správa a riadenie podnikov II (Corporate Governance II)

Dátum: 23.06.2000

Organizátor:

CPHR v spolupráci s INEKO s podporou The Center for International Private Enterprise (CIPE) a The German Marshall Fund of The United States

Dátum a miesto konania:

18. septembra 2000 od 9.00 hod.
konferenčná sála hotela HOLIDAY INN na Bajkalskej ulici v Bratislave.

Program:

08.30 – 09.00: Registrácia
09.00 – 09.10: Otvorenie seminára
09.10 – 09.40: Anton Marcinčin (RC SFPA a konzultant Svetovej banky)
"Správa obchodných spoločností: výzva pre Slovensko"
09.40 – 10.00: Lívia Zemanovičová (INEKO)
"Manažér – najhorší typ najväčšieho vlastníka?"
10.00 – 10.30: Miroslav Beblavý (INEKO)
"Privatizácia insidermi: za akých okolností sa oplatí tunelovať"(model)
10.30 – 11.00: Tigran Chačaturian (Klub Executive MBA)
"Corporate Governance – finančné aspekty"
11.00 – 11.30: Katarína Šebejová (Ekonomická univerzita Bratislava)
"Význam informácií z pohľadu firmy. Informačná povinnosť vo vzťahu k vonkajšiemu okoliu, získavanie externých informácií a ich využitie v riadení firmy"
11.30 – 12.00: Diskusia

Občerstvenie