Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy 

Reformy zdravotníctva, dôchodkového systému a daňová reforma, ktoré slovenská vláda spustila v roku 2003, poznačia na dlhú dobu život každého z nás. Právom si preto vysluhujú silný záujem verejnosti. V súvislosti s nimi sa v médiách objavujú stále nové informácie. Cieľom projektu "Reformy 2003-05" je pomôcť širokej i odbornej verejnosti rýchlo sa zorientovať v toku týchto informácií, ako aj podnietiť diskusiu na otázky, ktoré takéto závažné zmeny prinášajú.

Oznam o pozastavení projektu

INEKO od 1. júna 2005 pozastavilo projekt "Monitoring a komentovanie štrukturálnych reforiem na Slovensku" a tým aj pravidelnú aktualizáciu web-stránky www.ineko.sk/reformy2003. Reformy daní, dôchodkov a zdravotníctva, na ktoré sa tento projekt orientoval, boli z podstatnej časti ukončené. Zároveň došlo k zníženiu grantu, ktorý INEKO poberal na financovanie projektu. Projekt bude znovu spustený v prípade ďalšieho pokračovania v uvedených reformách, a v prípade opätovného získania súvisiacich zdrojov.