3. miesto: Michal Rehúš

Dátum: 24.04.2006

Vek: 23
Trvalý pobyt: Senica
Vzdelanie:
1989 – 1997: Základná škola v Senici
1997 – 2001: Gymnázium v Senici
1990 – 1997: Základná umelecká škola v Senici
2001 – 2006: Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta – študijný program: Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov – študijný odbor: dejepis – pedagogika
Téma diplomovej práce: Princípy reformy obsahu vzdelávania na základných a stredných školách
Publikačná činnosť:
1. Laco Novomeský a Kultúrny život.: In: Naša Senica, 2005, roč. 28, č. 11, s. 9.
2. Ticho. In: Pro bono, 2005, č. 2, s. 6.
3. 6 otázok o Slovenskom štáte pre Prof. PhDr. Róberta Letza, PhD. In: Pro bono, 2005, č. 2, s. 6 – 7.
4. Egon Bondy. In: Pro bono, 2005, č. 2, s. 9.
5. Rozhovor s Jaroslavom Šrankom o literatúre a Pánovi Tragáčikovi. In: Pro bono, 2005, č. 3, s. 5 – 7.
6. Zrada? In: Pro bono, 2005, č. 3, s. 7.

Stiahnite si esej vo formáte .pdf